bannerpracownicy2.jpg

dr Marek Bielacki

Katedra Dramatu i Teatru
 

 
 • starszy wykładowca w Katedrze Dramatu i Teatru
 • członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych (od roku 2012)
 • członek Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru (do roku 2012)
 • członek Stowarzyszenia „Terapia i Teatr”
 • recenzent naukowy międzynarodowego rocznika „Collectanea Philologica”
zainteresowania naukowe: historia dramatu i teatru, teatr i dramat muzyczny – opera, operetka, musical; genologia teatru i dramatu; historia muzyki; jazz, muzyka rockowa; twórczość zespołu Skaldowie (muzyka teatralna, telewizyjna, filmowa, baletowa, poezja śpiewana, rock progresywny, muzyka etniczna, twórczość sakralna)
 książki:
 • Boże Narodzenie w muzyce i w dramacie muzycznym Skaldów, Marek Bielacki, Łódź 2012
 • Musical, Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, wydanie II [sygnowane jako dodruk do wydania I – poprawione, ze zmianami układu ilustracji]
 • Musical. Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, wydanie I
 • Musical. Wybrane źródła struktury gatunku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1984
 • Msza beatowa jako współczesna forma dramatu muzycznego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1980
 redakcja i współredakcja publikacji książkowych:
 • Encyklopedia szkolna. Literatura i nauka o języku, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995
 • Encyklopedia szkolna. Literatura. Wiedza o kulturze, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006
 • Marek Bielacki, Jan Trzynadlowski (red.), Stefania Skwarczyńska. Uczony, nauczyciel, wychowawca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992
artykuły naukowe:
 • Jazzowe filiacje muzyki Skaldów, [w:] Jazz w kulturze polskiej, t. 2, red. Rafał Ciesielski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016
 • Estetyka widowiska kabaretowego w „Listach śpiewających” Skaldów i Agnieszki Osieckiej, [w:] Kabaret – poważna sprawa?, red. Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk, Katowice 2015
 • Suita baletowa «Podróż magiczna»  – Andrzeja Zielińskiego i zespołu Skaldowie – jako dzieło muzyczne, teatralne, telewizyjne i filmowe, [w:] Teatr wśród mediów, red. Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015
 • Wspólnota «auctorów» i «spectatorów» w misterium Skaldów «Moje Betlejem», [w:] Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie, red. Irena Jajte-Lewkowicz, Joanna Michałowska, Agnieszka Piasecka, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2013
 • Sceniczny dyskurs Mikołaja Grabowskiego – między dawnymi a nowymi laty, [wykład wygłoszony podczas konferencji naukowej „Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi – pomiędzy klasyką a współczesnością” z okazji 125-lecia Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w dniu 19 października 2013], strona internetowa: 125lecieteatrujaracza.pl/pliki/sceniczny_dyskurs.pdf
 • E-czytanie okiem tradycjonalisty [wykład wygłoszony podczas konferencji naukowej „Kierunek e-książka. Stare po nowemu?”, zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki w dniu 8 marca 2013 roku; tylko wersja audio] strona internetowa: dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1546
 • Polimorfizm widowiska „Pieśń nad pieśniami...”, czyli Skaldowie w Piwnicy pod Baranami, [w:] Jaki jest kabaret?, red. Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk, Uniwersytet Śląski, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2012
