bannerpracownicy2.jpg

Prof. zw. dr hab. Joanna Ślósarska


slosarska_photo.jpg Katedra Teorii Literatury  
CV:
 • Od 1976 roku zatrudniona w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego; studia – UŁ 1976; dr – UŁ 1978, dr hab. UŁ 1997, prof. tytularny - 2005. Od 2007 r. prof. zw. w Katedrze Teorii Literatury; od 2006 kierownik Pracowni Antropologii Literatury UŁ. Stypendystka Rządu Francuskiego (01.02 – 30.06.1988 – stypendium przyznane na badania w dziedzinie literatury porównawczej). Podstawowe dziedziny badań naukowych: teoria literatury, antropologia literatury, literatura porównawcza, poetyka kognitywna, creative writing.
 • Jest autorką ponad 170 publikacji: naukowe - 130 (10 książek autorskich, 4 opracowania redakcyjne, 90 artykułów – w tym kilkanaście obcojęzycznych, 25 recenzji naukowych, tłumaczeń i opracowań); literackie i artystyczne (projekty graficzne) – 40 (10 autorskich książek poetyckich, opracowania redakcyjne dwóch serii wydawniczych obejmujących 30 debiutów literackich).
 • Wypromowane doktoraty – 8, magisteria – 130 (na kierunkach filologia polska i kulturoznawstwo w UŁ), licencjaty - 48; otwarte przewody doktorskie – 2.
 • Recenzje naukowe w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich – 19; recenzje wydawnicze (w tym książek na stopień doktora hab. i profesora) – 21.
 • Uczestnictwo w konferencjach i kongresach: wystąpienia referatowe na 70 konferencjach (32 międzynarodowych i 38 ogólnopolskich).
 • Współorganizatorka konferencji: Międzynarodowa Konferencja nt. Cognitive Linguistic in the Year 2001, Łódź, 19-22.04.2001; Międzynarodowa. Konferencja nt. Kognitywizm w poetyce i stylistyce, Łódź, 17-19.09.2001; Międzynarodowa Konferencja nt. Imagery in Language/Obrazowanie w języku. Ku czci prof. R. W. Langackera, Łódź, 28-30.10.2003.
 • Aktywność w Towarzystwach Naukowych: Polskie Towarzystwo Orientalistyczne od 1976 r. (wystąpienia referatowe na zjazdach i konferencjach); Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej od 1987 r. - wystąpienia referatowe podczas warsztatów naukowych, odczyty i ćwiczenia kursowe dla nauczycieli plastyki na zaproszenie PP „Sztuka Polska” i Departamentu Kształcenia Ogólnego MEN; Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (współzałożycielka i członek Zarządu pierwszej kadencji Władz), od 2001; The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning” (Belmont, MA), od 1995 r. (wystąpienia referatowe na zjazdach i konferencjach, publikacje w tomach pokonferencyjnych); Łódzkie Towarzystwo Naukowe, od 2006; Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, przewodnicząca Oddziału Łódzkiego pierwszej kadencji Władz (01. 10. 2006).
 • Prace w Kolegiach Redakcyjnych Serii Wydawniczych: Komitet Naukowy Serii: Studia o literaturze XIX i XX wieku, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Kolegium Redakcyjne Serii: Prace Interdyscyplinarne, red. L. Rożek, Prace naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie; Członek Rady Naukowej czasopisma „Komparatystyka kulturowa”.
 • Posiadane odznaczenia i nagrody: Złota Odznaka UŁ (1998), Medal KEN (nr 83357, 25. 06. 2002), Złoty Medal Za Długoletnią Służbę, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (nr 314-2012-75, 26. 07. 2012), Medal Senat Uniwersytetu Łódzkiego W Służbie Społeczeństwu i Nauce, 11.03. 2013, leg. Nr 1458),  Nagrody Rektora UŁ 1 st. za książki (1993, 2005, 2010), Nagroda Rektora UŁ 2 st. za książkę.
 • Podstawowa działalność społeczna i popularyzatorska: Powołanie ogólnopolskiego związku twórczego pn. „Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego” (XII. 1990) – funkcji przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia, a następnie członka Zarządu; opieka redakcyjna nad ogólnopolską serią wydawniczą Stowarzyszenia; rejestracja sądowa i organizacja ogólnopolskiego konkursu o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego (od 1991 roku - nadal aktualny), organizacja wieczorów autorskich i ogólnopolskich zajęć warsztatowych z poetyki. Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego – zrzesza twórców i nauczycieli akademickich z kilku głównych ośrodków naukowych Polski; W okresie 1996 – 1998 współpraca z TVP - scenariusze i prowadzenie cyklu programów o sztuce w ramach cyklu „Instalacje” (emisja: Pr. 2 TVP); reż. M. I M. Szelachowscy; Wykłady o literaturze i sztuce (ponad 30) w różnorodnych instytucjach publicznych; sprawowanie funkcji jurora w ogólnopolskich konkursach literackich; Stała współpraca redakcyjna z czasopismem „Fraza”.
