bannerpracownicy2.jpg

dr Joanna Podolska


aimg_8992.jpg Katedra Teorii Literatury

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,'; document.write(''); document.write(addy_text83951); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 CV: W 1988 roku ukończyła studia na filologii polskiej, w 1990 dyplom kulturoznawstwa, specjalizacja teatrologiczna. Od 1991 roku dziennikarka „Gazety Wyborczej” w Łodzi. Od 2001 współpracownik Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Filologiczny, warsztaty dziennikarskie na polonistyce, od 2008 r. także na dziennikarstwie). W latach 2003-2005 prowadzi warsztaty dziennikarsko-historyczne „Litzmannstadt Getto – Ślady” (Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ/Instytut Tolerancji w Łodzi). Od 2008 – asystent w Katedrze Teorii Literatury w Pracowni Języka i Kultury Żydowskiej UŁ.
zanteresowania naukowe: Historia polskiej literatury emigracyjnej po 1939 roku, literatura rozproszona, życie społeczności żydowskiej w Polsce do 1939 roku, pamięć i post-pamięć Zagłady, tożsamość emigrantów, w tym polskich Żydów, losy powojennej diaspory, Łódź – jej historia i kultura, renowacja pamięci we współczesnym społeczeństwie.
zajęcia fakultatywne:
2009-2010 – Artyści żydowscy dawnej Łodzi
2008-2009 – Literatura i kultura łódzkiego getta
2008-2009 – Łódź żydowska po 1945 roku
stypendia, szkolenia: 2009 – Fundacja Stypendialna  im. Stanisława Lama, Paryż
2006 – stypendium kościuszkowskie Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, Nowy Jork
2002, sierpień - Lodz Ghetto Summer Workshop - Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie
1999-2000 – stypendium Fundation Journalists in Europe, Paryż
1998 – stypendium dziennikarskie Marshall Memorial Fellowship Program - The German Marshall Fund of the United States, Waszyngton
książki:
autorskie
Łódź żydowska. Spacerownik, Agora S.A., Łódź 2009
Jewish Łódź. Litzmannstadt Ghetto 1940-1944 , Agora S.A., Łódź 2009 (język angielski)
Litzmannstadt-Getto - Ślady. Przewodnik po przeszłości, Piątek Trzynastego, 2004 (polska i angielska wersja)
Łódź. Złota seria, Galaktyka, 2004 (wersja polska, niemiecka, angielska, hebrajska)
Potłuczona mozaika. Andrzeja Bobkowskiego myśli o epoce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin/Warszawa 2002
Kim jest William Wharton, Zysk i S-ka, Poznań 1996;
współautorstwo
Europa wg Auschwitz. Litzmannstadt Getto, Marek Miller, współpraca Zofia Kraszewska-Kelcz,  Joanna Podolska-Płocka, Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau, Oświęcim 2009, s. 486
Spacerownik po regionie czyli szlakiem zamków w województwie łódzkim (współautorzy Piotr Machlański, Tomasz Stańczak), Agora S.A., Łódź 2009
Prezydenci Łodzi (współautor Przemysław Weintgertner), Łódź 2008
Spacerownik łódzki (współautor Ryszard Bonisławski), Agora S.A., Łódź 2008
Z żabiej perspektywy. Pięć lat Camerimage w Łodzi (współautor Anna
Świerkocka), Piątek Trzynastego, Łódź 2005
Cmentarz żydowski w Łodzi (współautor Jacek Walicki), wersja polsko-angielska; Monumentum Iudaicum Lodzense, Łódź 1997 (wydanie drugie uzupełnione 2002)
współredakcja
[współred.] Kronika getta łódzkiego – Litzmannstadt Getto, tom 1-5, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009
[współred.] Die Chronik des Gettos Lodz-Litzmanstadt, t. 1-5, Wallstein Verlag, Gottingen 2007
artykuły i recenzje naukowe (wybrane):
[autor] Andrzej Bobkowski. Wierność w przyjaźni i lojalność, w: Jerzy Giedroyc: Kultura - Polityka - Wiek XX, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
[autor] Szmul. Rozensztajn, Notatnik, w: Zagłada Żydów. Studia i materiały, nr 5, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2009, s. 542-547
[autor] Pamięć getta w Łodzi, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, Łódź 2009, s. 223-232
[współautor] Żydzi berlińscy w getcie Litzmannstadt w zapiskach autobiograficznych, w: Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto 1941-1944, Topografia Terroru, Archiwum Państwowe w Łodzi, Berlin-Łódź 2009
[współautor] Berliner Juden im Getto Litzmannstadt  in Autobiografischen Aufzeichnungen, w: Berliner Juden im Getto Litzmannstadt 1941-1944. Ein Gedenkbuch, bearbeitet Ingo Loose, Stiftung Topographie des Terror, Łódź-Berlin 2009, s. 64-75
[autor] Nie w naszej mocy przebaczać. Chaim Mordechaj Rumkowski , Przełożony Starszeństwa Żydów w łódzkim getcie, w: Fenomen getta łódzkiego 1940-1944, red. Paweł Samuś, Wiesław Puś, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006
[autor] Pardonner n’est pas en notre povoir. Haim Mordechai Rumkowski, Doyen des Juifs`de ghetto de Lodz, w: Revue d’histoire de la Shoah. Les Conseils Juifs dans l’Europe Allemande, Paryż, Jullliet/Decembre 2006, s. 195-226;
[autor] Godne zmarszczki stylu. O Przemianach Liwiusza, w: Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretacje, Wydawnictwo UŁ, wyd. poszerzone II 2004, s. 141-151.
[autor] Wędrowanie ku obietnicy. Modlitwa Pana Cogito - podróżnika, w: Dlaczego Herbert, Wiersze i komentarze, Łódź 1992, s. 82-93 oraz w: Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretacje, Wydawnictwo UŁ, wyd. poszerzone II 2004.
[autor] Refleksje nad kształtem dziennika literackiego, Prace Polonistyczne, ser. XLVI, 1990, s. 197-223
 
