bannerpracownicy2.jpg

dr Izabella Adamczewska


adamczewska.jpg Katedra Teorii Literatury

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
zanteresowania badawcze:

teoria, historia i socjologia literatury, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej polskiej prozy; teoria powieści; związki literatury pięknej z dziennikarstwem

CV:

2003–2007 r. - studia doktoranckie w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ (Katedra Teorii Literatury). Rozprawa doktorska: „Ewolucja powieści środowiskowej w najnowszej literaturze polskiej” (promotor: prof. Joanna Ślósarska, recenzenci: prof. Bożena Tokarz, prof. Grzegorz Gazda).

Od 2002 r. – dziennikarka w łódzkim oddziale „Gazety Wyborczej”.

1998-2003 r. –  studia magisterskie, filologia polska, UŁ (specjalizacja dziennikarska i edytorska) 

 książki: „Krajobraz po Masłowskiej”. Ewolucja powieści środowiskowej w najnowszej polskiej literaturze, Primum Verbum, Łódź 2011
wybrane artykuły naukowe:
 • Reportaż wcieleniowy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2017, z. 4.

 • Granice kreatywności w reportażu, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2017, z. 1, s. 77-92.
 • Biografia reporterska w ujęciu komunikacyjnym na przykładzie książek Angeliki Kuźniak, „Studia Poetica” 2016, s. 166-189.
 • Powieść o prawdziwej zbrodni, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2016, z. 4, s. 150-156.
 • „True crime novel” – pomiędzy literaturą piękną a dziennikarstwem, w: Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem - relacje, interakcje, perspektywy, red. A. Kłosińska-Nachin, E. Piwońska, WUŁ, Łódź 2016, s. 91-115.
 • Na peryferiach sukcesu. Warszawa w literaturze najnowszej, w: Marek Nowakowski i inni. Obrazy realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku, red. S. Buryła, J. Michalczenia, M. Urbanowski, IBL PAN, Warszawa 2016, s. 243-255.
 • Prorok, antropolog i społecznik w Łodzi, „mieście przeklętym”, w: Ścieżkami pisarzy. Miasto jako przestrzeń twórców, red. A. Grochowska, M. Mus, Kraków 2015, t. 2, s. 79-92;
 • Powieść reportażowa czy dziennikarska? Uwagi o międzywojennej twórczości prozatorskiej Jalu Kurka, „Folia Litteraria Polonica” 2/2015, s. 263-282;
 • Bazar – wieżowiec – kamienica. Topograficzna lektura polskiej literatury najnowszej, w: Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku, red. M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2015;
 • Powieść-atlas, „Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genres” 2015, s. 158-160;
 • Wariacje na temat pewnego paktu. O dziennikarstwie gonzo, „Czytanie Literatury” 2014, s. 187-204;
 • Gonzo journalism, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, s. 341-343;
 • The Ecological Novel as a Critical Genre, in: Critical Theory and Critical Genres. Contemporary Perspectives from Poland, eds. Ch. Russell, A. Melberg, J. Płuciennik, M. Wróblewski, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, pp. 169-184;
 • Od Moll Flanders do Małej Dorrit. Źródła powieści dziennikarskiej – pomiędzy sensacyjnością bruku a troską o reformę społeczną, w: Ulica – zaułek – bruk. Z problemów literatury drugiej połowy XIX wieku oraz przełomu wieków XIX i XX, red. K. Badowska, A. Janiak-Staszek, WUŁ, Łódź 2013, s. 191-212;
 • Pisarz w mediach masowych, czyli autentyzm jako literacki chwyt (auto)promocyjny, „Teksty Drugie” 6/2012, s. 300-313;
 • Celebryta upadły. O jednej z autopromocyjnych strategii pisarskich na przykładzie polskich sylw ponowoczesnych i dyskusji okołoliterackich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2/2012, s. 327-343;
 • Powieść dziennikarska, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 1 2012, s. 231-243;
 • Sylwa współczesna, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, wyd. 2, PWN, Warszawa 2012, s. 1057-1063;
 • Powieść ekologiczna, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, wyd. 2, PWN, Warszawa 2012, s. 761-765;
 • Estetyzacja, medykalizacja, doświadczenie intymne? Uwagi o wizerunku kobiety ciężarnej w przestrzeni publicznej i sztuce, w: Kobieta w przestrzeni wizualnej, red. A. Barska, K. Biskupska, Wydawnictwo UO, Opole 2012, s. 119-129;
 • Powieść ekologiczna jako gatunek krytyczny, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 2 2011, s. 389-407.
 • Powieść egzystencjalistyczna, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 1 2011, s. 339-347.
 • Powieść naturalistyczna, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 1 2011, s. 347-359.
 • Powieść polityczna, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 1-2 2010, s. 270-281.