 • Udział w procesie dydaktycznym innych uczelni: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (1999-2002); powołanie Katedry Literatury Porównawczej; kierownik Katedry Literatury Porównawczej (1999-2002). Utworzenie Teatru Studenckiego przy WSHE (reż. spektakli i prezentacje w Forum Fabricum i Teatrze Nowym), zaprojektowanie i redakcja studenckiej serii wydawniczej debiutów literackich (7); redaktor serii naukowej „Zeszyty Literaturoznawcze”; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 1.10.2007 – 1.10.2011; prof. w Katedrze Socjologii, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; opiekun Koła Naukowego Dziennikarzy; inicjatywa redakcyjna i publikacja książek studenckich, współorganizatorska konferencji „Dyskursy o kulturze” i inicjatorka serii naukowej Dyskursy o kulturze (red. I tomu, Łódź 2009).
 książki naukowe:
 • Skrypty losu,  Primum Verbum, Łódź 2015.
 • Zasada tranzytywności w kulturze, Scriptum, Kraków 2014.
 • Łapacze snów. Ponowoczesne kody spójności kulturowej, Wyd. Scriptum, Kraków 2012.
 • Bądź szybszy od śmierci. Studia z antropologii kultury, WN Primum Verbum, Łódź 2009.
 • Dyskursy o kulturze (1), red., Wyd. SWSPiZ, Łódź 2009.
 • Kognitywizm w poetyce i stylistyce, współred., Universitas, Kraków 2006.
 • Życiorys i przesłanie św. Franciszka z Asyżu w wybranych tekstach kultury, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, seria: Biblioteka Instytutu Franciszkańskiego, nr 17, Niepokalanów 2004.
 • Studia z poetyki antropologicznej, WN Semper, Warszawa 2004.
 • Literaturoznawstwo, Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi (1, 2), Wprowadzenie, redakcja, Wyd. WSHE, Łódź 2000, 2001.
 • Syntagmatyka poetycka, WN Semper, Warszawa 1995.
 • Mistyczne i archetypiczne obrazy kosmosu, WN Semper, Warszawa 1994.
 • Rozum, transcendencja i zło w literaturze, PWN, Warszawa 1992.
książki poetyckie:
 • Prześwietlone klisze z New Grange, The Overexposed Films from New Grange, tłum M. Kocot, fot. Ł. Ludkowski, SL im. K. K. Baczyńskiego, Łódź 2010.
 • Tunel dnia, Primum Verbum, Łódź 2010.
 • Fibiriel, ilustr. J. Ślósarska, rys. na okł. J. Elkan, SL im. K. K. Baczyńskiego, Łódź 2006.
 • Z Nieogrodu, projekt graf. Corre Studio, ilustr. J.Ślósarska, Wyd. Corre Studio, Łódź 2001.
 • Czekanie na schodach, SL im. K. K. Baczyńskiego, Łódź 1998.
 • Geo-metria, grafiki J. Trelińskiego, Wyd. Biblioteka, red. J. Poradecki, Łódź 1996.
 • Wielokątne koła, SL im. K. K. Baczyńskiego, Łódź 1992.
 • Jakub Böhme bawi się rubinami, Wyd. KL Centauro, Łódź 1990.
 • Piosenki Marii Magdaleny, Wyd. KL Centauro Łódź 1988.
artykuły naukowe:
 • Wystarczyło zacząć mówić, by ból ustał  (Negacja milczenia w autobiograficznej prozie Jorge Semprúna. Dialog Semprúna z Ludwigiem Wittgensteinem), w:Wokół negacji, red. A. Zalewski, M. Woźniczka, Częstochowa 2015, Wyd. AJD, s. 413-427.
 • Polish reception of the myth of Artemis and Acteon based on selected examples,  w: Ancient Myths in the Making of Culture, Series: Warsaw Studies in Classical Literature and Culture - Volume 3, M. Budzowska, J. Czerwinska (eds.), Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014, Peter Lang Publishing Group, s. 289-296.
 • Nomad's camp text in relation to “communitas” (on the example of Jerzy Pawłowski's emigration literary output), w: Discussing Communication, 1, Symbolic Communication Strategies, ed. G. Habrajska, Łódź 2014, Primum Verbum, s. 139-157.

 • Nazgul i Chrystus. Dystopijne lustra komunikacyjne w prozie Jacka Dukaja (na podstawie opowiadań z tomu „W kraju niewiernych”), w: Problemy utopii i antyutopii w literaturach słowiańskich i historii Słowian, red. W. Gorczyca, I. Pospišil, Bielsko-Biała 2014, Wyd. AT-H w Bielsku-Białej, 2014, s. 89-103.