 • Musical, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich. Nowe wydanie, red. Grzegorz Gazda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
 • Suita Skaldów «Krywaniu, Krywaniu» jako dialog formy i tradycji, [w:] Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze, cz. III, red. Małgorzata Leyko, Katarzyna Wielechowska, Primum Verbum, Łódź 2012
 • Spektakle operowe Dejmka, [w:] Teatr Kazimierza Dejmka, red. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź 2010
 • Musical – cechy gatunku, [w:] Współczesne formy teatru muzycznego (na świecie, w Polsce, w Gdyni), red. Jan Ciechowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
 • Jazzowi pianiści łódzkich „Melomanów”. Komeda, Trzaskowski, Kurylewicz, [w:] Pianistyka łódzka, red. Krystyna Juszyńska, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2008
 • Operetka jako gatunek dramatyczno-muzyczny i rodzaj widowiska teatralnego, [w:] Operetka i Teatr Muzyczny w Łodzi, red. Krystyna Juszyńska, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2007
 • Musical, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. Grzegorz Gazda, Słowinia Tynecka-Makowska, UNIVERSITAS, Kraków 2006
 • Muzyka Krzysztofa Pendereckiego w łódzkich teatrach lalkowych, [w:] Studia Słowianoznawcze, t. 1, red. Bogusław Mucha, Wydawnictwo Filii kieleckiej Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2000
 • Musical wobec konwencji teatru operowego, [w:] Gatunki dramatyczne a typy teatru, red. Sławomir Świontek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź 1996
 • Kolęda w dramatach muzycznych Ernesta Brylla, [w:] Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich, red. Tadeusz Budrewicz, Stanisław Koziara, Jan Okoń, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 1996
 • Formy życia teatralnego w czasie drugiej wojny światowej, [w:] Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej, red. Lech Ludorowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, Lublin 1994
 • Motywy biblijne we współczesnym dramacie muzycznym. Pasja jako temat rock-opery, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1994, R. 3
 • David Hatch, Stephen Millward: From blues to rock. An Analytical History of Pop Music [recenzja książki], “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1992, R. 35, z. 1-2 (69-70)
 • Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej na przykładzie musicalu, „Biuletyn Polonistyczny” 1989, R. XXXII, z. 2 (113)
 • Wokół teatru i muzyki. Dyskusja, [wypowiedź na temat Sacrosongu], [w:] Dramat i teatr sakralny, red. Irena Sławińska, Wojciech Kaczmarek, Waldemar Sulisz, Maria Barbara Stykowa, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1988
 • Wokół teatru i muzyki. Dyskusja, [wypowiedź na temat oratorium], [w:] Dramat i teatr sakralny, red. Irena Sławińska, Wojciech Kaczmarek, Waldemar Sulisz, Maria Barbara Stykowa, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1988
 • Mit Orfeusza i Eurydyki w teatrze muzycznym, „Osnowa” 1986/1987, nr 15/16
 • Msza beatowa, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1985, t. XXVIII, z. 2 (56)
 • Msza jazzowa, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1985, t. XXVIII, z. 2 (56)
 • Musical, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 1985, t. XXVIII, z. 2 (56)
 • Rock-opera, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1985, t. XXVIII, z. 2 (56)
 • Inspiracje muzyczne George’a Gershwina, „Osnowa” 1984, nr 7/8
