bannerpracownicy2.jpg

dr Agnieszka Przybyszewska


fot. Adam Kałwa Katedra Teorii Literatury

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KONSULTACJE:

 

Semestr zimowy 2015/2016:

Wtorki 12.00-13.30

Czwartki  14.30-15.15

pokój 3.09

specjalność naukowa i zainteresowania: teoria i historia literatury, literatura elektroniczna, liberatura, korespondencje sztuk, flamenco oraz jego przejawy w kulturze (historia i teoria flamenco, flamenco w literaturze, filmie i sztukach plastycznych)
wykształcenie, doświadczenie zawodowe:
-    urodzona: 27 maja 1982 roku w Łodzi, absolwentka XII LO w Łodzi
-    2001-2006: studia na filologii polskiej w UŁ (specjalizacje: nauczycielska oraz dziennikarska); praca magisterska (czerwiec 2006): (Nie tylko) liberackie modele do składania: liberatura, e-liberatura i hipertekst na gruncie polskim (promotor: prof. zw. dr hab. Grzegorz Gazda)
-    2005-2009: studia na kulturoznawstwie w UŁ (specjalizacja: filmoznawstwo i wiedza o mediach); praca magisterska (luty 2009): Flamenco jako fenomen kulturowy i jego przejawy w twórczości F. G. Lorki i C. Saury (promotor: prof. zw. dr hab. Ryszard Kluszczyński) 
-    2006-2011: studia doktoranckie w UŁ (Wydział Filologiczny)
-    Kwiecień 2012: tytuł doktora nauk humanistycznych (rozprawa Liberackość dzieła literackiego, promotor: prof. G. Gazda, recenzenci: prof. M. Hopfinger, prof. J. Jarniewicz)
-    Od października 2011 r.: asystent w Katedrze Teorii Literatury, a od 2012 adiunkt. 
 ważniejsze nagrody i wyróżnienia:
-    Dyplom za wyróżniającą się pracę magisterską z filmoznawstwa ukończoną na Wydziale Filologicznym UŁ (2009)
-    Stypendium MEN na rok 2007/2008
-    Stypendium MEN na rok 2006/2007
-    Tytuł laureatki (I miejsca) Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską w Polsce (2006)
-    Dyplom za najlepszą pracę magisterską z literaturoznawstwa ukończoną na Wydziale Filologicznym UŁ w 2006 roku
-    Medal za Chlubne Studia (2006)
-    Stypendium MEN na rok 2005/2006
-    Stypendium MENiS na rok 2004/2005
-    Tytuł finalistki XXXI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2000/2001)
-    Honorowa kostka (nr 6388) w Pomniku Łodzian Przełomu Tysiącleci jako gratulacje Prezydenta Miasta dla najlepszego maturzysty w szkole (2000/2001)
-    Stypendium Naukowe Fundacji Przyjaciół XII LO im. S. Wyspiańskiego (1999/2000)
-    Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia szkoły (1998/1999)
stypendia zagraniczne: -    Studia na filologii hiszpańskiej w Universidad de Sevilla (Hiszpania) w semestrze letnim roku akademickiego 2008/2009 (w ramach programu LLP Erasmus). W czasie tego wyjazdu realizowałam również indywidualny projekt badawczy na wydziale socjologicznym Universidad de Sevilla: Sobre el trasfondo sociocultural del origen del flamenco. Las hipótesis ethnomusicológicas de F. Pedrell, M. de Falla y J. Turina, aplicadas a la investigación actual del cante flamenco (opiekun projektu: prof. Gerhard Steingress). 
publikacje  naukowe: książki:

-   Liberackość dzieła literackiego (Łódź 2015)

 


artykuły w tomach zbiorowych:

 

-    Inne czytanie i dziecięca literatura (roz)grywalna – od gamebooków do książek rzeczywistości rozszerzonej [w:] W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, red. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź-Warszawa 2015

-    Medialne uwikłania literatury a twórcze pisanie [w:] Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków 2015

-    Czytające dzieci Stefana Themersona. Ku nowym (słowo-dzwięko-)obrazom literackim [w:] Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej, red. R.W.  Kluszczyński, D. Rode, Łódź 2015

