bannerpracownicy.jpg

Publikacje pracowników Instytutu

teatr.jpg
 
Karolina Prykowska - Michalak (red.)
Teatr niemiecki w Polsce
XVIII - XX Wiek

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2008
okladka.jpg
 
Hans-Peter Bayerdorfer (pod red. Małgorzaty Leyko)
Szkice o teatrze


Wydawnictwo PRIMUM VERBUM
Łódź 2014
img022.jpg
 
Dramat po dramacie  (red. Małgorzata Leyko i Artur Pełka)

Wydawnictwo PRIMUM VERBUM
Łódź 2012
img021.jpg
 
Teatr - literatura - media
(red. Małgorzata Leyko i Artur Pełka)


Wydawnictwo PRIMUM VERBUM
Łódź 2013
kurtyna.jpg
 
Karolina Prykowska - Michalak
Kurtyna w górę!


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2012.
spojzenie.jpg
 
Natasza Korczarowska - Różycka
Inne spojrzenie


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Łódź 2013

mabusego.jpg
 
Tomasz Kłys
Od Mabusego do Goebbelsa


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Łódź 2013

preliminaria.jpg
 
Mariusz Bartosiak
za pośrednictwem osób działających
PRELIMINARIA KOGNITYWNEJ ANTROPOLOGII TEATRU


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
 Łódź 2013
autopoetyka.jpg
 
Mariusz Bartosiak
Autopoetyka dramatu
Wydawnictwo PRIMUM VERBUM
Łódź 2013
slownik.jpg
 
Grzegorz Gazda (red.)
Słownik rodzajów i gatunków literackich. Nowe wydanie


Wydawnictwo naukowe PWN,
Warszawa 2012.
s. 1254
lapacze_snow.jpg
 
Joanna Ślósarska,
Łapacze snów. Ponowoczesne kody spójności kulturowej.


Wydawnictwo Scriptum,
Kraków 2012.
felix_austria.jpg
 
Felix Austria - dekonstrukcja mitu? Dramat i teatr austriacki od początku XX wieku
red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka

Księgarnia Akademicka, 2012
publ_mg_ukryte_ogrody.jpg
 
Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie.
Literackie i kulturowe metafory współczesności
Mariusz Gołąb

Universitas
Kraków 2012
publ_ds_intencja_autora.jpg
 
Intencja autora i interpretacja - między inwencją a atencją. Teksty i parateksty.
Danuta Szajnert

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2011
leszeke.jpg
 
Chwyt metafizyczny. Vladimir  Nabokov -
estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości
Leszek Engelking

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2011
publ_ia_krajobraz.jpg
 
„Krajobraz po Masłowskiej” Ewolucja powieści środowiskowej w najmłodszej polskiej literaturze
Izabella Adamczewska

Wydawnictwo PRIMUM VERBUM
2011
publ_tm_dialektyczne_feerie.jpg
 
Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna
Tomasz Majewski

Wydawnictwo Officyna
Łódź 2011
publ_jd_o_gramtologii.jpg
 
O gramatologii
Jacques Derrida

przekład, wstęp i posłowie Bogdan Banasiak

Wydawnictwo Officyna
Łódź 2011
moz-screenshot.png
 
Sens stylu. O twórczości filmowej Ridleya Scotta
Piotr Sitarski

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2010.
publ_zyto.jpg
 
Strategie labiryntowe w filmie akcji
Kamila Żyto

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
sztuka-interaktywna.jpg
 
Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu
Ryszard W. Kluszczyński

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010
prajzner_tekst_gra.jpg
 
Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej
Katarzyna Prajzner

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009
shoah_okladka.jpg
 
Pamięć Shoah: kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia
Redakcja: red. naukowa Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, współ. red. Maja Wójcik

Wydawnictwa Officyna, Łódź 2009
ok_2.jpg
 
Agnieszka Izdebska
Forma, ciało i brzemię Imperium. O prozie Władysława L. Terleckiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
szybszy600.jpg
 
Joanna Ślósarska
Bądź szybszy od śmierci. Studia z antropologii kultury

WN Primum Verbum, Łódź 2009
przew.jpg
 
Leszek Karczewski
Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Muzeum Sztuki, Łódź 2010
moz-screenshot.jpg  Kino bez tajemnic
Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski

