bannerkonferencje.jpg

Archiwum konferencji

Futuryzm. Przyszłość sto lat później. Future/ism. A Century Later

Łódź, 20 - 22 maja 2010
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Sztuki w Łodzi zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową 

Futuryzm. Przyszłość sto lat później

Program  obrad

20 maja, g. 10-14
 • Dr Lorenzo Santoro, University of Warwick
 • Filippo Tommaso Marinetti and the  seizure of power of Fascism: art, war and politics in the turmoil of mass context / Filippo Tommaso Marinetti i zawłaszczenie mocy faszyzmu: sztuka, wojna i polityka w kontekście rewolucji mas
 • Dr Piotr Podemski, Uniwersytet Warszawski
 • Futuryzm, faszyzm, młodzież - futurystyczne inspiracje faszystowskiej antropologii / Futurism, fascism, youth – futuristic inspirations of fascist anthropology
 • Mgr Przemysław Strożek, Instytut Sztuki PAN
 • Futuryzm pod słońcem Afryki. Dramat Tamburo di fuoco (1922) Filippa Tommasa Marinettiego a faszystowska kolonizacja Etiopii (1935-36) / Futurism under the sun of Africa. Drama ‘Tamburo di fuoco’ (1922) by Filippo Tommaso Marinetti and the fascist colonization of Ethiopia (1935-1936)
 • Dr Dorota Wojda, Uniwersytet Jagielloński     
 • Futuryzm – performans – ekokrytyka / Futurism – performance – ecocriticism
 • Dr Andrzej Juszczyk, Uniwersytet Jagielloński
 • Fut’s not dead – kultura „punk” jako spadkobierczyni futuryzmu (estetyka – ideologia – obyczaj) / Fut’s not dead – punk culture as a successor of futurism (esthetics – ideology – manners)

20 maja, g. 15-19
 • Dr Emilio Quintana, Instituto Cervantes, Stockholm
 • Sheeps ans trains. Futurism and Modernization in the Spanish Poetry (1909-1940) /Owce i pociągi. Futuryzm i modernizacja w poezji hiszpańskiej (1909-1940)
 • Dr Emiliano Ranocchi, Università degli Studi di Udine
 • Dialektyka nowoczesności w futuryzmie włoskim i w polskim / Dialectics of modernity in Italian and Polish Futurism
 • Dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Uniwersytet Wrocławski
 • Serbski zenityzm – czeski poetyzm: konwergencja czy… homologia? / Serbian Zenithism – Czech Poetism. Convergence or homology?
 • Dr Beata Śniecikowska, Instytut Badań Literackich PAN
 • Polish Futurism – an episode or significant chapter in the history of literature? / Polski futuryzm – epizod czy znaczący rozdział historii literatury?
 • Mgr Karolina Sidowska, Uniwersytet Łódzki
 • Futuryzm a ekspresjonizm. Postulaty Marinettiego w praktyce twórczej ekspresjonistów niemieckich / Futurism and Expressionism. Postulates of Marinetti in creation of German expressionists

21 maja, g. 15-19
 • Prof. Danuta Ulicka, Uniwersytet Warszawski
 • Jak jest zrobiony termin „zrobiony”? Na marginesie malarstwa analitycznego Pawła Fiłonowa / How it is made the term ‘made’. On analytical paintings of Pavel Filonov
 • Dr Agnieszka Smaga, Uniwersytet Warszawski
 • Interaktywny model percepcji odbiorczej w poezji formistycznej oraz hipertekście leksyjnym / Interactive model of perception in the reception of Formist poetry and hypertext
 • Mgr Justyna Koszarska, Uniwersytet Warszawski
 • Dwa rozczarowania polskiego futuryzmu / Two disappointments of Polish Futurism
 • Dr Leszek Karczewski, Uniwersytet Łódzki
 • Słowo na wolności. O poezji konkretnej / Word in liberty. On concrete poetry
 • Dr Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer, Uniwersytet Jagielloński
 • Liberatura czyli książka na wolności?/ Liberature or books in freedom

22 maja, g. 10-14
 • Tadeusz Barucki, Stowarzyszenie Architektów Polskich
 • Antonio Sant’  Elia i jego manifest architektury futurystycznej / Antonio Sant’ Elia and his manifesto of Futuristic architecture
 • Dr Dominika Buchowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Futurism and Vorticism: Bruno Jasieński, Wyndham Lewis and their manifestos / Futuryzm i wortycyzm: Bruno Jasieńki, Wyndham Lewis i ich  manifesty
 • Dr Izabela Curyllo-Klag, Uniwersytet Jagielloński
 • An insider's critique: Wyndham Lewis's problem with futurism / Krytyka od środka: Wyndhama Lewisa problem z futuryzmem
Obrady odbywają się w ms2 – Muzeum Sztuki, ul. Ogrodowa 19.
Wszystkie wystąpienia są tłumaczone symultanicznie na polski i angielski

