mgr Irena Lewkowicz

Katedra Dramatu i Teatru
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Konsultacje w semestrze letnim 2015/2016
środa 13.30- 14.30, sala 1.50 czwartek 13.30-14.30, pokój 3.29

 
 • wykładowca w Katedrze Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współczesnej UŁ
 • Fundacja Łódzkie Spotkania Teatralne (Rada Nadzorcza)
 • Fundacja „Ruch Animatorski ‒ Gatunki Mieszane” (Rada Nadzorcza)
 • Stowarzyszenie „Terapia i Teatr” (współzałożycielka, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)
zainteresowania naukowe: teoria tekstu dramatycznego, współczesny dramat i teksty dla teatru, groteska w sztuce, teatry kulturowo marginalizowane, edycja tekstu literackiego. Inicjatorka i współorganizatorka Międzynarodowego Biennale ‒ Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr”, które od roku 1995 odbywają się w Łodzi. Organizatorka 10 międzynarodowych konferencji, animatorka, jurorka, kuratorka działań edukacyjnych i artystycznych.
 redakcja i współredakcja publikacji książkowych:
 • Irena Jajte (współautorstwo, 48 haseł) Encyklopedia szkolna. Literatura i nauka o języku, A. Z. Makowiecki i in.(red.), WSiP, Wrocław 1995, 2 wydanie 1999

 • Leszek Karczewski, Irena Lewkowicz, Maja Wójcik (opr., red.) Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze, WUŁ, Łódź 2003

 • Irena Jajte-Lewkowicz, Joanna Michałowska, Agnieszka Piasecka (red.) Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2013

 • Irena Jajte-Lewkowicz, Małgorzata Leyko (red.) Dariusz Leśnikowski (współpraca) Portrety teatralne. Piórkiem węglem pędzlem. Prace dedykowane profesor Annie Kuligowskiej-Korzeniewskiej, GA, Łódź 2011

 • Irena Jajte-Lewkowicz, Joanna Michałowska (red.) Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Prolog, ŁCDNiKP, Łódź 2010

 • Irena Jajte-Lewkowicz, Agnieszka Piasecka (red.) Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych. Część 2, POS, Łódź 2006

 • Małgorzata Leyko, Irena Jajte-Lewkowicz (red.) Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze, WUŁ, Łódź 2005

 • Irena Jajte-Lewkowicz (opr., red.) Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych, POS, Łódź 1999

 • Zofia Urbanowska, Gucio zaczarowany, opr. graf. Bohdan Butenko, edycja i red. tekstu Irena Jajte-Lewkowicz, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2010
artykuły naukowe:
 • Encyklopedia Teatru Polskiego, (internetowa) [autorka haseł], Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2015
 • Parateksty na wolności. O roli didaskaliów w dramacie współczesnym [w:] Artur Grabowski, Jacek Kopciński (red.) Dramat w tekście, tekst w dramacie, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2014
 • O trzech paradoksach teatru „wykluczonych” [w:] Irena Jajte-Lewkowicz, Joanna Michałowska, Agnieszka Piasecka (red.) Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2013
 • Didascalecture? Didaskalia w przestrzeni liminalnej mediacji tekstu dramatycznego [w:] Małgorzata Leyko, Katarzyna Wielechowska (red.) Etos życia - etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Część 3, WUŁ, Łódź 2012
 • Leal Souvenir (z Małgorzatą Leyko) [w:] Irena Jajte-Lewkowicz, Małgorzata Leyko (red.), Dariusz Leśnikowski (współpraca) Portrety teatralne. Piórkiem ‒ węglem ‒ pędzlem. Prace dedykowane profesor Annie Kuligowskiej-Korzeniewskiej, GA, Łódź 2011
 • Wprowadzenie oraz O improwizacji, czyli zamiast zakończenia [w:] Irena Jajte-Lewkowicz, Agnieszka Piasecka (red.) Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych. Część II, POS, Łódź 2006
 • Improwizacja w teatrze ludzi niepełnosprawnych [w:] Jadwiga Ignaczak (red.) Improwizacja w tańcu jako metoda pracy twórczej i terapeutycznej, PTT, Poznań 2004
 • Profesor Stanisław Kaszyński (współautorstwo z Martą Kowalską i Małgorzatą Leyko) [w:] Marta Kowalska (red.) Profesor Stanisław Kaszyński. Sylwetki Łódzkich Uczonych, zeszyt 48, ŁTN, Łódź 1998
 • (Irena Jajte), Intermezzo. Dyrekcja Ryszarda Sobolewskiego (1972-1975) [w:] Kazimierz Lewkowski (red.) Powszechny nie tylko z imienia, PWSFTviT, Łódź 1991
 • (Irena Jajte), The Structure of the Grotesque. An Introductory Analysis [w:] „Zagadnienia Rodzajów Literackich", ŁTN, t. XXXII, 1989 nr 64 
 projekty badawcze:
 • Teoretyczne i praktyczne konteksty antropologii teatru, KBN Nr 106/E.345/S/99, współpraca z Centrum Studiów Teatralnych Uniwersytetu Katolickiego w Louvain-la Neuve (Belgia), kierownik prof. dr hab. Sławomir Świontek, wykonawca mgr Irena Lewkowicz
 • Integracyjne, terapeutyczne i artystyczne aspekty twórczości w życiu ludzi niepełnosprawnych, Fundacja im. Stefana Batorego; grant dla Stowarzyszenia „Terapia i Teatr”; umowa nr rej. FRI 56, wniosek PK/5420/1999, wykonawca Irena Lewkowicz
działalność poza UŁ:
 • udział w pracach Komitetu Okręgowego (Łódź) Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 • seminaria oraz projekty edukacyjno-animacyjne i artystyczne dotyczące praktyk społeczno-teatralnych [ostatnio: Re(vita)lizacja społeczna poprzez teatr Dotknij Teatru 2014, Teatr Nowy w Łodzi, Scena (dla) nieprzystosowanych społeczne i indywidualne dysfunkcje jako tworzywa w narracji teatru niezależnego, Festiwal Teatralny Perspektywy 2015, Teatr Chorea, Mój Teatr Nasz Teatr Edukacja Teatralna w szkole, Łódź 2015, Więcej niż teatr 2015/2016, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Europejska Stolica Kultury – Wrocław 2016, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa" 2016 ]

-


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.