dr Piotr Olkusz

Katedra Dramatu i Teatru
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Piotr Olkusz 
zainteresowania naukowe:

Teatr francuski, współczesny dramat polski i zagraniczny, organizacja życia teatralnego

 redakcja i współredakcja publikacji książkowych:
  • Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojęzyczny teatr i dramat ostatnich stu lat, (redakcja wraz z Urszulą Aszyk), Księgarnia Akademicka, Kraków 2012
przekłady książek:
  • Patrice Pavis, Współczesna inscenizacja. Źródła, tendencje, perspektywy, PWN, Warszawa, 2011
  • Romain Rolland, Teatr Ludowy, Seria Theatroteka, przekład, wstęp i opracowanie, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008
artykuły naukowe (najnowsze):
  • Skuteczność teatru lokalnego, „Didaskalia”, nr 127-128/2015
  • Dla każdego, nie dla wszystkich, „Dialog”, nr 6/2015
  • Olkusz, Piotr Pajęczyna, „Dialog”, nr 3/2015
  • Kino po drodze z  teatrem: Masakra w  Paryżu i Królowa Margot Patrice’a Chéreau [w] Teatr wobec filmu. Film wobec teatru, Ewa Partyga i Grzegorz Nadgrodkiewicz (red.), Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2015
  • „Fredrage”, czyli Fredro w pasażu Marivaux i Musseta [w] Nikt mnie nie zna, czyli Fredro niekanoniczny, Agata Adamiecka-Sitek (red.),  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2015
  • Marivaux w osiemnastowiecznej Francji i Polsce. Dwa modele recepcji, „Pamiętnik Teatralny”, z 4/2014
  • Igrzysko miłości (wstęp krytyczny, opracowanie i edycja dramatu Marivaux) „Pamiętnik Teatralny”, z 4/2014
  • Być prymusem w Royal Court, „Dialog” 7-8/2014
  • Absolutyzm i akademia, „Dialog” 10/2014
  • Piotr Olkusz, Das Drama ohne Gestalt und das Theater ohne Rolle? / Dramat bez postaci a teatr bez roli [w] Ein Schauspielerporträt / Portret Aktora, Anna R. Burzyńska (red.), Biblioteka Kontrapunktu Szczecin, 2014
  • Osoby dramatu: Kongo i Belgia, „Dialog” nr 11/2013
  • W opresji języka, „Dialog” 3/2012
  • Hamlety, balety, urzędnicy i artyści, „Dialog” 5/2012
  • Wojna angielsko-niemiecka pod flagą biało-czerwoną, „Dialog” 10/2012
  • List Oliviera Py do aktorów. Wokół dramatu List do młodych aktorów aby przywrócić Słowu Słowo, Ewa Parytga (red.), Życie księgi. Biblia a dramat i teatr współczesny, Errata, Warszawa 2010
  • Krótka Pauza, „Dialog” 9/2010
  • O zmiennym znaczeniu słowa „sans souci”, „Dialog” nr 2/2010
  • Z wojną w tle i na pierwszym planie „Dramaty wojenne” Michela Vinavera, „Dialog” nr 9/2009
  • Operowe Rewolucje Petera Sellarsa, „Didaskalia”, nr 89/2009
 przekłady naukowe (wybór):
  • Jacques Copeau, Do młodzieży, (zbiór korespondencji), przeł. Piotr Olkusz, „Performer” 9/2014
  • Jean Dasté Teatr i ryzyko, (uwagi o teatrze), przeł. Piotr Olkusz, „Performer” 9/2014
  • Patrice Pavis, Pisarstwo w Awinionie (2009): Dramatyczne, postdramatyczne czy postpostdramatyczne, „Dialog” nr 2/2010;
  • Denis Guénoun, Czy czytali państwo Rezę?, „Dialog” nr 2/2010
  • Georges Didi-Huberman, Uśmiech Gorgony, „Dialog” nr 1/2010
  • Patrice Pavis, Wolę mieszkać w Nowym Jorku, „Dialog” nr 9/2009
  • Pavol Koprda, Realizm magiczny Massimo Bontempellego [w:] Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne, pod red. J. Biedermanna, G. Gazdy, I. Hübner, WUŁ, Łódź 2007.
  • Jean-Pierre Sarrazac, Ipersona, odczytując na nowo "Kryzys postaci", "Didaskalia", kwiecień-maj 2007
  • Patrice Pavis, Wymiana czy interakcja, „Dialog", nr 5-6, 2006
 przekłady literackie (wybór):
  • David Lescot, System Ponziego, „Dialog” nr 2, 2013
  • Joel Pommerat, Do wszystkich [w:] Niczym w teatrze, antologia nowych sztuk francuskich, Panga Pank, 2007
  • Remi de Vos, Pozwól, że coś ci powiem [w:] Niczym w teatrze, antologia nowych sztuk francuskich, Panga Pank, 2007
  • Patrice Pavis, Moje trzy siostry, „Dialog” nr 12, 2006
  • David Lescot, Mężczyzna, który zbankrutował [w:] Językowe światy – antologia tekstów francuskich, red. Małgorzata Sugiera, Akademicka 2004
  • Matéi Visniec, Paparazzi, czyli kronika nieudanego wschodu słońca [w:] Językowe światy…
działalność poza UŁ:
  • 2015; Członek komitetu sterującego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydarzenie Artystyczne – Promocja Kultury Polskiej za Granicą
  • 2015; Członek kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej
  • 2014; Członek komitetu sterującego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydarzenie Artystyczne – Promocja Kultury Polskiej za Granicą
  • 2014; Członek Komisji Artystycznej Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Klasyka Żywa (nominacja Ministra KiDN)
  • 2014; Kurator projektu „Awangarda i socrealizm. W 65 lat po powstaniu Teatru Nowego w Łodzi” realizowanego dzięki wsparciu programu MKiDN Wydarzenie artystyczne

-

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.