bannerkonferencje.jpg

Zapowiedzi konferencji

Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Aktor / Łódź, 11 IV 2016 ‒ 12 IV 2016


 

 

 

Katedra Dramatu i Teatru

Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego

serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej

konferencji naukowo-edukacyjnej

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w ramach jedenastej już konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom teatrów społecznie i kulturowo marginalizowanych, organizowanej przez Katedrę Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego ‒ a drugiej w nowym cyklu spotkań ‒ chcielibyśmy zaproponować Państwu refleksję nad fenomenem aktorstwa w spektaklu teatralnym rozumianym jako wydarzenie i doświadczenie.

 

Cykl konferencji pt. Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie nawiązuje do badań ‒ prowadzonych od 20 lat w Katedrze Dramatu i Teatru UŁ ‒ poświęconych teatrowi osób z niepełnosprawnościami, ale od kilku lat podejmuje również zagadnienia znacznie szersze, wykraczające poza obszar tej jednej grupy teatrów. Nadrzędnym celem nowego cyklu konferencji jest dyskusja nad współczesnym tzw. nieprofesjonalnym teatrem jako miejscem porządkowania indywidualnych i zbiorowych doświadczeń; procesem o znaczeniu i efektach zarazem egzystencjalnych, społecznych i artystycznych. Interesują nas przykłady i projekty twórczych działań teatralnych, parateatralnych, performatywnych podejmowanych w środowiskach zagrożonych marginalizacją, objętych społeczną ekskluzją, także w grupach podporządkowanych, traktowanych protekcjonalnie i paternalistycznie. Będą to ‒ obok teatrów osób z niepełnosprawnościami ‒ na przykład teatry prowadzone w środowiskach osób chorych, uzależnionych, seniorów, dzieci, młodzieży, imigrantów, osadzonych, ofiar przemocy, mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, ale także lokalne inicjatywy teatralne i parateatralne podejmujące działania ze społecznością (CT) i animujące najbliższe otoczenie.

 

W roku 2016 chcielibyśmy przyjrzeć się zagadnieniu zaniedbanemu przez polską refleksję humanistyczną, tzn. problematyce aktorstwa w działaniach teatralnych tworzonych w takich środowiskach, ale także w teatrach zawodowych, podejmujących współpracę z aktorami-nieprofesjonalistami z podobnych grup.

 

Proponujemy podjęcie rozważań między innymi nad:

  • fenomenem aktorstwa nieprofesjonalnego, problematyzującego podstawowe we współczesnej refleksji nad wydarzeniem teatralnym kwestie porządku obecności i porządku reprezentacji (E. Fischer-Lichte), w których istnieje/działa aktor na scenie;
  • zagadnieniem samoidentyfikacji oraz transformacji/samotransformacji aktora-amatora, szczególnie w obszarach środowisk defaworyzowanych;
  • kategoriami, konwencjami i technikami aktorstwa nieprofesjonalnego; czy można wyróżnić jakiś kod histrioniczny (P. Skrzypczak) w tych obszarach aktorstwa?
  • problematyką związaną z rozwijaniem osobowości, kształceniem i tworzeniem wartości (także estetycznych) przez wyodrębnianą w takich działaniach wspólnotę artystów;
  • refleksją nad sposobami włączania artystów-amatorów w obszary życia społecznego, ich pełnoprawnej partycypacji w wydarzeniach teatralnych (na wzór np. działalności Rimini Protokoll, Teatru Chorea, Stowarzyszenia „Węgajty”);
  • zagadnieniem krytyki artystycznej poświęconej aktorstwu nieprofesjonalnemu;
  • doświadczaniem i przekładaniem ‒ w procesie edukacji teatralnej wyzwolonej przez udział w spektaklu ‒ ekspresji podmiotowości, samodzielności myślenia, budowania tożsamości osobowej i społecznej czy poczucia wolności na codzienne życie artystów-amatorów i ich środowisk.

 

Będziemy usatysfakcjonowani jeśli zechcą Państwo zaproponować także inne tematy, związane z głównym obszarem naszych badań.

 

Program konferencji - do pobrania

 

 

Sekretarze naukowi Konferencji: dr Monika Wąsik, mgr Irena Lewkowicz

Kierownik Konferencji: Prof. dr hab. Małgorzata Leyko

 

 

 


 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.