bannerpracownicy2.jpg

mgr Joanna Podolska


aimg_8992.jpg Katedra Teorii Literatury

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 CV: W 1988 roku ukończyła studia na filologii polskiej, w 1990 dyplom kulturoznawstwa, specjalizacja teatrologiczna. Od 1991 roku dziennikarka „Gazety Wyborczej” w Łodzi. Od 2001 współpracownik Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Filologiczny, warsztaty dziennikarskie na polonistyce, od 2008 r. także na dziennikarstwie). W latach 2003-2005 prowadzi warsztaty dziennikarsko-historyczne „Litzmannstadt Getto – Ślady” (Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ/Instytut Tolerancji w Łodzi). Od 2008 – asystent w Katedrze Teorii Literatury w Pracowni Języka i Kultury Żydowskiej UŁ.
zanteresowania naukowe: Historia polskiej literatury emigracyjnej po 1939 roku, literatura rozproszona, życie społeczności żydowskiej w Polsce do 1939 roku, pamięć i post-pamięć Zagłady, tożsamość emigrantów, w tym polskich Żydów, losy powojennej diaspory, Łódź – jej historia i kultura, renowacja pamięci we współczesnym społeczeństwie.
zajęcia fakultatywne:
2009-2010 – Artyści żydowscy dawnej Łodzi
2008-2009 – Literatura i kultura łódzkiego getta
2008-2009 – Łódź żydowska po 1945 roku
stypendia, szkolenia: 2009 – Fundacja Stypendialna  im. Stanisława Lama, Paryż
2006 – stypendium kościuszkowskie Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, Nowy Jork
2002, sierpień - Lodz Ghetto Summer Workshop - Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie
1999-2000 – stypendium Fundation Journalists in Europe, Paryż
1998 – stypendium dziennikarskie Marshall Memorial Fellowship Program - The German Marshall Fund of the United States, Waszyngton
książki:
autorskie
Łódź żydowska. Spacerownik, Agora S.A., Łódź 2009
Jewish Łódź. Litzmannstadt Ghetto 1940-1944 , Agora S.A., Łódź 2009 (język angielski)
Litzmannstadt-Getto - Ślady. Przewodnik po przeszłości, Piątek Trzynastego, 2004 (polska i angielska wersja)
Łódź. Złota seria, Galaktyka, 2004 (wersja polska, niemiecka, angielska, hebrajska)
Potłuczona mozaika. Andrzeja Bobkowskiego myśli o epoce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin/Warszawa 2002
Kim jest William Wharton, Zysk i S-ka, Poznań 1996;
współautorstwo
Europa wg Auschwitz. Litzmannstadt Getto, Marek Miller, współpraca Zofia Kraszewska-Kelcz,  Joanna Podolska-Płocka, Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau, Oświęcim 2009, s. 486
Spacerownik po regionie czyli szlakiem zamków w województwie łódzkim (współautorzy Piotr Machlański, Tomasz Stańczak), Agora S.A., Łódź 2009
Prezydenci Łodzi (współautor Przemysław Weintgertner), Łódź 2008
Spacerownik łódzki (współautor Ryszard Bonisławski), Agora S.A., Łódź 2008
Z żabiej perspektywy. Pięć lat Camerimage w Łodzi (współautor Anna
Świerkocka), Piątek Trzynastego, Łódź 2005
Cmentarz żydowski w Łodzi (współautor Jacek Walicki), wersja polsko-angielska; Monumentum Iudaicum Lodzense, Łódź 1997 (wydanie drugie uzupełnione 2002)
współredakcja
[współred.] Kronika getta łódzkiego – Litzmannstadt Getto, tom 1-5, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009
[współred.] Die Chronik des Gettos Lodz-Litzmanstadt, t. 1-5, Wallstein Verlag, Gottingen 2007
artykuły i recenzje naukowe (wybrane):
[autor] Andrzej Bobkowski. Wierność w przyjaźni i lojalność, w: Jerzy Giedroyc: Kultura - Polityka - Wiek XX, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
[autor] Szmul. Rozensztajn, Notatnik, w: Zagłada Żydów. Studia i materiały, nr 5, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2009, s. 542-547
[autor] Pamięć getta w Łodzi, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, Łódź 2009, s. 223-232
[współautor] Żydzi berlińscy w getcie Litzmannstadt w zapiskach autobiograficznych, w: Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto 1941-1944, Topografia Terroru, Archiwum Państwowe w Łodzi, Berlin-Łódź 2009
[współautor] Berliner Juden im Getto Litzmannstadt  in Autobiografischen Aufzeichnungen, w: Berliner Juden im Getto Litzmannstadt 1941-1944. Ein Gedenkbuch, bearbeitet Ingo Loose, Stiftung Topographie des Terror, Łódź-Berlin 2009, s. 64-75
[autor] Nie w naszej mocy przebaczać. Chaim Mordechaj Rumkowski , Przełożony Starszeństwa Żydów w łódzkim getcie, w: Fenomen getta łódzkiego 1940-1944, red. Paweł Samuś, Wiesław Puś, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006
[autor] Pardonner n’est pas en notre povoir. Haim Mordechai Rumkowski, Doyen des Juifs`de ghetto de Lodz, w: Revue d’histoire de la Shoah. Les Conseils Juifs dans l’Europe Allemande, Paryż, Jullliet/Decembre 2006, s. 195-226;
[autor] Godne zmarszczki stylu. O Przemianach Liwiusza, w: Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretacje, Wydawnictwo UŁ, wyd. poszerzone II 2004, s. 141-151.