 • Indeks nazwisk i utworów scenicznych, [w:] Teatr przy ulicy Cegielnianej. Szkice z dziejów sceny łódzkiej 1844-1978, red. Stanisław Kaszyński, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1980
 artykuły popularnonaukowe:
 • Wielobarwny świat operetki, [w:] Program operetki Noc w Wenecji Johanna Straussa, Teatr Wielki w Łodzi, Łódź 2016
 • Twórczość Leszka Aleksandra Moczulskiego i Andrzeja Zielińskiego oraz muzyka Skaldów w przestrzeni artystycznej i naukowej Anno Domini 2014, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach” 2014, nr 4 (21)
 • Zlot fanklubu Skaldów, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach” 2013, Wydanie specjalne w 75-lecie urodzin Leszka Aleksandra Moczulskiego
 • W magistracie Krakowa, [relacja z jubileuszowego spotkania poetycko-muzycznego z okazji 75. urodzin Leszka Aleksandra Moczulskiego – połączonego z promocją jego książki «Cała jesteś w skowronkach» i inne piosenki oraz pieśni z muzyką krakowskich kompozytorów i z koncertem zespołu Skaldowie], „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach” 2013, Wydanie specjalne w 75-lecie urodzin Leszka Aleksandra Moczulskiego
 • Muzyka Skaldów i poezja Leszka Aleksandra Moczulskiego w Skoczowie, w Łodzi i… na nowych płytach, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach” 2013, nr 4 (17)
 • Słowo o musicalu, [w:] Program musicalu My Fair Lady Alana Jaya Lernera i Frederica Loewego, Teatr Wielki w Łodzi, Łódź 2009  
 • Falstaff wiecznie żywy wśród kumoszek wielu, [w:] Program spektaklu operowego Falstaff Giuseppe Verdiego, Teatr Wielki w Łodzi, Łódź 2002
 • Słowo o Waldorffie, „Tygiel Kultury” 2000, nr 10-12
 • Terapia przez sztukę. Rzeźba głuchoniewidomych, „Żyjmy dłużej” 1996, nr 7
 • Korespondencja, [uwagi na temat musicali Trevora Nunna i Andrew Lloyda Webera], „Dialog” 1996, nr 8
 • “Makijaż” Henryka Jachimowskiego, [wypowiedź w dyskusji po premierze dramatu Henryka Jachimowskiego Makijaż w reż. Krzysztofa Jasińskiego – spektakl  krakowskiego Teatru STU], „Kwartalnik >Kielce<” 1992, nr 5/6, zeszyt monograficzny Kieleckie tajemnice teatralne
 • Persona non grata, [relacja z wystawy malarstwa Tomasza Sobczaka w Teatrze Wielkim w Łodzi], „Ład” 1988, nr 51/52
 • Łódzkie Spotkania, „Jazz Forum” 1987, nr 4 [relacja z Łódzkich Spotkań Jazzowych]
 • Korespondencja, [wypowiedź na temat inscenizacji dramatów Bogusława Schaeffera], „Dialog” 1987, nr 6
 • „Jesus Christ Superstar” w Gdyni, [recenzja spektaklu], „Odgłosy”1987, nr 28
 • Łódzkie Spotkania Jazzowe, „Odgłosy” 1987, nr 27
 • XXVII Kaliskie Spotkania Teatralne, „Odgłosy” 1987, nr 22
 • „Biała bluzka”, [recenzja monodramu Krystyny Jandy Biała bluzka na podstawie powieści Agnieszki Osieckiej – spektakl w reż. Magdy Umer], „Odgłosy” 1987, nr 14
 • Warszawskie Jamboree, „Osnowa” 1985, nr 13/14
 • Niemen w operze, [recenzja koncertu], „Odgłosy”1985, nr 50
 • Jamboree w Łodzi, „Jazz Forum” 1983, nr 6
 • Geneza rock-opery, „Magazyn Muzyczny” 1983, nr 6
 • Msza jazzowa, [korespondencja], „Jazz Forum” 1983, nr 5
 • Dni Jazzu i Rocka, „Jazz Forum” 1983, nr 4
 • Łódzkie Spotkania Jazzowe, „Jazz” 1982, nr 1
 • Jazz Jamboree w Łodzi, „Jazz” 1981, nr 1
 • Książki, [recenzja książki Lucjana Kydryńskiego Jan Strauss], „Jazz” 1980, nr 4
 • Łódzkie Spotkania Jazzowe, „Jazz” 1980, nr 9
 • Annunzio Mantovani, [wspomnienie o kompozytorze], „Jazz” 1980, nr 7-8
 • Straussowie w Filharmonii Łódzkiej, „Jazz” 1980, nr 4
 • Andre Kostelanetz, [wspomnienie o kompozytorze], „Jazz” 1980, nr 4
