mgr Katarzyna Wielechowska

Katedra Dramatu i Teatru

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konsultacje w semestrze letnim 2015/2016
Środa 13.30 – 14.30 p. 3.29
Czwartek 14.00 – 15.00 (do 21.04.2016); 17.00 – 18.00 (od 28.04.2016) p. 3.29

Teksty dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (kliknij tutaj) 
zainteresowania naukowe: Zagadnienia teorii, poetyki i estetyki dramatu i teatru, antropologia teatru, filozofia i antropologia kultury (ze szczególnym uwzględnieniem antropologii mimetycznej René Girarda). Współorganizacja cyklu konferencji naukowych „Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze”.
 redakcja i współredakcja publikacji książkowych:
 • M. Leyko, K. Wielechowska (red.) Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Część III,  Primum Verbum, Łódź 2012
 • M. Leyko, K. Wielechowska (red.) Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Część II,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
artykuły naukowe (wybór):
 • Teatr jako medium emocji: „Wiatr w Sosnach” Motokiyo Zeamiego [w:] A. Duda, M. Wiśniewska, B. Oleszek (red.) Teatr wśród mediów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015
 • Sławomir Świontek: „Każde zaistnienie wydarzenia teatralnego jest «powoływaniem do życia» nowego świata”, „Pamiętnik Teatralny” 2015, z. 1
 • Teatr ludzkich działań: „Hamlet” w zwierciadle i jako zwierciadło dwóch antropologii, „Studia Gdańskie”, 2013, T. XXXII
 • Cicha wiedza Hippolity – „Sen nocy letniej” w lekturze René Girarda, „Roczniki Kulturoznawcze”, 2013, nr 2
 • Wspólna przestrzeń. „Tragedia Hamleta” Petera Brooka, [w:] „Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 2
 • Liminalność i jej modalności [w:] M. Leyko, K. Wielechowska (red.) Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Część III,  Primum Verbum, Łódź 2012
 • Dramaturgia kultury w dyskursie antropologicznym: Victor Turner, René Girard  [w:] A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski (red.) Dramatyczność i dialogowość w kulturze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010
 • „Słowa są tylko nawiasami ciszy”. Sztuka hiszpańska Yasminy Rezy [w:] V. Sajkiewicz, E. Wąchocka (red.) Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009
 • Medytacja obecności. „Dramaty wnętrza” Karola Wojtyły [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, nr 10
 • Komedia [w:] G. Gazda, S. Makowska-Tynecka (red.) Słownik rodzajów i gatunków literackich,  UNIVERSITAS, Kraków 2006
 • Od simulacrum  do mimesis. „Teatr świętego Franciszka” Romana Brandstaettera [w:] M. Leyko, I. Jajte-Lewkowicz (red.) Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005
 • Od teatru do rytuału, od rytuału do teatru… „Bachantki” Eurypidesa, „Murzyni” Geneta [w:] „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 4
 • Formuła tragedii w koncepcji René Girarda [w:] H. Krukowska i J. Ławski (red.) Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005
 • Indyjska teoria „rasa”: propozycja dla współczesnego teatru [w:] K. Wilkoszewska (red.) Estetyka transkulturowa, UNIVERSITAS, Kraków 2004
 • Oblicza Trzeciego: od lęku do współdziałania [w:] W. Kalaga (red.) Tropy tożsamości: Inny, Obcy, Trzeci, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004
 • Wsiewołod Meyerhold [w:] Encyklopedia „Białych Plam”, T. XII, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2003
 •  Misterium [w:] Encyklopedia „Białych Plam”, T. XII, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2003
 • Logos Heraklita. Logos Jana (o koncepcji kultury René Girarda) [w:] „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury” 2001, nr 4
 • Dramat i teatr Rabindranatha Tagore [w:] S. Świontek (red.) Gatunki dramatyczne a typy teatru, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum" (Łódź) 1996, z. 6

-

 


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.