Stentor, 2009
felixaustria.jpg  Felix Austria-Dekonstruktion eines Mythos? Das osterreichische Drama und Theater seit Beginn des 20. Jahrhunderts
Małgorzata Leyko, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak (red.):

Litblockín Verlag, 2009

Spis treści
2074_1.jpg
 
Grzegorz Gazda
Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
rekonfiguracje2_1.jpg
Rekonfiguracje modernizm. Nowoczesność i kultura popularna
red. Tomasz Majewski
zobacz więcej

WAiP
Warszawa 2009
okladka_640.jpg
Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka
pod red. Konrada Klejsy i Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej

Kraków 2008
9788324208777_1.jpg Przestrzeń ogrodu - przestrzeń kultury
red. Grzegorz Gazda, Mariusz Gołąb

Universitas
Kraków 2008
4fb5703d77cb120376acc11b589b8e4f_1.jpg
Natalia Lemann
Epicka historiografia we współczesnej prozie polskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2008
Untitled_4_1.jpg
Grzegorz Gazda
Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej


słowo obraz terytoria
Gdańsk 2008
d365a4fea1636200c3b74895d0cac772_1.jpg  Zeszyty Naukowe Kulturoznawców nr 1
red. Leszek Karczewski, Ewa Kobyłecka, Piotr Olkusz, Maja Wójcik

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2008
1_638afd4cd1c1_1.jpg
Literatura, kultura, tolerancja
red. Grzegorz Gazda, Irena Hübner, Jarosław Płuciennik

Universitas
Kraków 2008
klejsa_1.jpg  Konrad Klejsa
Filmowe oblicza kontestacji

Trio
Warszawa 2008
kpmteatr.gif  Teatr niemiecki w Polsce XVIII-XX wiek
Karolina Prykowska-Michalak (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2008
Untitled_1_1.jpg
Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji
red. Grzegorz Gazda, Irena Hübner, Jarosław Płuciennik

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2008
Untitled_2_1.jpg
 
Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe
red. Irena Hübner, Agnieszka Izdebska, Jarosław Płuciennik, Danuta Szajnert

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2008
Untitled_3_1.jpg
 
Space of a Garden - Space of Culture
red. Grzegorz Gazda, Mariusz Gołąb

Cambridge Scholars Publishing
Cambridge 2008
rema_2_1.JPG  Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne
red. Johann Biedermann, Grzegorz Gazda, Irena Hubner

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2007
PluciennikIndywidualizm_okladka_1.jpg
Jarosław Płuciennik
Nowożytny indywidualizm a literatura. Wokół hipotez o kreacyjności Edwarda Younga


Universitas
Kraków 2006
srigl.gif  Słownik rodzajów i gatunków literackich
red. Grzegorz Gazda, Słowinia Tynecka- Makowska


Universitas
Kraków 2006
25mt.gif  Teatr niemiecki w Łodzi. Sceny - wykonawcy - repertuar (1867-1939)
Karolina Prykowska-Michalak

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2005
nurczynska-kpw10s.jpg  Kino polskie w trzynastu sekwencjach
 red. E. Nurczyńska-Fidelska

Rabid: Kraków 2005.
engelking_codziennosc.gif  Leszek Engelking
Codzienność i mit. Poetyka, programy i historia Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 
Łódź 2005
sitarski-kultura.jpg 
Eryk Bunsch, Zbigniew Majchrowski, Krzysztof Mrowcewicz, Maria Poprzęcka, Piotr Sitarski, Dorota Szwarcman,
Człowiek - twórca kultury. Materiały multimedialne. CD-ROM
 
Warszawa 2004
pluciennik-indentyfikacje2.jpg 
Jarosław Płuciennik
Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia

Wyd. II, Universitas
Kraków 2004


slosarska-studia.jpg  Joanna Ślósarska
Studia z poetyki antropologicznej
 
WN Semper, Warszawa 2004.
slosarska-franiciszek.jpg  Joanna Ślósarska
Życiorys i przesłanie Św. Franciszka z Asyżu w wybranych tekstach kultury

Niepokalanów 2004
nurczynska-bajon.jpg  Ewelina Nurczyńska-Fidelska
Czas i przesłona. O Filipie Bajonie i jego twórczości

