bannerkonferencje.jpg

Zapowiedzi konferencji

Konferencja: Rozwój systemów organizacji teatrów w Europie


 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego

wraz z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

oraz Polskim Towarzystwem Badań Teatralnych

zaprasza do udziału w konferencji

 

 

Rozwój systemów organizacji teatrów w Europie

 

Instytut Teatralny, ul. Jazdów 1,00-467 Warszawa

29-30 października 2014

 

 

            Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Rozwój systemów organizacji teatrów w Europie,której celem jest prezentacja różnorodnych systemów organizacji teatrów europejskich. Zachęcamy do zgłaszania referatów, które będą próbą analizy systemów organizacji teatrów, prowadzoną z punktu widzenia nowoczesnych badań teatrologicznych, pojmujących teatr jako zjawisko artystyczne, społeczne, działające w administracyjno-finansowych strukturach, często w każdym z trzech sektorów gospodarki.

 

            Dziś w Europie obserwujemy krańcowo odmienne modele ingerencji państwa w sferę kultury: od modelu centralistycznego dążącego do decentralizacji (Francja, Polska, Czechy, Słowacja), przez model federalistyczny (Niemcy), aż do modeli mieszanych, czy minimalistycznych (Austria, Wielka Brytania). Wobec procesów globalizacji i unifikacji różnych systemów, np. wprowadzenia w edukacji Systemu Bolońskiego, organizacja teatrów europejskich pozostaje w kompetencjach poszczególnych państw członkowskich. Polityka kulturalna w UE nie należy do filarów wspólnotowej polityki, tak jak polityka gospodarcza czy obronna, ale jest podstawowym gwarantem zasady poszanowania różnorodności i wielości kultur stanowiących wspólne dziedzictwo europejskie. Dlatego tak ważne staje się podjęcie dyskusji na temat wspólnych cech i zasad funkcjonowania instytucji kultury. Struktury europejskie umożliwiają ich rozwój i przyczyniają się do zwiększania ich roli społecznej.

 

            Pragniemy, aby szczególna uwaga została zwrócona na różne tradycje historyczne w poszczególnych krajach oraz genezę struktur organizacyjnych teatrów europejskich. Pierwszą część konferencji chcielibyśmy poświęcić syntetycznej prezentacji systemów organizacji teatrów europejskich w państwach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego i zróżnicowaniu regionalnym, w państwach o dużej liczbie mieszkańców, a także w krajach mniejszych. W części drugiej zaplanowano prezentację zagadnień szczegółowych  ?  case studies wskazujących na specyfikę poszczególnych systemów teatrów.

 

Zgłoszenia tematów wraz z abstraktem (do 1000 znaków) prosimy przesyłać do 30 czerwca 2014 na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przewidujemy publikację wybranych referatów w tomie zbiorowym.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów.

 

Zespół organizacyjny konferencji:

Dr hab. Karolina Prykowska-Michalak, Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Monika Wąsik, Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego


Karta zgloszenia uczestnitwa

 

 


 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.