 • Funkcja słowa w świetle zasady „poróżnienia dyskursów” , w: Słowo we współczesnych dyskursach,  red. K. Jachimowska, B. Kudra,  E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź 2014, Wyd. UŁ, s. 353-362.

 • Przemoc skryptów. Sterowniki losu i interakcji w opowieściach etnicznych, w: „Communication design: Badanie i projektowanie komunikacji,  3, red.  M. Wszołek, Wrocław-Kraków  2014,  Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyd. Libron, s. 29-44.

 • Krew utajona w literach, cyfrach, barwach i liniach (o obrazach  Jacka Sempolińskiego), w: „Filologia polska. Historia i teoria literatury”, XIV, , red. A. Regiewicz, Częstochowa 2014, Wyd. AJD, s. 115-125.

 • Ponowoczesne konceptualizacje idei transwersalności i tranzytywności fenomenów, w: „Filozofia”, (XI),  „Prace Naukowe AJD” w Częstochowie, red. R. Miszczyński, Wyd. AJD, Częstochowa 2014, s. 7-21.

 • Idea „verbum cordis”  w interpretacji pojęcia kultury po Soborze Watykańskim II, w: Humanistyczna recepcja Soboru Watykańskiego II. Zbiór studiów, red. ks. J. Lewandowski, E. Umińska-Tytoń,  Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2014, s. 185-196.

 • Sztuka miecza w komunikacji społecznej, w: Badanie i projektowanie komunikacji 2, red. M. Grech, A. Siemes, Wrocław - Kraków 2013, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego - Wyd. Libron, s. 43-57.

 • Oko wyskakujące na powierzchnię czarnego szkła wody (Antoni Lange, Wenecja, Joseph Brodsky, Watermark/Znak wodny), w: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni, red. M. Jochemczyk, M. Piotrowiak, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 79-98.
 • Poetyka jako chwyt, w: „Tematy i Konteksty”, 3 (8), 2013, Dzisiaj i jutro poetyki,  red. M. Stanisz, S. Uliasz, Rzeszów 2013, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 56-72.
 • Figury sakralności w „przestrzeni niczyjej”, w: Dialog  wiary z nauką i kulturą, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Łódź 2013, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 29-41.
 • Tekst kampowy nomady w relacji do communitas (na przykładzie emigracyjnej twórczości Jerzego Pawłowskiego), w: Rozmowy o komunikacji (6), Dynamika dyskursu społecznego, red. G. Habrajska, Łódź 2013, Wyd. Primum Verbum, s. 81-98.
 • Miejsce antropologiczne w „Ogrodach polskich” Wojciecha Prażmowskiego, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, red. B. Bogołębska, M. Woźniak-Łabieniec, Łódź 2012, (4, 18), Wyd. UŁ, s.203-215.
 • Poemat prozą, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Nowe wydanie, red. G. Gazda, Warszawa 2012, WN PWN, s. 731-733.
 • Mit, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Nowe wydanie, red. G. Gazda, Warszawa 2012, WN PWN, s. 573-576.
 • Pismo ulicy jako medium fabularyzacji dla ponowoczesnego przechodnia, w: Język nowych mediów, red. K. Michalewski, Primum Verbum, Łódź 2012, s. 373 -383.
 • Tekst twarzy w przestrzeni publicznej, w: Komunikatywizm w Polsce – wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, red. G. Habrajska, Primum Verbum, Łódź 2011, s. 30-35.
 • Hermeneutyka śladu i świadectwa w pismach ks. R. E. Rogowskiego jako projekt egzystencji, w: Autorytety w perspektywie chrześcijańskiej, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Wyd. UŁ, Łódź 2011, s. 77-88.
 • Ethos defragmentacji osoby w kontekście sztuki i kosmologii XX-wiecznej, w: Kategorie etyczne w czasach upadku duchowości. Seria: Prace Interdysplinarne,  red. L. Rożek, Wyd. AJD, Częstochowa 2011, s. 489-499.
 • Śpiący Orfeusz (Recepcja mitu orfickiego w poemacie Czesława Miłosza “Orfeusz i Eurydyka”), w: Poznawanie Miłosza, red. A. Fiut, WL, Kraków 2011, s. 562-583.
 • Dwie pramatki – ziemska i niebiańska. Dualizm żeńskiej zasady kosmosu w tekstach kultury, w: Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze, red. G. Borkowska, L. Wiśniewska,  Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, s. 187-194.
 • Polimorficzność głosu obecności a retoryka reprezentacji w różnicowanych sytuacjach komunikacyjnych, w: Styl. Dyskurs. Media, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Wyd. UŁ, Łódź 2010, s. 187-195.