[autor] Wędrowanie ku obietnicy. Modlitwa Pana Cogito - podróżnika, w: Dlaczego Herbert, Wiersze i komentarze, Łódź 1992, s. 82-93 oraz w: Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretacje, Wydawnictwo UŁ, wyd. poszerzone II 2004.
[autor] Refleksje nad kształtem dziennika literackiego, Prace Polonistyczne, ser. XLVI, 1990, s. 197-223
inne publikacje:
[wstęp i opracowanie] Łódź od końca do końca. Fotografie Stefana Sztromajera z lat 1945-1989, Wydawnictwo Księży Młyn, 2009
[redaktor i współautor] Nauka pomogła nam przetrwać, katalog wystawy (wersja polska i niemiecka), Instytut Tolerancji, Łódź 2007
[autor] Arnold Mostowicz 1914-2002, w: „Honorowi Obywatele Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2006, s. 101-116
[autor] Marek Edelman, w: „Honorowi Obywatele Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2006, s. 143-152
[autor i redaktor] Dzieci z łódzkiego getta – katalog wystawy (wersja polska, angielska, francuska, włoska), Wydawnictwo Bilbo, Łódź 2004
[autor i redaktor] Ucieczka z kredowego koła (opracowanie listów Andrzeja Bobkowskiego i Aleksandra Bobkowskiego, magazyn Gazety Wyborczej, 27-28 listopada 1998.
publikacje prasowe (wybrane):
Liczne w "Gazecie Wyborczej", także w: "Tyglu Kultury", "Kronice Miasta Łodzi", "Midraszu", "Tygodniku Powszechnym", magazynie "Europe" (Francja), "Frankfurter Randschau" (Niemcy), "Spurensuche" (Austria)
m.in.
[autor] Penelopa z Gwatemali. Opowieść o Barbarze Bobkowskiej, w: Tygodnik Powszechny nr 51-52, 20-27 grudnia 2009, s. 53-55
[autor] Es eint uns mehrals uns trennt, w: Spurensuche. Zeitschrift fur Geschichte der Erwachsenenbildung und Wissenschaftpopularisierung, Heft 1-4, Wiedeń, 2009, s. 213-217
[współautor] Piranie czekają na kadisz, Wysokie Obcasy, 4 stycznia 2007
[autor] Może tak musiało być. Śladami Andrzeja i Basi Bobkowskich w Łodzi, Gazeta Łódzka, 26 czerwca 1998.
[autor] Pożegnanie z Europą, Gazeta Wyborcza 1998, nr 161.
 scenariusz:  2005 – scenariusz filmu dokumentalnego „Z głębokości wołam...” w reżyserii Wojciecha Gierłowskiego.
 wystawy:  2008 -  „Andrzej Bobkowski – Chuligan wolności”, Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Jana Ignacego Paderewskiego, Łazienki Królewskie – Podchorążówka. Wystawa czynna od 15 kwietnia do 31 sierpnia 2008 roku (przedłużona do 31 grudnia). Scenariusz: Joanna Podolska i Agnieszka Mitkowska. Projekt graficzny Hanna Milanowicz.
