bannermain.jpg

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu:

Dr hab., prof. UŁ Piotr Sitarski

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

   
Z-ca Dyrektora Instytutu:

Dr hab. Małgorzata Jakubowska

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Kierownik Katedry Teorii Literatury Dr hab., prof. UŁ Agnieszka Izdebska
Kierownik Katedry Dramatu i Teatru

Prof. dr hab. Małgorzata Leyko

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Kierownik Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej

Dr hab., prof. UŁ Piotr Sitarski

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )


Kierownik Zakładu Mediów Elektronicznych

Prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Kierownik Zakładu Historii i Teorii Filmu

Dr hab., prof. UŁ  Piotr Sitarski

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierownik Zakładu Teorii Kultury

Dr hab., prof. UŁ Bogdan Banasiak

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Koordynator SOCRATES/ ERASMUS:

Dr hab., prof. UŁ Karolina Prykowska – Michalak

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )


 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.