 • Zasłony Chrystusa w wierszu „Maria Magdalena” Kazimierza Wierzyńskiego, w: Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, TN KUL & KUL Jana Pawła II, Lublin 2010, s. 183-193.
 • „Klasztor natury” jako miejsce przemiany przeżycia doczesności, w: Etos życia – etos sztuki, red. M. Leyko, K. Wielechowska, Wyd. UŁ, Łódź 2010, s. 355-368.
 • Gramatyka wymiany doznań w kontekście systemowej i partykularnej interpretacji konfiguracji sensu, w: Od idei do inteligencji w działaniu, red. G. Habrajska, Wyd. Charaktery, Kielce 2010, s. 207-216.
 • Pogranicze metodologiczne – koncepcja słów-reflektorów w naukach przyrodniczych i humanistycznych, w: Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, red. L. Wiśniewska, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, s. 133-152.
 • Między rejestracją a symulacją – artystyczne obrazowanie symulacji obiektów, w: Między obrazem a tekstem, red. A. Kwiatkowska, J. Jarniewicz, Wyd. UŁ, Łódź 2009, s. 209-218.
 • Twórca i adresat dziecięcy w kontekście poetyki realizmu duchowego, w: Świat wartości w literaturze. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Oldze Główko, red. E. Sadzińska, A. Szymańska, Wyd. UŁ, Łódź 2009, s. 201-208.
 • Heterotopia w najnowszej poezji polskiej, w: Nowa poezja polska. Twórcy - tematy – motywy, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2009, Wyd. Księgarnia Akademicka, s. 543 – 552.
 • Przednowoczesność i techgnoza w polskiej poezji po 1989 roku, w: Nowa poezja polska. Twórcy - tematy – motywy, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2009, Wyd. Księgarnia Akademicka, s. 553 – 562.
 • Gęstość anonimowego szeptu (na przykładach poezji i założeń poetyki kognitywnej jako „wypowiedzi” z „audiowizualnego archiwum”), w: Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej, red. A. Obrębska, WN Primus Verbum, Łódź 2009, s. 20 -26.
 • Tekst poetycki w perspektywie hipotezy mentalnego skanowania, w: Rozmowy o komunikacji. Motywacja psychologiczna i kulturowa w komunikacji, red. G. Habrajska, Oficyna Wydawnicza „Leksem”, Łask 2008, s. 41-56.
 • „I odtąd wzgórze w krainie Moria stanie się oczekiwaniem (O trzeciej części „Tryptyku Rzymskiego”  Jana Pawła II), w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica, 10, 2008, s. 185-197.
 • Wybieram, ponieważ… Koncepcja milczącej wiedzy Michaela Polania, w: Awangardowa encyklopedia czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, red. I. Hübner, A. Izdebska, J. Płuciennik, D. Szajnert, Wyd. UŁ, Łódź 2008, s. 509-517.
 • „Kim więc jest Ty?”. Hipostazy adresata lirycznego w hermeneutyce Hansa Georga Gadamera, w: Od poetyki do hermeneutyki. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin, Wyd. Antykwa, Kraków 2008, s. 511 – 526.
 • Magiczny realizm czy magiczny egzystencjalizm – poemat Jose Lezamy Limy „Muerte de Narciso” (1937), w: Realizm magiczny. Teorie i realizacje artystyczne, red. J. Biedermann, G. Gazda, I. Hűbner, Łódź 2007, Wyd. UŁ, s. 145-161.
 • Metaphors in modern cosmologies as a tool to communicate the common image of the world, w: The Media and International Communication, eds. B. Lewandowska-Tomaszczyk, T. Płudowski, D. V. Tanno, ed. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Berlin 2007, s. 311-322.
 • Kształtowanie przeżycia i doświadczenia transcendencji poprzez ukierunkowana analizę tekstu literackiego, w: Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole, red. T. Świętosławska, Łódź 2007, Wyd. UŁ, s. 45-51.
 • Postać św. Franciszka w malarstwie El Greca, w: Lignum Vitae, 7, 2006, s. 5-28.
 • Śpiący Orfeusz (Kilka uwag o poemacie Czesława Miłosza “Orfeusz i Eurydyka”),  w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica, 8, 2006, s. 279-295.
 • Mit, poemat prozą, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Universitas, Kraków 2006, s. 418-420, 547-548.
 • Między ekspresją a transcendencją zła w sztuce, w: Sacrum. VI Triennale sztuki. Sztuka wobec zła,  red. B. Major, J. Matyja, E. Sadowska, Wyd. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Częstochowa 2006, s. 71-78.
