bannerpracownicy2.jpg

dr Elżbieta Kołdrzak

Katedra Dramatu i Teatru
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ela Kodrzak 
 • adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru
 • koordynator prac Warsztatu Badań Teatrów Orientu TANDAVA (UŁ)
zainteresowania naukowe: klasyczny teatr i dramat indyjski, klasyczne estetyki indyjskie, estetyka porównawcza, filozofia teatru, dramat i teatr w dialogu międzykulturowym
 książki:
 • Śakuntala [Abhidźńanaśakuntalam] dramat staroindyjski Kalidasy. Konteksty badawcze i realizacje teatralne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014
 redakcja i współredakcja publikacji książkowych:
 • Elżbieta Kołdrzak, Katarzyna Kwapisz Williams (red.), Indie w refleksji młodych badaczy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011
artykuły naukowe:
 • Plaisir and jouissance. The case of potential and textual reading of Barthe’s theory, „ARGUMENT,Biannual Philosophical Journal”, 2015 / vol. 5. / no. 1.
 • „Metamorfozy albo Złoty Osioł” Apulejusza jako punkt wyjścia dla spektaklu „Metamorfozy” OTP Gardzienice, „Collectanea Philologica” XVIII/2015
 • Człowiek, nie tekst. Dramat Janusza Głowackiego Antygona w Nowym Yorku (w:) Artur Grabowski, Jacek Kopciński (red.) Dramat w tekście, tekst w dramacie, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2014
 • Kontemplacja i ekspresja. Śakuntala Kalidasy według Jerzego Grotowskiego (w:) Kazimierz Kowalewicz (red.) „Kultura i Społeczeństwo” nr 2, t. 56, Instytut Socjologii PAN, Warszawa 2012
 • Bhagawata mela nataka – bramińska pieśń wotywna (w:) Małgorzata Leyko, Katarzyna Wielechowska (red.) Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze,
 • Cz. II., Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010
 • „Dramat indyjski”, hasło (w:) Grzegorz Gazda, Słowinia Tyniecka-Makowska (red.) Słownik Rodzajów i Gatunków Literackich, Universitas, Kraków 2006
 • Język gestów w klasycznym teatrze indyjskim (w:) Kazimierz Kowalewicz (red.) „Kultura
 • i Społeczeństwo” nr 4, T. XLIX, Instytut Socjologii PAN, Warszawa 2005
 • Postaci kobiece w dramatach Kalidasy (w:) Elżbieta Durys, Elżbieta Ostrowska (red.) Gender, wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, Rabid, Kraków 2005
 • The hierarchy of body movements in kathakali (w:) Wiesna Mond-Kozłowska (red.) The Humane Body – A Universal Sign, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005
 • Indra, who is called – the Drinker of Soma, and his role In Indian Theatre (w:) Ravi Chaturvedi (ed.) Ethnicity and Identity. Global Performance, Rawat Publishing House, Jaipur 2005
 • Elementy klasyczne we współczesnym filmie indyjskim, Lagan 2001 (w:) Małgorzata Jakubowska, Tomasz Kłys, Bronisława Stolarska (red.) Między słowem a obrazem, Universitas, Kraków 2005
 • Prawo magicznych ekwiwalencji i indyjska koncepcja smaku (w:) Krystyna Wilkoszewska (red.) Estetyka transkulturowa, Universitas, Kraków 2004
 • Metateatralność i metarzeczywistość w Hamlecie wg. Andrzeja Wajdy (w:) Anna Kuligowska-Korzeniewska (red.) Teatralny świat Andrzeja Wajdy, Universitas, Kraków 2004
 • Koncepcja pokonywania zła w klasycznym teatrze indyjskim (w:)  Grzegorz Gazda, Jarosław Płuciennik (red.) Gotycyzm i groza w kulturze, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003
 • Rupaka – typy klasycznego dramatu indyjskiego (w:) Grzegorz Gazda (red.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, nr 42, z. 1-2. 1999, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1999
 • Cechy dystynktywne teatru indyjskiego (w:) Przemysław Piekarski (red.) Teatr ORIENTU, Instytut Filologii Orientalnej UJ, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 1998
 • Inspiracje Wschodnie we współczesnym teatrze poszukującym (w:) Ewa Wąchocka (red.) Od symbolizmu do post-teatru, Fundacja AP, Warszawa 1996
 • Możliwości zaistnienie dramatu typu sanskryckiego w teatrze typu śródziemnomorskiego Gatunki dramatyczne a typy teatru Sławomir Świontek (red.)  "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum", t. 6.,  Łódź 1996
przekłady artykułów naukowych:
 • Brigitte Mayer-Konig Czaszki, krew i uśmiercanie w tradycji tantrycznej [w:] Grzegorz Gazda, Jarosław Płuciennik (red.) Gotycyzm i groza w kulturze, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003
projekty badawcze:
 • Stypendium MEN w ramach umowy międzynarodowej z Rządem Republiki Indii, Kerala Kalamandalam, 1996/ 1998

 • Stypendiun Fundacji im. Stefana Batorego, 1997

 • Model rzeczywistości w estetyce i dramaturgii klasycznego teatru indyjskiego, KBN, 1998/9, kierownik projektu

-

   
   
   
   
   

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.