inne publikacje: [wstęp i opracowanie] Łódź od końca do końca. Fotografie Stefana Sztromajera z lat 1945-1989, Wydawnictwo Księży Młyn, 2009
[redaktor i współautor] Nauka pomogła nam przetrwać, katalog wystawy (wersja polska i niemiecka), Instytut Tolerancji, Łódź 2007
[autor] Arnold Mostowicz 1914-2002, w: „Honorowi Obywatele Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2006, s. 101-116
[autor] Marek Edelman, w: „Honorowi Obywatele Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2006, s. 143-152
[autor i redaktor] Dzieci z łódzkiego getta – katalog wystawy (wersja polska, angielska, francuska, włoska), Wydawnictwo Bilbo, Łódź 2004
[autor i redaktor] Ucieczka z kredowego koła (opracowanie listów Andrzeja Bobkowskiego i Aleksandra Bobkowskiego, magazyn Gazety Wyborczej, 27-28 listopada 1998.
publikacje prasowe (wybrane):
Liczne w "Gazecie Wyborczej", także w: "Tyglu Kultury", "Kronice Miasta Łodzi", "Midraszu", "Tygodniku Powszechnym", magazynie "Europe" (Francja), "Frankfurter Randschau" (Niemcy), "Spurensuche" (Austria)
m.in.
[autor] Penelopa z Gwatemali. Opowieść o Barbarze Bobkowskiej, w: Tygodnik Powszechny nr 51-52, 20-27 grudnia 2009, s. 53-55
[autor] Es eint uns mehrals uns trennt, w: Spurensuche. Zeitschrift fur Geschichte der Erwachsenenbildung und Wissenschaftpopularisierung, Heft 1-4, Wiedeń, 2009, s. 213-217
[współautor] Piranie czekają na kadisz, Wysokie Obcasy, 4 stycznia 2007
[autor] Może tak musiało być. Śladami Andrzeja i Basi Bobkowskich w Łodzi, Gazeta Łódzka, 26 czerwca 1998.
[autor] Pożegnanie z Europą, Gazeta Wyborcza 1998, nr 161.
 scenariusz:  2005 – scenariusz filmu dokumentalnego „Z głębokości wołam...” w reżyserii Wojciecha Gierłowskiego.
 wystawy:  2008 -  „Andrzej Bobkowski – Chuligan wolności”, Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Jana Ignacego Paderewskiego, Łazienki Królewskie – Podchorążówka. Wystawa czynna od 15 kwietnia do 31 sierpnia 2008 roku (przedłużona do 31 grudnia). Scenariusz: Joanna Podolska i Agnieszka Mitkowska. Projekt graficzny Hanna Milanowicz.
2007 - wystawa „Nauka pomogła nam przetrwać”, Łódź .
2004-2009 – „Dzieci z łódzkiego getta”, Łódź, Wiedeń, Rzym.
2003 - "Andrzej Bobkowski. Chuligan wolności. W 90. rocznicę urodzin", Fundacja Dynamis, Kraków październik-listopad, Klub Nauczyciela, Łódź grudzień-styczeń 2004.
ważniejsze projekty: od 2005-2009 – współpracownik zespołu redakcyjnego (polskiego i niemieckiego) pełnego wydania “Kroniki łódzkiego getta - Litzmannstadt Getto”, projekt Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Giessen i Archiwum Państwowego w Łodzi
2006-2009 – wraz z Thomasem Lutzem z Fundacji Topografia Terroru w Berlinie koordynacja polsko-niemieckiego projektu “Berlińscy Żydzi w Litzmannstadt Getto 1941-1944”.
2006-2009 – Jewish Educational Tradition in Europe (JETE), europejski program edukacyjny dla dorosłych (Polska, Litwa, Francja, Niemcy, Austria, Włochy, Holandia)