 • „Katedra” i „Inne Pieśni”. „Żywokryst” oraz „Morfy” i „Formy” w literackiej i filmowej kosmologii Jacka Dukaja i Tomasza Bagińskiego, w: Między słowem a obrazem. Księga Pamiątkowa dla Uczczenia Jubileuszu Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, red. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Kraków 2005, Rabid, s. 93-108.
 • Znaki duchowości franciszkańskiej  w „Ptaszkach św. Franciszka” Jerzego Lieberta, w: Lignum Vitae, nr 6/ 2005, s. 389 - 395.
 • Mit i anamorfoza – dialog Ardżuny i  Kriszny w Bhagawadgicie, w: Mity, mitologie, mityzacje. Nie tylko w literaturze, red. L. Wiśniewska, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,  Bydgoszcz 2005, s. 65-72.
 • „Rozmowa pasterzów przy Narodzeniu Chrystusowym” – od magii do religii, w: Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze, red. M. Leyko, I. Jajte-Lewkowicz, Wyd. UŁ, Łódź 2005, s. 260-272.
 • Pokonać strach – aksjologiczne nacechowanie ram i planów w opowiadaniach J. R. R. Tolkiena, w: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Kraków 2004, Universitas, s. 421-430.
 • Traces of the Identity of Archetypal Roles in Literary Text-Planes, w: Imagery in Language. Festschrift in Honour of Professor Ronald W. Langacker, ed. B. Lewandowska-Tomaszczyk, A. Kwiatkowska, wyd. Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften, Berlin 2004, s. 767-776.
 • Kreacja wartości w układach względnie izolowanych, w: Od teorii do ontologii świata, red. J. Perzanowski, A. Pietruszczak, Toruń 2003, s. 171 – 190.
 • Drzewa Walinoru. Magiczny egzystencjalizm w "Silmarillionie" J. R. R. Tolkiena, w: Prace Polonistyczne, LVIII, 2003, s. 217-228.
 • Obrazowanie w literaturze i malarstwie XX. wieku — dynamika obiektów w wielowymiarowej czasoprzestrzeni, w: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze, red. B. Tokarz,  Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice  2002, s. 59 - 66.
 • The Function of Autotopoi in the Modification of a Subject’s Activity, w: Life – Energics, Forces and the Shaping of Life: Vital, Existential, ed. A.-T. Tymieniecka, Analecta Husserliana LXXIV, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002, s. 83 – 93.
 • Logos Heraklita i Jana w poezji Zbigniewa Herberta, w: Poetyka, wartości  i konteksty,  red. E. Czaplejewicz,  W. Sadowski, Warszawa 2002, Wyd. DiG, s. 153 – 164.
 • Językowy obraz świata w poezji dzieci i młodzieży, w: Studia pragmalingwistyczne (3).Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi,  red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2002, Dom Wydawn. Elipsa, s.24-35.
 • Dialog z aniołami w wierszach Bolesława Leśmiana i Janusza St. Pasierba, w: Dialog. Komparatystyka. Literatura, red. E. Kasperski, D. Ulicka, Warszawa 2002,  Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ss. 301-313
 • Pojęcie pola metaforycznego w poetyce kognitywnej, w: Przestrzenie teorii, 1, 2002, s. 87-96.
 • Ekrany i ekranizacje modularnych funkcji umysłu, w: Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. A. Gwoźdź, P. Zawojski, Kraków 2002, Wydawnictwo Rabid, s.163-172.
 • Dynamika znaczeń w tekście poetyckim w perspektywie fenomenologicznej i kognitywnej hipotezy zdarzeniowości, w: Stylistyka XI, 2002, s. 73-87.
 • Techniki kodowania tekstów w lingwistyce i poetyce, w: Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź 2002, s. 110-114.
 • Aktualizacje antropologicznych struktur wyobraźni w wierszach Bolesława Leśmiana i Mirona Białoszewskiego, w: Poetyki Leśmiana. Leśmian i inni, red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski, Wyd. DiG, Warszawa 2002, ss. 53-64; przedruk w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica, 6, 2003, s. 301-311.
 • Kognitywizm w badaniach literackich, w: Literatura – teoria – metodologia,
 • red. D. Ulicka, Wyd. UW, Warszawa 2001, s. 425-446.
 • Autocharakteryzacje za pośrednictwem „pierwszych elementów poznania świata”, w: Język w komunikacji. red. G. Habrajska, WSHE, Łódź 2001, s. 179-189.
 • Psychologizm i antypsychologizm w lingwistyce kognitywnej, w: Psychologizm. Antypsychologizm. W setną rocznicę wydania „Logische Untersuchungen” Edmunda Husserla, red. A. Olech, Wyd. Aureus, Kraków 2001, s. 155-168.
