bannerpracownicy2.jpg

dr Michał Wróblewski


m wroblewski Katedra Teorii Literaturye-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Redaktor czasopisma naukowego

Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genres

 

Konsultacje w semestrze letnim: czwartek, godz. 14:00-15:00 (prośba o wcześniejszy kontakt mailowy)


 
CV:
dr Michał Wróblewski - ur. 1985. Absolwent filologii polskiej (praca mgr Komiks a literatura. Narracyjne zabawy literackie na przykładzie Tristrama Shandy’ego Martina Rowsona). Afiliowany przy Katedrze Teorii Literatury Wydziału Filologicznego UŁ. Doktorat pt. Powieść graficzna – studium gatunku w perspektywie kognitywistycznej obronił w 2014 roku. Zajmuje się problematyką związaną z genologią, komunikacją, nowymi mediami, kulturą popularną i kognitywistyką. Publikował między innymi w "Przestrzeniach Teorii", „Tekstach Drugich“ oraz „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, w którym to piśmie od 2013 roku pełni również funkcję redaktora - wcześniej sekretarza. Pracował przy projektach edukacyjno-badawczych The iProfessional (iPro) w ramach Wielostronnych Projektów Erasmusa, Supporting Boys Reading oraz Digitally Competent Youth (Erasmus+). Był także głównym wykonawcą i asystentem kierownika projektu w interdyscyplinarnym zespole iPro UŁ 2014 ds. Otwartych Zasobów Edukacyjnych i kompetencji ICT na Uniwersytecie Łódzkim. Do tej pory brał czynny udział w kilkunastu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz odpowiadał za organizację 6 konferencji na Uniwersytecie Łódzkim. Jest autorem blisko 30 artykułów i recenzji naukowych, współautorem i redaktorem trzech monografii naukowych. Były przewodniczący Koła Naukowego Antropologów Literatury UŁ (2010-2014). Tłumacz i poeta – m.in. „Red.”, „Tygiel Kultury”, „Arterie”, „Akant”. Autor tomów literackich Skurcze (Stowarzyszenie K.K. Baczyńskiego w Łodzi 2008) oraz Pragnienie tropików (Kwadratura 2013). Prowadzi dwa blogi niepoważne: Słowa nie nadzielę, Dziobem,  oraz jeden poważny: Dwazero
 
Nagrody i wyróżnienia:

Medal Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne na rzecz UŁ

 

Stypendia i wyróżnienia rektorskie przez okres studiów magisterskich i doktoranckich

 
Zajęcia:

Dotychczasowa dydaktyka na UŁ:

poetyka i teoria literatury

pragmatyka języka

komiks w świetle literaturoznawstwa

seminarium licencjackie dla specjalności kultura literacka (współprowadzenie)

komparatystyka literacka (współprowadzenie)

 

Zainteresowania naukowe:

Teoria literatury, genologia, komunikacja międzykulturowa, kognitywistyka, kognitywistyczna teoria narracji, filozofia umysłu, kultura popularna, powieść graficzna, wizualność, kultura Sieci, tekstologia, antropologia słowa i obrazu, socjologia nauki.

 

 Książki:

2017b: Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, red. Julia Dynkowska, Natalia Lemann, Michał Wróblewski, Anna Zatora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017 (w druku).

 

2017a: Powieść graficzna. Studium gatunku w perspektywie kognitywistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

 

                      

2015: On-line/Off-line. Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle, eds. Peter Gardenfors, William Powers, Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015. ss. 404.

 

2014b: Critical Theory and Critical Genres: Contemporary Perspectives from Poland, eds. Charles Russell, Arne Melberg, Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski, Peter Lang, New York, London, Warszawa, 2013, ss. 219.

 

2014a: Prze(d)sądy. O czytaniu kultury, red. Julian Czurko i Michał Wróblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 214.

 

Wybrane artykuły naukowe:

2014c: Editors' Introduction [w:] Critical Theory and Critical Genres: Contemporary Perspectives from Poland, eds. Ch. Russell, A. Melberg, J. Płuciennik, M. Wróblewski, Peter Lang, New York, London, Warszawa, s. 7-14.

 

2014b: Evolutionary Potential of Metacriticism. Study Based on The Watchmen, Graphic Novel by Alan Moore and Dave Gibbons [w:] Critical Theory and Critical Genres: Contemporary Perspectives from Poland, eds. Ch. Russell, A. Melberg, J. Płuciennik, M. Wróblewski, Peter Lang, New York, London, Warszawa, s.185 - 196.

 

2014a: Komiks jaki jest każdy widzi? Krótka analiza kognitywna zjawiska, [w:] „Prze(d)sądy. O czytaniu kultury”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 43-50.

 

2013: Potencjał ewolucyjny metakrytyczności na przykładzie powieści graficznej Strażnicy Alana Moore’a i i Dave’a Gibbonsa, [w:] „Przestrzenie Teorii” 19/2013, s. 111-126.