-    Close Reading of the Liberary Canon. On “Oka-leczenie” (“Eyes-Ore”) by Zenon Fajfer and Katarzyna Bazarnik, [w:] Incarnations of Textual Materiality: From Modernism to Liberature, red. K. Bazarnik, I. Curyłło-Klag, Cambridge 2014
-    Nowy pakt z czytelnikiem. O zmysłowej lekturze tekstów nowomedialnych, [w:] Maszyny kruszenia słowa. Biuletyn konferencyjny, Częstochowa 2014
-    Książkowe interfejsy. Liberatura – przekaz grafemiczny w postmedialnym świecie konwergencji?, [w:] Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, Opole 2012
-    Czy (i jak) można mówić o e-liberaturze?, [w:] e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012
-    Liberatura, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Warszawa 2012 (wyd. 2) [nowa wersja hasła]
-    E-liberatura, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Warszawa 2012 (wyd. 2) [nowa wersja hasła]
-    Lola odchodzi ku portom Juana de Orduñi: cante jondo na usługach polityki, [w:] Od Cervantesa do Pereza-Reverte’a. Adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej, red. A. Helman, K. Żyto, Kraków 2011
-    Daleko czy jednak blisko? O tym co łączy liberatów i e-literatów, [w:] Od liberatury do e-literatury, red. M. Górska-Olesińska, E. Wilk, Opole 2011
-    Porządek czy chaos, sieć czy zbieranina, logiczna konstrukcja czy zagmatwany labirynt? Na marginesie hipertekstowej powieści Radosława Nowakowskiego, [w:] Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, red. P. Marecki, M. Pisarski Kraków 2011
-    Dziesięć lat liberatury (historia w dużym skrócie) [posłowie], [w:] Zenon Fajfer, Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, red. K. Bazarnik, Kraków 2010
-    Liberature. A Decade (a Snapshot View on its History)  [afterwords], [w:] Zenon Fajfer, Liberaturature or total literature. Collected essays 1999-2009, red. K. Bazarnik, Kraków 2010
-    Liberackie marginesy tekstu sieciowego, [w:] Tekst [w] sieci, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009
-    Nowa? Wizualna? Architektoniczna? Przestrzenna? Kilka słów o tym, co może literatura w dobie Internetu, [w:] e-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009
-    Liberacka analiza tekstu (o czytaniu „Oka-leczenia” Zenona Fajfera i Katarzyny Bazarnik) , [w:] Polska literatura najnowsza – poza kanonem, red. P. Kierzek, Łódź 2008
-    Chaos w pudełku i porządek na wadze. O przestrzeni śmierci i przestrzeni tekstu w utworach B. S. Johnsona oraz Z. Fajfera i K. Bazarnik, [w:] Kulturowe obrazy śmierci od przełomu romantycznego do dziś, red. I. Grzelak, T. Jermalonek, Łódź 2007
-    Liberatura, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” , nr 50/2007
-    E-liberatura, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” , nr 50/2007
-    Niszczyć aby budować. O nowych jakościach liberatury i hipertekstu, [w:] Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, red. M. Dawidek-Gryglicka, Kraków 2005

artykuły w czasopismach:

-    Wprowadzenie do literatury (roz)grywalnej, „Poradnik bibliotekarza” 3/2015

-    Ku literaturze grywalnej (kilka uwag wstępnych), „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2/2014   

-    Między materialnością a wirtualnością. Przypadek książek rzeczywistości rozszerzonej, „Teksty Drugie”, nr 3/2014
-    Liberacki kanon literatury. O czytaniu „Oka-leczenia” Zenona Fajfera i Katarzyny Bazarnik. Podwójne zapiski z lektury dwukrotnej czyli w dialogu z samą sobą, „ha!art” nr 30/2010
-    NIE-KONKRETNA KAWIARIA LIBERACKA. Na marginesie kilku nieodbytych rozmów liberatów i konkretystów, „ARTERIE” nr 3 (9)/ 2010
-    Czytać… czyli układać. Liberackie (i nie tylko) modele do składania, „Autoportret” nr 4/2006
-    Którędy do literatury nowomedialnej?, „Fragile” nr 2/2008 [przedruki: w dwutygodniku „Witryna” oraz w „Czytelni Przedruków” Katalogu Czasopism.pl]
-    Sprzedać legendę. Jak zachwyca i rozczarowuje „Arw” Stanisława Czycza, „TECHSTY” nr 4/2008

tłumaczenia naukowe:

-    D. Suiogan, Hipostaza przejawu tolerancji w tradycyjnej mentalności – śmiech, stare i nowe, [w:] Literatura, kultura, tolerancja, red. G. Gazda, I. Hübner, J. Płuciennik, Kraków 2008