 • Richard Rodgers, [wspomnienie o kompozytorze], „Jazz” 1980, nr 3
 • Wiadomości i relacje, [nota o spektaklu Bogusławski Teatru Nowego w Łodzi], „Jazz” 1980, nr 3
 • Wiadomości i relacje, [nota o spektaklu Kiss Me, Kate – przedstawieniu dyplomowym studentów Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi], „Jazz” 1979, nr 5
 • Wiadomości i relacje, [relacja z koncertu Jazz w Filharmonii], „Jazz” 1979, nr 5
 • Wiadomości i relacje, [relacja z koncertu Betty Carter], „Jazz” 1979, nr 1
 • JJ Łódzka Edycja Jazz Jamboree, „Jazz” 1979, nr 12
 • Rock-opera (II), „Jazz” 1979, nr 10
 • Rock-opera, „Jazz” 1979, nr 9
 • „Boss”, [recenzja światowej prapremiery operetki Igo Hofstettera Boss w reż. Henryka Mozera  – spektakl Teatru Muzycznego w Łodzi], „Jazz” 1979, nr 8
 • Łódzki Klub Jazzowy, „Jazz” 1979, nr 5
 • „Zorba”, [recenzja musicalu Zorba Johna Kandera i Freda Ebba w reż. Holgera Reenberga – spektakl Teatru Wielkiego w Łodzi], „Jazz” 1979, nr 4
 • „Operetka” po raz czwarty, [recenzja inscenizacji Operetki Witolda Gombrowicza w reż. Krzysztofa Jasińskiego – spektakl Teatru STU w Krakowie], „Jazz” 1979, nr 2
 • Łódzka Edycja JJ’ 78, „Jazz” 1979, nr 1
 • Z Lucjanem Kydryńskim w wesołym teatrze muzycznym, [recenzja książki Lucjana Kydryńskiego Przewodnik operetkowy. Wodewil – operetka – musical], „Ruch Muzyczny” 1978, nr 12
 • Musical. W poszukiwaniu formuły, „Jazz” 1978, nr 5
 • „Cień”, [recenzja inscenizacji musicalu Wojciecha Młynarskiego i Macieja Małeckiego Cień w reż. Kazimierza Dejmka – spektakl Teatru Nowego w Łodzi], „Jazz” 1977, nr 12
 • „Karnawał dziadowski”, [recenzja książki Karnawał dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX-XX w.) w wyborze i w opracowaniu Stanisława Nyrkowskiego], „Jazz” 1977, nr 12
 • Spektakle, [recenzja inscenizacji Ślepców Maurycego Maeterlincka w reż. Lecha Terpiłowskiego – spektakl Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze], „Jazz” 1977, nr 10
 • 3 lata Klubu Płytowego PSJ, „Jazz Forum” 1975, nr 5
Filmografia  (okres: 1997-1999)
 • Muzyka i sacrum [konsultacja i redakcja; dla TVP1]
 • Chopin i jego fortepian cz. 1 [scenariusz (wspólnie z Wiesławem Dąbrowskim) i redakcja; dla TVP1]
 • Chopin i jego fortepian cz. 2 [scenariusz (wspólnie z Wiesławem Dąbrowskim) i redakcja; dla TVP1]
 • Sekrety nut staropolskich cz. 1 [scenariusz (wspólnie z Wiesławem Dąbrowskim) i redakcja; dla TVP1]
 • Sekrety nut staropolskich cz. 2 [scenariusz (wspólnie z Wiesławem Dąbrowskim) i redakcja; dla TVP1]
 • Sekrety nut staropolskich cz. 3 [scenariusz (wspólnie z Wiesławem Dąbrowskim) i redakcja; dla TVP1]
 • Sekrety skrzypiec cz. 1 [scenariusz (wspólnie z Wiesławem Dąbrowskim) i redakcja; dla TVP1]
 • Sekrety skrzypiec cz. 2 [scenariusz (wspólnie z Wiesławem Dąbrowskim) i redakcja; dla TVP1]
 • Sekrety skrzypiec cz. 3 [scenariusz (wspólnie z Wiesławem Dąbrowskim) i redakcja; dla TVP1]
 • Muzyczne sekrety dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego cz. 1 [scenariusz (wspólnie z Wiesławem Dąbrowskim) i redakcja; dla TVP1]
 • Muzyczne sekrety dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego cz. 2 [scenariusz (wspólnie z Wiesławem Dąbrowskim) i redakcja; dla TVP1]
 • Muzyczne sekrety dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego cz. 3 [scenariusz (wspólnie z Wiesławem Dąbrowskim) i redakcja; dla TVP1]
 • Sekrety pieśni pasyjnych i wielkanocnych [scenariusz (wspólnie z Wiesławem Dąbrowskim) i redakcja; dla TVP1]

-

   
   
   
   
   

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.