Dr hab. Karolina Prykowska-Michalak

Katedra Dramatu i Teatru
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Karolina Prykowska 
zainteresowania naukowe: Teatru niemiecki, jego struktury organizacyjne oraz współczesna estetyki. Na kierunku kulturoznawstwo prowadzę zajęcia dotyczące polityki kulturalnej,  zarządzania w sektorze kultury oraz zajęcia z wiedzy o teatrze dla słuchaczek i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego wieku im. Heleny Kretz. Od 2009 roku prowadzę studia podyplomowe zarządzanie kulturą.
 książki:
 • Kurtyna w górę! Relacje między teatrem polskim i teatrem niemieckim po 1990 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 238
 • Teatr niemiecki w Łodzi. Sceny-Wykonawcy-Repertuar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 214
 redakcja i współredakcja publikacji książkowych:
 • Teatr niemiecki w Polsce XVIII-XX wiek, red. Karolina Prykowska-Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 356
 • Felix Austria – dekonstrukcja mitu? Dramat i teatr austriacki od początku XX wieku, red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, ss. 295
 • Felix Austria Dekonstruktion eines Mythos? Das Österreichische Drama und Theater seit Beginn des 20. Jahrhunderts, red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak, Wydawnictwo Litblockin, Fernwald 2009, ss. 443
 • Migrationen/Standortwechsel deutsches Theater in Polen, red. Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak, Wydawnictwo Hamal, Łódź/Tübingen 2007, ss. 230
artykuły naukowe (najnowsze):
 • Deutschlandbilder in der Jüngsten polnischen Dramatik am Beispiel der Dramen von Małgorzata Sikorska-Miszczuk [w:] Deuschland - und Polenbilder in der Literetur nach 1989, pod red. Carstena Gansela i Moniki Wolting, V&R Unipress, 2015. S. 231-240.
 • Die Buehne als transkultureller Begegnungs- und Vermittlungsraum. Berliner "Teatr Kreatur" (1988-2003) von Andrej/Andrzej Woron(iec), [w:] Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn, red. Marta Kopij-Weiss; Mirosława Zielińska, Wyd. Leipziger Universitaetverlag, Leipzig 2015. s. 383-399.
 • Junge polnische Autoren auf Münchner Bühnen: Dorota Masłowska und Michał Walczak als „Ostblockshow”, s. 363-374 [w:] Junge Stücke Theatertexte junger Autorinnen und Autoren im Gegenwartstheater, red. Andreas Englhart, Artur Pełka, Wydawnictwo Transcript Bielefeld, 2014. ss 416.
 • Die Anwendung der Theorie des Kulturtransfers zur auf die Erforschung der deutsch-polnischen Theaterbeziehungen nach 1990 [w:] „Studia Gremanica Gedanensia“ nr 30, 2014. s. 211-218.
 • Deutsches Theater auf polnischen Bühnen. Über die Faszination des polnischen Theaters durch die deutsche Theaterkunst der letzten zwanzig Jahre, „Zeitschrift für Slawistik“, Band 58, 2013 Heft 2, s. 205-219
 • Transfer kultury-przypadek teatru polskiego i niemieckiego [w:] Monolog, dialog, transfer Relacje kultury polskiej i niemieckiej w XIX i XX wieku, pod red. Mirosławy Zielińskiej i Marka Zybury, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2013, s. 185-193
 • Das gelobte Land – das Bild der Stadt [w:] Industriekulturen: Literatur, Kunst und Gesellschaft, red. Marcin Gołaszewski, Kalina Kupczyńska, Peter Lang Verlag, Frankfurt nad Menem, Berlin, Berno, Bruksela, Nowy Jork, Oxford, Warszawa, Wiedeń 2012, s. 369-379
 • Franz Kafka. O korespondencji sztuk [w:] Przestrzenie intermedialności. Adaptacje literatury niemieckojęzycznej, red. Kalina Kupczyńska, Magdalena Saryusz-Wolska, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2012, s. 179-197
 • Eastern European Theatre after the Collapse of the Berlin Wall (as Exemplified in Polish and German) „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011, nr 54, s.257-268
 • Theater als Kulturtransfer. Deutsche Familiendramen auf polnischen Bühnen, „Studia Germanica Gedanesia“, Gdańsk 2011, nr 25, s. 110-118
projekty badawcze:
 • Kierowniczka projektu badawczego  NCN – Rozwój systemów organizacji teatrów w UE nr: UMO-2012/07/B/HS2/01485 termin realizacji: lipiec 2013 - czerwiec 2016

 • Udział w międzynarodowym projekcie naukowym: SCENA czyli MOST. Teatr i dramat jako     czynniki     polsko-niemieckiego transferu kulturowego po roku 1989, realizowanym     wspólnie z Uniwersytetem Ludwiga-Maximiliana w Monachium, finansowanym przez     Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki/Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung, termin     realizacji: 03.01.2011-31.05.2013

 • Kierowniczka grantu MNISW: Relacje między teatrem polskim i teatrem niemieckojęzycznym     po 1990 roku, nr grantu: N N105 143537, termin realizacji 15.10.2009-14.10.2011

 • Kierowniczka grantu zbiorowego KBN: – Teatr niemiecki w Polsce, nr grantu 1H01E03629,     termin realizacji 24.10.2005 - 23.10.2007

 • Udział w grancie zbiorowym KBN: – Teatr masowy - teatr dla mas prowadzonym pod kierownictwem d hab. prof. nadzw. Małgorzty Leyko, nr grantu 1H01E03826, realizacja     2004-2005

 artykuły popularnonaukowe:
 • Mapa mentalna Europy Wschodniej i jej kulturowe stygmaty, „Tygiel Kultury”, 2010, nr 7-9, s. 4-12
 • Shylock i inne postaci żydowskie w teatrze niemieckim w Łodzi, „Tygiel Kultury”, 2009, nr 7-9, s. 77-84
 • Herr Frau lub Dr – „Tygiel Kultury“, 2007, nr 10-12, s. 74-78
 • Czas wielkich i małych dyrekcji, „Kronika miasta Łodzi”, 2007. nr 1, s. 108-116

-

 
   
   
   
   
   
   

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.