 • Mały realizm (anty)kapitalistyczny w prozie roczników siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, W: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, red. Z. Andres, J. Pasterski, Rzeszów 2010, t. 1, s. 117-135;
 • Powieść o artyście, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 1-2 2009, s. 250-259;
 • Powieść realizmu magicznego, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 1-2 2009, s. 259-267;
 • Autentyzm? Autograficzność? Głos z sprawie najmłodszej polskiej prozy, „Folia Litteraria Polonica”, 12 2009, s. 201-218;
 • Mały realizm (anty)kapitalistyczny w prozie roczników 70. i 80., „Fraza” 3-4 (65-66) 2009, s. 226-238;
 • Rodzina korporacyjna (portret rodziny w tekstach autorów „pokolenia 1200 złotych brutto”), W: Ku antropologii rodziny, red. L. Rożek, Częstochowa 2009;
 • Kolaż, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 1-2, 2008;
 • Portret literacki, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 1-2, 2008;
 • Powieść środowiskowa, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 1-2 2007;
 • Elegia, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Universitas, Kraków 2006;
 • List, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Universitas, Kraków 2006;
 • Sielanka, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Universitas, Kraków 2006;
 • Zagadka, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Universitas, Kraków 2006;
 • Mityczna droga do Warszawy, czyli o tym, jak Warschauermensch szturmuje wieżowce, w: Literackie drogi wobec mitu, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2006;
 • Zerwana zasłona (o jednym z modeli antropomorfizacji Boga w literaturze), w: Język religii. Konstrukcje i dekonstrukcje, red. L. Rożek, Częstochowa 2006;
 • Zagadka, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 1-2, 2005
artykuły naukowe
w druku:
 • „Self-made man”. Reporterskie gry oparte na naśladownictwie.
 • „Z zimną krwią się zbliżyć”. Historyczne reportaże kryminalne Cezarego Łazarewicza i Przemysława Semczuka jako true crime novels.
konferencje naukowe:
 • Na tropach zbrodni. Historia  ̶  kultura  ̶  artefakty, Kraków 2018;
 • Gry w kulturze i życiu codziennym, Pokrzywna 2018;
 • Marek Nowakowski i inni. Obrazy realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku, Olsztyn 2015;
 • Ścieżkami pisarzy. Miasto jako przestrzeń życia twórców, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014;
 • Nowe poetyki miejskie (literatura, kultura, język), Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2013;
 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Literatura i Konwergencja”, Instytut Kultury Współczesnej i „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, Łódź 2012;
 • Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Rodzaje i style krytycyzmu”, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, Łódź 2011;
 • „Kobieta w przestrzeni wizualnej”, konferencja interdyscyplinarna, Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010;
 • „Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 wobec przemian politycznych, społecznych i kulturowych” (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009); 
 • „Projekt IV RP” (IBL PAN i Fundacja na rzecz Badań Literackich, Warszawa 2008);
 • „Mit trwałej rodziny w literaturze i kulturze Europy XIX i XX wieku" (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Hucisko 2006). 
 • „Mity drogi” (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005). 
 • Interdyscyplinarne sympozjum naukowe „Dziedzictwo religijne w kulturze i literaturze Europy XIX i XX wieku” (Akademia im. J. Długosza, Częstochowa, 2004) 
działalność dziennikarska
 • reportaże społeczne publikowane w „Dużym Formacie”, „Gazecie Wyborczej” i na stronach magazynowych „Gazety Wyborczej Łódź” (m.in. Nie udawał Greka, „Duży Format”, 21.08.2006; Aaaaa. Oddam dziecko, „Duży Format”, 26.02.2008, przedruk w tygodniku „Angora”; Gotowe na wszystko, „Gazeta Wyborcza” [„Witamy w Polsce”], 05.02.2008; Jak wyhaczyć foczkę, „Gazeta Wyborcza” [„Witamy w Polsce”], 09.08.2010; Pamiętajcie, że to z fabryk wychodzą rewolucje, „Gazeta Wyborcza” [„Witamy w Polsce Extra”], 21.06.2013; Miasto bezrobotników, ziemia nieobiecana, „Kwartalnik UŁ. Wielkie czytanie (w) Łodzi” (dodatek do „Gazety Wyborczej), 09.05.2014; Świetliści i bezrobotnicy „Duży Format” 09.10.2014.
 • wywiady, recenzje i teksty o tematyce kulturalnej; relacje ze spotkań autorskich i imprez kulturalnych; organizowanie akcji „Czytamy w Łodzi”.
inne
 • redakcja książki „Nie sŁÓDŹ”, Primum Verbum, Łódź 2015.


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.