2003-2005 – koordynacja projektu historyczno-dziennikarskiego „Litzmannstadt Getto – Ślady” - Uniwersytet Łódzki, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych , Instytut Tolerancji [publikacja fragmentów zebranych przez studentów wywiadów w: Europa wg Auschwitz. Litzmannstadt Getto, Marek Miller, współpraca Zofia Kraszewska-Kelcz,  Joanna Podolska-Płocka, Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau, Oświęcim 2009, s. 486.
nagrody, wyróżnienia, odznaczenia Grudzień 2009 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego
wrzesień 2009 - Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi w dziedzinie kultury
lipiec 2009 – nagroda dla Polaków, którzy ratują od zapomnienia zabytki oraz propagują tradycję i kulturę żydowską przyznawana przez Fundusz Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego dla Polski Michaela H. Traisona, ambasadę Izraela w Polsce, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie oraz Żydowski Instytut Historyczny.
27 marca 2009 - medal "Pro publico bono" im. Sabiny Nowickiej przyznawany przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, "aby uhonorować ludzi szczególnie zasłużonych dla kultury polskiej i samego miasta. Jest wyrazem uznania dla tych artystów, pisarzy, dziennikarzy i społeczników, których charakteryzuje kreatywny stosunek do rzeczywistości, którzy już teraz, poprzez swoją pracę, pozostawili po sobie wyrazisty ślad na Ziemi, działając w myśl zasady "Pro publico bono".
[zespołowo] 4 marca 2009 nagroda w Ogólnopolskim Konkursie im. Mieczysław Orłowicza dla dziennikarzy za najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne promujące polską turystykę krajową -  w kategorii "materiały prasowe" za "Spacerownik po regionie - szlakiem zamków w województwie łódzkim” - dodatek do łódzkiego wydania Gazety Wyborczej. Zespół w składzie: Joanna Podolska, Piotr Machlański i Tomasz Stańczak. Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna przy współudziale Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej.
2008 – wyróżnienie przez branżowy miesięcznik "Press" w rankingu na najlepszych dziennikarzy regionalnych - "Za przybliżenie nieznanych zakątków, zabytków i propagowanie dorobku minionych pokoleń łodzian".
2003 - odznaka "Za zasługi dla miasta Łodzi".
2003 -  honorowy medal 50-lecia Powstania w Getcie Warszawskim za walkę z ksenofobią
2001 - "Sprężyna 2001", którą przyznaje łódzki miesięcznik "Tygiel Kultury".
2000 – wyróżnienie w konkursie "Dziennikarz z naszych stron" organizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
udział w konferencjach (z referatem): 24-26 maja 2007 - The Legacy of the Holocaust: The World Before, The World After, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
25 września - 27 września 2006 - Jerzy Giedroyc: Kultura - Polityka - Wiek XX. Panel Jerzy Giedroyc: Portret wielokrotny: Andrzej Bobkowski: Wierność w przyjaźni i lojalność.
2-4 kwietnia 2006 - Beyond Numbers, Beyond Names. The Experience of Holocaust Victims, Youngstown State University, Ohio, USA
 inne: w latach 2003-2009 – prezes stowarzyszenia Instytut Tolerancji w Łodzi.

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.