 

2012b: Literatura, język i media [w:] „Teksty Drugie” nr 6/2012, s. 129 -136.

 

2012a: Między piórkiem a kałasznikowem - historyczne i kulturowe miejsce komiksu w dyskursie politycznym in: BUDÚCNOSŤ MÉDIÍ, ed. B. Baluchová, J. Matúšová, B. Slobodová, MEDIATIKA, s. 668-694.

 

2011b: Mężczyzna w przestrzeni komiksu [w:] Męski, super męski, nijaki. Kulturowy obraz mężczyzny/ na stole i pod stołem, Łódź 2011, s.209-220.

 

2011a: Komiks a literatura. Narracyjne zabawy literackie na przykładzie Tristrama Shandy’ego Martina Rowsona, [w:] KOntekstowyMIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, pod red. G. Gajewskiej i R. Wójcika, Poznań, s.53-67.

 

2010b: Wstępna charakterystyka powieści graficznej. W stronę genologii humanistycznej, [w:] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” nr 53 z. 1-2, s. 153-181.

 

2010a: Komiks w perspektywie literaturoznawczej. Projekt komiksologii w dobie kryzysu genologii esencjalnej, [w:] Komiks a komiksologia. Ku rozpoznaniu i charakterystyce wzajemnych relacji między gatunkiem a jego teorią, pod red. K. Skrzypczyka, Łódź, s. 42-46.

 

2009c: Zabawa i gra Andrzeja Barta, [w:] „Tygiel Kultury” nr 7-9(163-165) 2009, s. 57-62.

 

2009b: Strategia narracyjna w powieściach Jerzego Jochimka, [w:] „Tygiel Kultury” nr 4-6 (171-172) 2010, s.159-165.

 

2009a: Świetlicki pod wulkanem. Wybrane motywy i obrazy poetyckie z wierszy Marcina Świetlickiego a Pod Wulkanem Malcolma Lowry’ego, cz.2 [w:] „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” nr 33-36/37-40, s. 151-155.

 

2008b: Świetlicki pod wulkanem. Wybrane motywy i obrazy poetyckie z wierszy Marcina Świetlickiego a Pod Wulkanem Malcolma Lowry’ego, cz.1 [w:] „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” nr 24-27/28-32, s. 214-221.

 

Recenzje książek naukowych:

2014: Recenzja książki: Incarnations of Material Textuality. From Modernism to Liberature, eds. Katarzyna Bazarnik, Izabela Curyłło-Klag, Cambridge Scholars Publishing [w:] "Zagadnienia Rodzajów Literackich" (w druku).

 

2012: Recenzja książki Zoltána Kövecsesa, Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, Universitas, Kraków 2011, dla czasopisma „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 55/109 z., s. 212-217.

 

2012: Recenzja książki Nöela Carrolla, Filozofia sztuki masowej, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, dla czasopisma „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 55/109 z.1, s. 208-212

 

2011: Recenzja książki Mariusza Czubaja Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne, Gdańsk 2010 [w:] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” nr 54 z.1 s. 297-301.

 

2011: Recenzja książki (wraz z Agatą Żyźniewską) Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa? pod redakcją P. Czaplińskiego, A. Legeżyńskiej, M. Telickiego, Poznań 2010, [w:] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” nr 54 z.1 s.323-330.

 

2011: Recenzja książki Kompozycja i genologia. Ćwiczenia z poetyki, pod red. Agnieszki Gajewskiej, Poznań 2009, [w:] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” nr 54 z.1, s. 330-332.

 

2010: Recenzja książki Romy Sendyki Nowoczesny esej [w:] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” nr 53 z.1-2 (105-106) s. 209-214

 

2009: Kuppandywan. O tomie poezji Piotra Sobolczyka, [w:] „Tygiel Kultury” nr 10-12 (166-168) 2009, s.182-184.

 

Przekłady:

2014: Danuta Ulicka: The Protocol and the Magazine. Two Styles of Literary Crticism in the So-called Russian Formalism[ w:] Critical Theory and Critical Genres: Contemporary Perspectives from Poland, eds. Ch. Russell, A. Melberg, J. Płuciennik, M. Wróblewski, Peter Lang, New York, London, Warszawa, s. 99-114.

 

Shai M. Dromi, Eva Illouz, Odzyskiwanie moralności. Socjologia pragmatyczna i literaturoznawstwo [w:] „Teksty Drugie” nr 6/2012, s. 129 -136. (z Jarosławem Płuciennikiem)

 

Mark Phillips, Mikroskopowe i literackie historie: problemy gatunkowości i dystansu w „Teksty Drugie” nr 4, 2011, s.126-146. (z Jarosławem Płuciennikiem)

 

Inne: 

trener personalny w zakresie rekreacji ruchowej; instruktor kulturystyki; nordic walking/running (trener); narciarstwo; pracuje nad powieścią 

 

   

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.