bannerpracownicy2.jpg

Dr Monika Wąsik

 

Katedra Dramatu i Teatru
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
zainteresowania naukowe: historia teatru i dramatu, teatr i dramat niemieckojęzyczny, współczesna inscenizacja, promocja kultury.
artykuły naukowe:
 • Teatr postimigrancki Shermin Langhoff, „Tygiel kultury“, 1-6/2015, s. 210-215.
 • Film jako środek dramaturgiczny teatru. Christopha Schlingensiefa konstrupwanie chaosu, [w:] Teatr wobec filmu. Film wobec teatru, red. Ewa Partyga, Grzegorz Nadgrotkiewicz, Warszawa 2015, s. 23-39.
 • Rückkehr des Volksstücks? Das neuste deutschsprachige Drama in Gegenüberstellung mit der Tradition des Volksstücks, [w:] Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją, t. 1, Warszawa 2015, s. 91-101
 • Globalne ambicje – lokalne działania. Sektorowe badania teatru łódzkiego prowadzone metodą danych zastanych, [w:] Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, red. Ewa Wąchocka, Dorota Fox, Aneta Głowacka, Katowice 2015, s. 371-387. (współautor Karolina Prykowska-Michalak)
 • Święte krowy i uchodźcy. Na marginesach „Podopiecznych“ Elfriede Jelinek, „Dialog”, nr 4/2015, s. 122-137
 • Wirtualna scena – wirtualna publiczność. Wykorzystanie potencjału social media do  promocji teatru, „Nowe Media” 5/2014. (http://dx.doi.org/10.12775/NM.2014.006)
 • Odyssey Europe. Contemporary German theatre and the problem of immigration, [w:] Ancient Myths in the Making of Culture, red. Malgorzata Budzowska, Jadwiga Czerwinska, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014
 • >Lenin na Praterze<. O amerykańskim efekcie obcości Bertolta Brechta, [w:] Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy,  red. Tomasz Majewski, Agnieszka Rejniak- Majewska, Wiktor Marzec, Łódź 2014, s. 255-288
 • Hanna Schygulla w teatrze Fassbindera i Taboriego czyli szkoła dystansu, [w:] Urok melancholii. Dziewięć spotkań z Hanną Schygullą, red. Andrzej Gwóźdź, Katowice 2014, s. 144-160
 • Tradycja Volksstück. Krytyczne repetycje dramatu ludowego w XX wieku, w: Tropy literatury i kultury popularnej, red. Sławomir Buryła, Lidia Gąsowska, Danuta Ossowska, Warszawa 2014, s. 255-278
 • (Nie)polityczny tandem, „Dialog“, nr 7-8/2014, s. 190-199
 • Widz jako performer, gracz i aktant. Intermedialne przestrzenie współczesnego teatru, w: Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy, red. Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Krystian Krysiński, Toruń 2014, s. 169-178
 • Różewicz (nie)obecny. O recepcji twórczości dramatycznej Tadeusza Różewicza w Niemczech, „Pamiętnik Teatralny” 2013, nr 3-4, s. 289-300
 • Na granicach aktorskich kreacji. O przykładach i antyprzykładach terapii w teatrze, w: Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie, red. Wydawnictwo Officyna, Łódź 2013, s. 185-198. Wąsik Monika (współautor Wasilewska Monika)
 • Dokąd płynie statek ten? Czterdzieści lat niemieckiej epoki reżyserów, „Dialog”, nr 5/2013, s. 155-167
 • Szaleniec czy genialny idiota? O paradoksach, maskach i zręcznym aktorstwie, czyli postać błazna w kilku odsłonach, [w:] Białe ściany czy orszak Dionizosa? Zrozumieć szaleństwo – między psychologią a filozofią, red. Paulina, Prus, Adrian Stelmaszyk, Wydawnictwo UMK, Toruń 2012, s. 197-206
 • Niemcy w poszukiwaniu gwiazdy, „Dialog”, nr 11/2011, s. 185-197
 • Nad Dunajem bez zmian. Wiener Festwochen 2011, „Dialog”, nr 9/2011, s. 192-198
 • Artyści tłumów – czarodzieje sceny. Reżyseria mas w Niemczech i Austrii na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Teatr masowy – teatr dla mas, red. Małgorzata Leyko, Łódź 2011, s. 183-196.
 • Ekonomia życia według Philippa Löhle, „Dialog”,  nr 9/2010, s. 154-163
 • Burgtheater – zwierciadło Austrii, „Dialog”, nr 3/2010, s. 160-169
 • Widownia w tempie allegro ma non troppo, op. 80. Fantazja na chór. Koncert dla dyrygenta w poszukiwaniu orkiestry Gerta Jonkego, [w:] Publiczność (z)wymyślana. Relacje widz-scena we współczesnej praktyce dramatopisarskiej i inscenizacyjnej, red. Agata Dąbek, Joanna Jaworska-Pietura, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 113-131
 • Synchroniczne przestrzenie. O przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza na przykładzie „Młyna nad Utratą”, [w:] Przestrzenie tekstów kultury, red. Natalia Lemann, Julian Czurko, Magdalena Drabikowska, Anna Jurek, Łódź, 2009, s. 59-64