 • Poetyka biografii duchowej św. Franciszka w filmach R. Rosselliniego, L. Cavani i F. Zeffirellego, w: Duchowość Świętego Franciszka, red. S.C. Napiórkowski OFMCConv., W. Koc OFMConv., Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokolanów 2001, s. 329-245.
 • Topos świątyni w „Twierdzy” A. de Saint-Exupéry, w: Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. Prace interdyscyplinarne, red. L. Rożek, WSP, Częstochowa 2001, s. 187-193.
 • Analiza kognitywna tekstu literackiego, w: Problemy poznawania dzieła literackiego w szkole, red. T. Świętosławska, Wyd. UŁ, Łódź 2001, s. 69 – 79.
 • The Artistic Event in the Space of Life as an Effect of the Interaction of Instincts, Feelings, Images and Spiritual Transcendence, w: The Origins of Life,  ed. A.-T. Tymieniecka, Analecta Husserliana. LVIII, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000, s. 245-259.
 • Profilowanie zdarzeń w poezji – wymiary sceny, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, XLIII, z. 1-2, 2000, s. 43-56.
 • Konstrukcja autometafor dyrektywnych stosowanych w treningach interpersonalnych, w: Regulacyjna funkcja tekstów, red. K. Michalewski, Łódź 2000, s. 45-50.
 • Idea jarmarczności w kulturze, w: Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX wieku, red. L. Rożek, Częstochowa 2000, s. 411-415.
 • W kierunku nieliniowych modeli "poiesis" i "techne", w: Rozważania metodologiczne. Język – literatura – teatr, red. E. Kasperski, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 153-165.
 • Kreacja punktu widzenia w obrazach Michaiła Wrubla, w: Studia Słowianoznawcze, red. B. Mucha, Piotrków Trybunalski 2000, s. 231-242.
 • Synteza czy antyteza redukcjonistycznych i holistycznych modeli dzieła literackiego we współczesnych badaniach, w: Dziedzictwo kulturowe utrwalone w języku, red. M. Lesz-Duk, S. Podobiński, Wyd. WSP, Częstochowa 1999, s. 279-282.
 • Lingwistyka i poetyka kognitywna na przełomie lat 80-tych i 90-tych,
 • w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, XLI, z. 1-2, 1998, s. 153-162.
 • L’Ethos de l’ego et le non-ego dans l’esthétique du XXIé sičcle, w: Aesthetics for the Future. Fourth International Conference on Aesthetics - Cracow 1996, ed. M. Gołaszewska, co ed. M. Bonenberg, Kraków 1996, ss. 177-185.
 • Wędrówka na Górę Przeznaczenia – Journey to Mount Doom, w: J. R. R. Tolkien – recepcja polska, Studia i eseje, red. J. Lichański,  Warszawa 1996, s. 99-112, 219-220.
 • Heterogeniczność tekstu poetyckiego w gramatyce lokalistycznej,
 • w: Literatura a heterogeniczność kultury. Poetyka i obraz świata, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Wyd. UW, Warszawa 1996, s. 176-183.
 • Kreacja przedmiotu w baśniach Hansa Ch. Andersena, w: Andersen – Baśń wobec świata, red. M. Hempowicz, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 1997, s. 26-31.
 • Obrazy i idea "zasłon" w poemacie Soraba Sepehriego „Głosy u brzegu wód”,
 • w: Przegląd Orientalistyczny, 1-2, 1995, s. 74-78.
 • Lingwistyczne i epistemologiczne konteksty fikcji literackiej, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, XXXVIII, z. 1-2, 1995, s. 33-46.
 • Kategoria tematu we współczesnych badaniach komparatystycznych,
 • w: Przegląd Humanistyczny, 3, 1995, s. 69-81.
 • Kształtowanie intuicji "rzeczywistości magicznej’ w kontekście malarstwa współczesnego, w: W kręgu teorii i praktyki edukacji plastycznej,  T. II, red. S. Popek, R. Tarasiuk, Lublin 1995, Wyd. UMCS, s. 115-121.
 • Postać św. Klary w filmie Francesco Zeffirellego „Brat Słońce, siostra Księżyc”, w: Święta Klara w 800-lecie urodzin, red. S. C. Napiórkowski OFMConv., Niepokalanów 1995, Wyd. Ojców Franciszkanów, s. 231-247.
 • „Słońce przy wschodniej bramie” W. Blake’a, w: Fraza, 5-6, 1994, s. 39-46.
 • Uniwersalizm etyczny w filozofii Ramany Maharisziego, w: Czy jest możliwa etyka uniwersalna?, red. J. Sekuła, Siedlce 1994, Wyd. WSR-P,  s. 185-192.
 • Ostateczność chwili w miniaturach perskich, w: Przegląd Orientalistyczny, 3/4, 1993, s. 235- 240.
 • Funkcja struktur poetyckich i malarskich w świetle współczesnej analityki przedstawienia, w: Sztuka i Filozofia, 7, 1993, s. 146-160.