Rabid, Kraków 2003
sitarski-kultura2.jpg 
Zbigniew Majchrowski, Krzysztof Mrowcewiecz, Piotr Sitarski, Dorota Szwarcman
Człowiek - twórca kultury

Stentor, Warszawa 2003.
jakubowska-deleuze.jpg  Małgorzata Jakubowska
Teoria kina Gillesa Deleuze'a

Rabid, Kraków 2003.
klejsa_kino.jpg  red. K. Klejsa i T. Kłys
Film - fabryka emocji 


Rabid, Kraków 2003.
nurczynska_wajda.jpg  red. E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski
Filmowy świat Andrzeja Wajdy
 
Universitas: Kraków 2003..
gawron_sublimacje.jpg  Agnieszka Gawron
Sublimacje współczesności. Powieściopisarstwo Jerzego Andrzejewskiego wobec przemian prozy artystycznej XX wieku

WUŁ, Łódź 2003.
pluciennik_gotycyzm.jpg  Gotycyzm i groza w kulturze
pod red. G. Gazdy , A. Izdebskiej , J. Płuciennika 

WUŁ, Łódź 2003.
gazda-stereotypy.jpg  Stereotypy w literaturze (i tuż obok)
pod red. W. Boleckiego i G. Gazdy

IBL PAN Wydawnictwo
Warszawa 2003.
swiatek.jpg 
Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze
oprac. i red. L. Karczewski, I. Lewkowicz, M. Wójcik

WUŁ, Łódź 2003


kluszczynski-film.jpg  Ryszard W. Kluszczyński
Film - video - multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej

Instytut Kultury, Warszawa 1999
wydanie 2: Rabid, Kraków 2002
sitarski-vr.jpg 
Piotr Sitarski
Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej 

Rabid, Kraków 2002.
leyko-reinhardt.jpg  Małgorzata Leyko
Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego teatr dla pięciu tysięcy
 
WUŁ, Łódź 2002
 
gazda-gotycyzm.jpg  Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo,
pod red. G. Gazdy , A. Izdebskiej , J. Płuciennika 

Universitas, Kraków 2002
pluciennik_indentyfikacje.jpg 
Jarosław Płuciennik
Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia

WUŁ, Łódź 2002.


pluciennik-figury.jpg 
Jarosław Płuciennik
Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej 

Universitas, Kraków 2002.kluszczynski-spoleczenstwo.jpg  Ryszard W. Kluszczyński
Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów

Rabid, Kraków 2001
nurczynska-media.jpg  W świecie mediów
pod red. E. Nurczyńskiej-Fidelskiej

Rabid, Kraków 2001.
sitarski-kino.jpg 
Kino Europy
pod red. P. Sitarskiego,

Rabid, Kraków 2001.
czyzewski_kamera.gif  Stefan Czyżewski, Piotr Sitarski
Kamera-światło-montaż

RABID,
Kraków 2001.
kuligowska-gender.jpg  Gender, dramat, teatr
pod  red. A. Kuligowskiej-Korzeniewskiej i M. Kowalskiej

Rabid, Kraków 2001.
golab.jpg  Mariusz Gołąb
Język i rzeczywistość w twórczości Mirona Białoszewskiego
 
Wydawnictwo UŁ
Łódź 2001
pluciennik-wznioslosc.jpg 
Jarosław Płuciennik
Krótka historia wzniosłości w literaturze polskiej z perspektywy porównawczej.
Materiały kursowe

 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2001.
gazda_slownik.gif  Grzegorz Gazda
Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku.

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda w zakresie leksykografii i komparatystyki "Literatury na Świecie", nominacja do Nagrody im. Jana Długosza)
izdebska-kafka.jpg  Kafka, Marquez, Białoszewski i inni (Szkice literaturoznawcze)
pod red. A. Izdebskiej 

WUŁ, Łódź 2000.
leyko-sceny.jpg  Łódzkie sceny żydowskie. Studia i materiały,
pod red. M. Leyko 

Łódź 2000

Ksiązka nagrodzona nagrodą naukową Prezydenta Miasta Łodzi w 2001
pluciennik-retoryka.jpg 
Jarosław Płuciennik
Retoryka wzniosłości w dziele literackim

Universitas, Kraków 2000.

Nagrodzona nagrodą Rektora UŁ II w 2001, zaproponowana do nagrody NIKE 2001 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.