2007 - wystawa „Nauka pomogła nam przetrwać”, Łódź .
2004-2009 – „Dzieci z łódzkiego getta”, Łódź, Wiedeń, Rzym.
2003 - "Andrzej Bobkowski. Chuligan wolności. W 90. rocznicę urodzin", Fundacja Dynamis, Kraków październik-listopad, Klub Nauczyciela, Łódź grudzień-styczeń 2004.
ważniejsze projekty: od 2005-2009 – współpracownik zespołu redakcyjnego (polskiego i niemieckiego) pełnego wydania “Kroniki łódzkiego getta - Litzmannstadt Getto”, projekt Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Giessen i Archiwum Państwowego w Łodzi
2006-2009 – wraz z Thomasem Lutzem z Fundacji Topografia Terroru w Berlinie koordynacja polsko-niemieckiego projektu “Berlińscy Żydzi w Litzmannstadt Getto 1941-1944”.
2006-2009 – Jewish Educational Tradition in Europe (JETE), europejski program edukacyjny dla dorosłych (Polska, Litwa, Francja, Niemcy, Austria, Włochy, Holandia)
2003-2005 – koordynacja projektu historyczno-dziennikarskiego „Litzmannstadt Getto – Ślady” - Uniwersytet Łódzki, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych , Instytut Tolerancji [publikacja fragmentów zebranych przez studentów wywiadów w: Europa wg Auschwitz. Litzmannstadt Getto, Marek Miller, współpraca Zofia Kraszewska-Kelcz,  Joanna Podolska-Płocka, Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau, Oświęcim 2009, s. 486.
nagrody, wyróżnienia, odznaczenia Grudzień 2009 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego
wrzesień 2009 - Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi w dziedzinie kultury
lipiec 2009 – nagroda dla Polaków, którzy ratują od zapomnienia zabytki oraz propagują tradycję i kulturę żydowską przyznawana przez Fundusz Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego dla Polski Michaela H. Traisona, ambasadę Izraela w Polsce, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie oraz Żydowski Instytut Historyczny.
27 marca 2009 - medal "Pro publico bono" im. Sabiny Nowickiej przyznawany przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, "aby uhonorować ludzi szczególnie zasłużonych dla kultury polskiej i samego miasta. Jest wyrazem uznania dla tych artystów, pisarzy, dziennikarzy i społeczników, których charakteryzuje kreatywny stosunek do rzeczywistości, którzy już teraz, poprzez swoją pracę, pozostawili po sobie wyrazisty ślad na Ziemi, działając w myśl zasady "Pro publico bono".
[zespołowo] 4 marca 2009 nagroda w Ogólnopolskim Konkursie im. Mieczysław Orłowicza dla dziennikarzy za najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne promujące polską turystykę krajową -  w kategorii "materiały prasowe" za "Spacerownik po regionie - szlakiem zamków w województwie łódzkim” - dodatek do łódzkiego wydania Gazety Wyborczej. Zespół w składzie: Joanna Podolska, Piotr Machlański i Tomasz Stańczak. Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna przy współudziale Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej.
2008 – wyróżnienie przez branżowy miesięcznik "Press" w rankingu na najlepszych dziennikarzy regionalnych - "Za przybliżenie nieznanych zakątków, zabytków i propagowanie dorobku minionych pokoleń łodzian".
2003 - odznaka "Za zasługi dla miasta Łodzi".
2003 -  honorowy medal 50-lecia Powstania w Getcie Warszawskim za walkę z ksenofobią
2001 - "Sprężyna 2001", którą przyznaje łódzki miesięcznik "Tygiel Kultury".
2000 – wyróżnienie w konkursie "Dziennikarz z naszych stron" organizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
udział w konferencjach (z referatem): 24-26 maja 2007 - The Legacy of the Holocaust: The World Before, The World After, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
25 września - 27 września 2006 - Jerzy Giedroyc: Kultura - Polityka - Wiek XX. Panel Jerzy Giedroyc: Portret wielokrotny: Andrzej Bobkowski: Wierność w przyjaźni i lojalność.
2-4 kwietnia 2006 - Beyond Numbers, Beyond Names. The Experience of Holocaust Victims, Youngstown State University, Ohio, USA
 inne: w latach 2003-2009 – prezes stowarzyszenia Instytut Tolerancji w Łodzi.

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.