 • Poemat prozą, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, 36, z. 1-2 (71-72), 1993, s. 213 214.
 • Ethos samospełnienia w „Pieśni” Milarepy i apokryficznej „Pieśni Chrystusa”, w: Uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach, red. B. Szymańska, J. Pawlica, Kraków 1993, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 133-138.
 • Poznanie i wiara w „Księdze Koheleta” i „Dhammapadzie”, w: Euhemer, 1, 1991, s. 29 40.
 • Znaczenie wybranych konwencji estetycznych dla kształtowania osobowości,
 • w: Plastyka w szkole, 5, 1990, s. 219-223.
 • Propozycje teoretycznoliterackie Wakao Hondy, w: Poetyka orientalna i jej recepcja w Europie, red. A. Czapkiewicz, Kraków 1989, s. 171-182.
 • Mandala jako wzór „osoby pełnej”, w: Plastyka w szkole, 2, 1988, ss. 73-76.
 • „Dwie sosny na wietrze” Li Fang Inga, w: Pismo Literacko-Artystyczne, 7-8, 1988, s. 136 145; przedruk w: Taoizm, red. M. Dziwisz, W. Jaworski, Kraków 1988, s. 174-180.
 • „Czyszcząc swoje tajemnicze zwierciadło, zdołasz to uczynić bez skazy.” Manifestacja tao i cz’an w chińskim malarstwie pejzażowym, w: Pismo Literacko-Artystyczne, 5, 1987, s. 97 107; przedruk w: Taoizm, red. M. Dziwisz, W. Jaworski, Kraków 1988, ss. 166 173.
 • Problem równoważenia struktur poznawczych za pomocą form w sztuce, w: Studia Filozoficzne, 11, 1987, s. 13-23.
 • Analogie między realizmem dżinistów a symbolizmem Bolesława Leśmiana. Na przykładzie dramatów  Leśmiana „Pierrot i Kolombina”, „Skrzypek Opętany”, w: Przegląd Orientalistyczny, 4, 1987, s. 481-488.
 • Znaczenie niektórych konwencji w miniaturach i obrazach perskich, indyjskich, chińskich i japońskich, w: Przegląd Orientalistyczny, 1/2, 1986, ss. 13-19.
 • Czas w twórczości Teodora Parnickiego, w: Teoretyczne aspekty powieści historycznej, red. T. Bujnicki, Katowice 1986, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, s. 124-136.
 • O przemianie podmiotu i przedmiotu w utworze literackim, w: Litteraria, XV, 1984, s. 143 159.
 • Poeta formy. Formowanie się bohatera i świata przedstawionego w utworach Witolda Gombrowicza, w: Litteraria, XVI, 1984, s. 127-139.
 • Nibylandia. Budowa świata przedstawionego w utworze J. M. Barrie’a „Piotruś Pan”, w: Litteraria, XIII, 1982, s. 103-119.
 • Niektóre stałe i zmienne cechy form i obrazów w literaturze, w: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń ŁTN, XXXVI, 4, 1982, s. 9.
 • Forma i otwarcie w powieści Urszuli Kozioł „Ptaki dla myśli”, w: ZN UŁ, Seria I, 1979, s. 99-110.
 • O metaforze, w: Inspiracje teoretycznoliterackie Indii klasycznych, pr. zb., Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń ŁTN, XXX, 9, 1979, s. 3.
 • Próba interpretacji pojęcia fikcji literackiej, w: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń ŁTN, XXXI, 5, 1977, s. 4.
 recenzje, opracowania redakcyjne i inne:
 • Zofia Zarębianka, Czytanie sacrum, Kraków-Rzym 2008, Wyd. SPP, IW Maximum, rec. w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica, 13, 2010, s. 327-332.
 • Wstęp, w: Anna Łabieniec, Gwiezdny trik, Wyd. Sooni Project, Toronto 2010, s. 3-4.
 • Wstęp, w: Natałka Biłocerkiweć, Róża i nóż, Wyd. Fraza, Rzeszów 2009, s. 5-6.
 • W świetle symboli, hasła i ilustracje, Wyd, Samira, Łódź 1994.
 • Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza  Świegockiego, red. S. Szczęsny, Siedlce 1999,  rec., w: Pamiętnik Literacki, 2/ 2002, s. 30 – 33.
 • "A jednak wyrwałem cię ze skały ciemności”, T. Juda-Żukowski, Intymna     Księga Genesis, rec., w: Twórczość, nr 2, 2002, s. 129-130.
 • Światło między wierszami. Janusz Kryszak, „Czwarta dekada”, Poznań 2000, rec., w: Twórczość, 10, 2001, s. 116-117.