 

Tłumaczenia artystyczne:

 

-   José Aburto, Poczęcie smoka [razem z Łukaszem Dróżdżem i Mariuszem Pisarskim] (2015)


recenzje naukowe:

-    Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne, red. J. Biedermann, G. Gazda, I. Hübner, „Zagadnienia Rodzajów Literackich“ nr 51/2008

publikacje naukowe on-line:

-   hasło Liberatura  [w:] Sensualność w kulturze polskiej (2015) [http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/liberatura-945]

-   hasło Poezja konkretna  [w:] Sensualność w kulturze polskiej (2015) [http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/poezja-konkretna-947/]

-   hasło Onomatopeja w komiksie  [w:] Sensualność w kulturze polskiej (2015) [http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/onomatopeja-w-komiksie-946/]

-   hasło Doświadczenia przestrzeni w literaturze – doświadczenia literatury w przestrzeni  [w:] Sensualność w kulturze polskiej (2015)[http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/doswiadczenia-przestrzeni-w-literaturze-doswiadczenia-literatury-w-przestrzeni-944/]

-   Lit(b)eracy Between the Book, the Page and the Screen – on “Between Page and Screen” by Amaranth Borsuk and Brad Bouse [on-line conference paper] (2013)

 artykuły w druku:

-   Teaching Reading by Playing (with) the Literary Wor(l)d [artykuł złożony do tomu pokonferencyjnego]

-   Seeing “Where” and Feeling “When” – (New?) Time and Space Characteristics in Lit(b)erary Books of Modern Age. The Case of R. Nowakowski and C. Cumming [artykuł złożony do tomu pokonferencyjnego]

-   O domniemanym zwrocie interfejsologicznym w literaturoznawstwie (kilka wstępnych rozpoznań) [artykuł złożony do tomu pokonferencyjnego]

-   Liberackość nasza współczesna. Od teorii liberackiej do zwrotu interfejsologicznego w literaturoznawstwie [artykuł złożony do „Er(r)go”]

-   Zmysłowy taniec ożywionych liter – kilka słów o typografii elektronicznej[artykuł złożony do „Sztuki Edycji”] 

-   Między mową kwiatów a mową tańca, czyli jak wysłowić kobiecość poprzez flamenco (o „Mowie kwiatów” w realizacji teatru FlamencoArte Nadii Mazur) [artykuł złożony do „Folia Sociologica”]
-   O niektórych strategiach otwarcia na czytelnika w wybranych przykładach literatury nowomedialnej (rekonesans) [artykuł przyjęty do druku w tomie Teksty kultury uczestnictwa, red. M. Maryl, A. Wójtowicz, A. Dąbrówka, Warszawa 2014]
-   Po(d)żeranie tekstu. Wstęp do rozważań o czytaniu kinetycznym [tekst złożony do tomu E-polonistyka 3, red. A. Dziak, Lublin]
-   Coraz ciekawiej, coraz bardziej światowo. O „ha!wangardzie” 2013 mniej i bardziej osobiście. [tekst złożony do publikacji w „ha!arcie”]
 udział w konferencjach:

konferencje zagraniczne:

 

-   The End(s) of Electronic Literature (Bergen, sierpień 2015); wygłoszony referat: Teaching Reading by Playing (with) the Literary Wor(l)d

-   Literary and Book Culture in the Digital Age (Ołomuniec, kwiecień 2015); wygłoszony referat: Seeing “Where” and Feeling “When” – (New?) Time and Space Characteristics in Lit(b)erary Books of Modern Age. The Case of R. Nowakowski and [AP1] C. Cumming

-   Chercher le Texte: Locating the Text in Electronic Literatue (Paryż, wrzesień 2013); wygłoszony referat: Lit(b)eracy Between the Book, the Page and the Screen – on “Between Page and Screen” by Amaranth Borsuk and Brad Bouse

-    Displaying Word & Image (Belfast, czerwiec 2010); wygłoszony referat: Reading the liberature: „Oka-leczenie” by Zenon Fajfer and Katarzyna Bazarnik
-    Manolo Caracol, un cantaor de leyenda  (Sevilla, maj 2009); uczestnik-dyskutant

konferencje krajowe:

   

-    Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej, Toruń, listopad 2015; wygłoszony referat:Więcej niż książka, więcej niż film, więcej niż gra – o czytaniu (?) Pry S. Gorman i D. Cannizzaro 