 • Historyczne spekulacje, czyli o sztuce interpretacji Martina Pollacka, „Tygiel Kultury” 4-6/2009
 • Theater der Stadt Warschau - teatr niemiecki w czasie okupacji, [w:] Teatr niemiecki w Polsce XVIII-XX wiek, red. Karolina Prykowska-Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 301-308
 • Zbiorowa hipnoza, czyli o kulcie rodziny, „Tygiel Kultury”, 10-12/2008, s. 105-109
 • Na granicach aktorskich kreacji – o przykładach i antyprzykładach terapii w teatrze, [w:] Stowarzyszenie Terapia i Teatr, Łódź 2008, s. 31-40. (współautor Monika Wasilewska)
 • Sztuka jest baśnią. Teatr PUcK, w: Kronika miasta Łodzi, Kwartalnik 4/2007, s. 108-113
 • Egzemplifikacja współczesnego bon vivieur w tekstach muzycznych disco-polo, w:  Kicz byt piękny, samotny czy zuchwały? Materiały z Konferencji Naukowej, Łódź 2007, s. 66-74
przekłady tekstów artystycznych:
 • Ödön von Horváth, Tu i tam, [w:] Ödön von Horváth, Dramaty zebrane, tom II, Adit, Warszawa 2012, (współtłum. Monika Mikina)
 • Philipp Löhle, Niepewność stanu rzeczy, „Dialog”. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, nr 9/2010, s. 122-153. (współtłum. Monika Mikina)
 • Przekład scenariusza filmu oświatowego Aus Lodz wird Litzmannstadt – Adam Sitarek, Scenariusz filmu oświatowego Aus Lodz wird Litzmannstadt  [w:] „Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, pod red. Rafała Stobieckiego i Jacka Walickiego, Łódź 2010, s. 88-129 (współtłum.)
projekty badawcze:
 • Teatr i dramat niemieckojęzyczny w społeczeństwie migracyjnym, MNiSW nr
 • 3858/E345/M/2015, kierownik
 • Krytyczne repetycje niemieckojęzycznego dramatu ludowego w XX wieku, MNiSW nr
 • 3858/E-345/M/2014, kierownik
 • Rozwój systemów organizacji teatrów w państwach UE, NCN nr  UMO-2012/07/B/HS2/01485, wykonawca
 • Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej, NCN nr UMO-2012/07/E/HS2/03878, wykonawca
 • SCENA, czyli MOST. Teatr i dramat jako czynniki polsko-niemieckiego transferu kulturowego
 • po roku 1989, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, PNFN, wykonawca
 • Austriacka Volksstück – między tradycją a prowokacją. Historia gatunku i jego współczesne kontynuacje, KBN, 4346/B/H03/2011/40, wykonawca
 artykuły popularnonaukowe:
 • Grotowski wiecznie żywy, „Nietakt!, 21-22/2015, s. 11-16.
 • Dmitro Tiernowij, Ostateczne rozwiązanie, „Dialog” 9/2015,s. 246-248.
 • Felicia Zeller, Życzenie i cud, „Dialog” 5/2015, s. 247-248
 • Jens Raschke, Co zobaczył nosorożec, gdy spojrzał na drugą stronę ogrodzenia, „Dialog” 4/2015, s. 221-223
 • Ponad ludzką miarę?, „Teatr” 1/2015, s. 46-47
 • Zborowski wolno żyjący, “Teatr” 3/2014, s. 58-59
 • Falk Richter, Small Town Boy „Dialog“ 9/2014,  s. 220-221
 • Thomas Arzt, Alpenvorland, „Dialog” 7-8/2014 s. 227-228
 • Marianna Salzmann, Muttersprache Mameloschne,  „Dialog“ 5/2014, s. 234-244
 • Lukas Svensson, Jalta, „Dialog“ 2/2014, s. 224-226
 • Lukas Barfuss, Öl, „Dialog” 12/2013, s. 202-203
 • Philip Lohle, Ty(Normy), „Dialog” 11/2013, s. 231-232
 • Katja Brunner, Od nóg za krótka, „Dialog” 7-8/2013, s. 274-275
 • Kathrin Röggla, Uciążliwa bezdzietność, „Dialog” 10/ 2012, s. 198-199
 • Ewald Palmetshofer, Pokolenie dłużników, „Dialog”, nr 2/2013 s. 214-215
 • Autodestrukcja buntu?, „Teatr”, nr 2/2013, s. 74-75
 • Niespodzianka dla jubilata, „Dialog”, nr 12/2012, s. 195-196
 • Thomas Arzt, Grillenparz, „Dialog”, nr 1/2012, s. 201-203
 • Supernova. Jak powstają pieniądze Philippa Löhle, „Dialog”, nr 7-8/2011, s. 248-249
 • Oliver Kluck, Poczekalnia przyszłość, „Dialog”, nr 6/2011, s. 212-214
 • Sybille Berg, Przede wszystkim praca! Zamiatacz ulic według pani Berg, „Dialog”, nr 4/2011
 • Roland Schimmelpfenning, Pieśń jedenasta, „Dialog”, nr 1/2011, s. 199-200
 • Christoph Ransmayr, Odyseusz, przestępca, „Dialog”, nr 2/2011, s. 194-195
 • Felicia Zeller, Rozmowy z astronautami, „Dialog”, nr 9/2010, s. 212-213
 • Marcus Braun, Berliński Gaettong, „Dialog”, nr 4/2010, s. 212-113
 • Philipp Löhle, Niepewność stanu rzeczy, „Dialog”, nr 10/2009, s. 205-206
 • Głosy cieni, „Dialog”, nr 6/2009, s. 202-204
 • Teatr pozostaje teatrem, „Dialog”, 4/2009, s. 172-165
 • Pisarz dokumentalnej imaginacji, „Tygiel Kultury”, 1-3/2009, s. 7-11

-

 


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.