 • Poza kontekstem. Jerzy Jarniewicz, „Niepoznaki”, Legnica 2000, rec. w: Topos, 4-5, 2001, s. 163.
 • Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 1998, rec., w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, XLII, z. 1-2, 1999, s. 225-228.
 • G. Vallin, Natura integralna i Natura zdezintegrowana, przekład z jęz. francuskiego (Nature intégrale et Nature mutilée, w: Revue Philosophique de la France et de l’Etranger CLXIV, 1974, s. 77-100), w: Idea etyczności globalnej, red. J. Sekuła, Siedlce 1999, s. 127-150.
 • Między prawdą a znaczeniem. Henryk Pustkowski, „Ogród”, rec., w: Twórczość, 12, 1999, s. 122-123.
 • F. Rastier, Sémantique et recherches cognitives, rec., w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, XLI, z. 1-2, 1998, s. 196-202.
 • Stefania Skwarczyńska (1902-1988). Biogram, Łódź 1998, s. 20.
 • R. W. Gibbs, The Poetics of Mind, rec., w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, XL, z. 1-2, 1997, s. 156-160.
 • N. Babuts, The Dynamics of the Methaphoric Field. A Cognitive View of Literature, rec., w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, XXXIX, z. 1-2 (77-78), 1996, s. 157-159.
 • Idee poznawcze i egzystencjalne w wybranych powieściach dwudziestowiecznych, w: Łódzki Kalejdoskop Literacki, red. J. Jarniewicz, Łódź 1994, s. 67-69.
 • Podróż we wnętrzu kreski - „Miasto” W. Przyłuskiego, w: Katalog wystawy W. Przyłuskiego „Rzeźba. Grafika”, Łódź 1994, s. 4.
 • J. Jarzębski, Powieść jako autokreacja. Novel as autocreation, rec., w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, XXXI, z. 1-2 (61-62), 1988, s. 234-236.
 • R. T. Segers, The Evaluation of Literary Texts, rec., w: Zagadnienia Rodzajów Literackich,  XXIV z. 1 (47), 1981, s. 93-94.
 • W. Honda, The Fundamental Theory of Literature. Three Modal Level, rec., w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, XXII, z. 1 (42), 1979, s. 114-115.
wypromowane doktoraty:
 1. 1. Anna Rogala - Symulakra, klisze, sygnatury narracyjne we współczesnej prozie polskiej, 2002, rec. prof. dr hab. Anna Jamroziakowa (UAM), prof. dr. hab. Grzegorz Gazda (UŁ).
 2. 2. Anna Paprocka - Schematy obrazowe i logiczne w poezji Tymoteusza Karpowicza, 2004; rec. prof. dr hab. Bożena Tokarz (UŚ), prof. dr hab. Jerzy Poradecki (UŁ).
 3. 3. Anna Wolska –  Dehumanizacja sztuki i konflikt: jednostka /masa we współczesnej literaturze dramatycznej,  2004; rec. prof. dr hab. Ryszard Strzelecki (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Grzegorz Gazda (UŁ).
 4. 4. Anna Moszczyńska - Konceptualizacja obrazów natury w poezji Anny Kamieńskiej i Ewy Lipskiej, 2004; rec. prof. dr hab. Barbara Greszczuk (Akademia Świętokrzyska), prof. dr. hab. Barbara Bogołębska (UŁ).
 5. 5. Beata Prątnicka – Przestrzeń wyobrażeniowa w dramatach W. B. Yeatsa, 2005, rec. prof. dr hab. Anna Krajewska (UAM), dr hab. Małgorzata Leyko (UŁ).
 6. 6. Natalia Lemann –  Epicka historiografia we współczesnej prozie polskiej, 2005, rec. prof. dr hab. Marek Cetwiński (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa, prof. dr hab. Grzegorz Gazda (UŁ).
 7. 7. Izabella Adamczewska, Ewolucja powieści środowiskowej w najnowszej polskiej literaturze, 2007, rec. prof. dr hab. Bożena Tokarz (UŚ), prof. dr hab. Grzegorz Gazda (UŁ).
 8. 8. Julian Czurko, Poetyka heterotopii w literaturze i sztuce współczesnej (na przykładach porównawczego ujęcia prozy Jacka Dukaja), 2015.

  9. Anna Kronenberg, Odnawianie języka, otwieranie świata…geopoetyka Kennetha White’a w twórczości Mariusza Wilka, Kazimierza Brakonieckiego, Anny Frajlich, Janiny Katz, Teresy Podemskiej-Abt,  2013

aktywność w towarzystwach naukowych:
 1. Założycielka Polskiego Stowarzyszenie Strategii Twórczych (2014) – Stowarzyszenie o statucie naukowym i twórczym. Przewodnicząca pierwszej kadencji Władz.


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.