-    Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra – Warszawa, marzec 2015; wygłoszony referat: O literackości współczesnej sztuki (nie tylko) słowa, czyli poetyka a zwrot interfejsologiczny w literaturoznawstwie

-    Kultura czytelnicza młodego pokolenia – Łódź, 16-17 października 2014; wygłoszony referat: Inne czytanie i dziecięca literatura (roz)grywalna – od gamebooków do książek rzeczywistości rozszerzonej

-    I Kongres Edukacji Medialnej – Kraków, wrzesień 2014; wygłoszony referat: Medialne uwikłania literatury a twórcze pisanie
-   Teksty kultury uczestnictwa – Warszawa, październik 2013; wygłoszony referat: O niektórych strategiach otwarcia na czytelnika w wybranych przykładach literatury nowomedialnej (rekonesans)
-    Więcej niż obraz. II Zjazd PTK, Kraków, wrzesień 2013; wygłoszony referat: Czytać inaczej. O lekturze (nie tylko nowomedialnych) opowieści transmedialnych
-    Kultura gier komputerowych – Łódź, maj 2013; wygłoszony referat: Zagrać w literaturę. Playable literature – historia (nie)jednego przypadku
-    E-polonistyka 2 – Lublin, grudzień 2009; wygłoszony referat: Czy (i jak) można mówić o e-liberaturze?
-    Od liberatury do e-literatury – Złoty Potok, listopad 2009; wygłoszony referat: Daleko czy jednak blisko? O tym co łączy liberatów i e-literatów
-    Tekst [w:] sieci – Warszawa, grudzień 2008; wygłoszony referat: Liberackie marginesy tekstu sieciowego
-    XXXVI Konferencja Teoretycznoliteracka Kulturowe wizualizacje doświadczenia – Złoty Potok, wrzesień 2008; uczestnik-dyskutant
-    E-polonistyka – Lublin listopad 2007; Wygłoszony referat: Nowa? Wizualna? Architektoniczna? Przestrzenna? Kilka słów o tym, co może literatura w dobie Internetu
-    Przestrzenie śmierci – Łódź, październik 2006; Wygłoszony referat: Chaos w pudełku i porządek na wadze. O przestrzeni śmierci i przestrzeni tekstu w utworach B. S. Johnsona oraz Z. Fajfera i K. Bazarnik
-    VIII Tydzień Polonistów – Lublin, maj 2005. Wygłoszony referat: Nowe czy jednak stare? Kilka słów o polskiej liberaturze i hipertekście
-    WIELOŚĆ SZTUK – JEDNOŚĆ SZTUKI. Wokół granic interakcji sztuk – Olsztyn, 20-22 października 2005 r. Wygłoszony referat: Płasko i w przestrzeni - o malarskości i architektoniczności liberatury (na przykładzie "Ulicy..." Radosława Nowakowskiego
-    Konstrukcja poprzez dekonstrukcję. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki – Poznań, październik 2005. Wygłoszony referat: Niszczyć aby budować. O nowych jakościach liberatury i hipertekstu

 prowadzone zajęcia: zajęcia kursowe:

-     Kulturoznawstwo: wiedza o literaturze, wprowadzenie do nowych mediów, literatura i nowe media, socjologia literatury, twórcze pisanie – formy narracyjne I, twórcze pisanie – formy narracyjne II, Współczesne strategie narracyjne, historia literatury (wybrane zagadnienia)
-     Filologia polska: teoria literatury, poetyka i wersyfikacja, poetyka i teoria literatury,

zajęcia fakultatywne:

-    Liberatura czyli literatura totalna, Flamenco. Sztuka i filozofia życia, Na pograniczach (?) literatury. O kilku romansach sztuki słowa, Od literatury do liberatury i e-liberatury, Playable literature, czyli zagrać w literaturę (warsztat twórczego pisania)
inne:

-   Członkini Electronic Literature Organization[AP1] 

-   Opiekun studenckiego projektu Więcej niż literatura. Kamienica Rewolucji 29 (2014)

-   Sekretarz cyklu [AP2] konferencji Literatura prze-pisana

-   Tancerka aktywnie działająca również jako propagator kultury flamenco w Łodzi i całej Polsce (prowadzenie kursów i warsztatów tańca, pokazów tańca, prelekcji i wykładów) 

-   Wprowadzenie do literatury (roz)grywalnej, „Poradnik bibliotekarza” 3/2015

-   Ku literaturze grywalnej (kilka uwag wstępnych), „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2/2014   


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.