Gdzie jest miejsce futuryzmu wiek po wystąpieniu Filippo Tommaso Marinettiego 20 lutego 1909 r. na łamach paryskiego dziennika Le Figaro? W annałach prądów literackich i kulturowych, gdzie trafił wyłącznie dzięki ekspansywnej energii protagonistów, którymi w zgodzie z futurystyczną postawą wobec przeszłości należałoby pogardzać? W marmurowym kanonie zdobyczy XX wieku, z którym sami futuryści zerwaliby w antysnobistycznym buncie? Czy też raczej wśród najsilniej oddziałujących ruchów nie tylko w dziejach dwudziestowiecznych awangard, wciąż inspirujących teoretyków i praktyków? Czy progresywne praktyki artystyczne i technologiczne: poezja i muzyka konkretna, sztuka multimediów, technologie teleinformatyczne, nie są schedą futuryzmu? Jak sto lat później patrzeć na futurystyczną ideologię z jej pogardą wobec kobiet i pochwałą wojny jako higieny świata? Jak widzieć futuryzm z perspektywy o wiek późniejszej „dzisiejszości”?
Rozważania mogą objąć następujące, proponowane - lecz nie ograniczające - obszary tematyczne:
Awangarda awangard: futuryzm jako paradygmat XX-wiecznej awangardy
Wyrafinowani barbarzyńcy: witalizm, seksualizm, militaryzm futuryzmu
Powinowaci futuryzmu: między dada a faszyzmem
Ryczący samochód piękniejszy od Nike z Samotraki: estetyka futuryzmu
Salto mortale, policzek i pięść: futurystyczny marketing od credo do skandalu 
Futurystyczny fetyszyzm: szybkość, dzisiejszość i bunt
Credo, protest i bomba: patos i frazes futurystycznej retoryki 
Futurystyczne manie: ulotki, plakaty, manifesty
Paradoksalny programizm: programizmom śmierć
Maksymom Gorkim brakuje tylko willi nad rzeką: futurystyczny nienawiść do przeszłości
Marinetti jest nam obcy: postulat permanentnej rewolucji
Futuryzm w sztuce: architektura, film, malarstwo, muzyka, rzeźba, teatr…
Z trzech liter las: futuryzm a literatura: słowa na wolności, neologizm i onomatopeja, interpunkcja i typografia 
Futuryzm a kultury narodowe
Estetyczne, społeczne, ideologiczne dziedzictwo futuryzmu

Komitet organizacyjny:
prof. Grzegorz Gazda, dyrektor Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego
dr Marja Härmänmaa, University of Helsinki oraz Clare Hall, Cambridge
prof. Jarosław Płuciennik, Uniwersytet Łódzki
Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi

Szczegółowych informacji udziela sekretarz konferencji, dr Leszek Karczewski ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

English version:

The Institute of the Theory of Literature, Theatre and Audiovisual Arts of the University of Łódź and the Muzeum Sztuki in Łódź would like to invite you to participate in the  International Academic Conference

Future/ism. A Century Later 

the Agenda

20th of May, 10AM-2PM
 • Dr Lorenzo Santoro, University of Warwick
 • Filippo Tommaso Marinetti and the  seizure of power of Fascism: art, war and politics in the turmoil of mass context / Filippo Tommaso Marinetti i zawłaszczenie mocy faszyzmu: sztuka, wojna i polityka w kontekście rewolucji mas
 • Dr Piotr Podemski, Uniwersytet Warszawski
 • Futuryzm, faszyzm, młodzież - futurystyczne inspiracje faszystowskiej antropologii / Futurism, fascism, youth – futuristic inspirations of fascist anthropology
 • Mgr Przemysław Strożek, Instytut Sztuki PAN
 • Futuryzm pod słońcem Afryki. Dramat Tamburo di fuoco (1922) Filippa Tommasa Marinettiego a faszystowska kolonizacja Etiopii (1935-36) / Futurism under the sun of Africa. Drama ‘Tamburo di fuoco’ (1922) by Filippo Tommaso Marinetti and the fascist colonization of Ethiopia (1935-1936)
 • Dr Dorota Wojda, Uniwersytet Jagielloński     
 • Futuryzm – performans – ekokrytyka / Futurism – performance – ecocriticism
 • Dr Andrzej Juszczyk, Uniwersytet Jagielloński
 • Fut’s not dead – kultura „punk” jako spadkobierczyni futuryzmu (estetyka – ideologia – obyczaj) / Fut’s not dead – punk culture as a successor of futurism (esthetics – ideology – manners)

20th of May, 3PM-7PM
 • Dr Emilio Quintana, Instituto Cervantes, Stockholm
 • Sheeps ans trains. Futurism and Modernization in the Spanish Poetry (1909-1940) /Owce i pociągi. Futuryzm i modernizacja w poezji hiszpańskiej (1909-1940)
 • Dr Emiliano Ranocchi, Università degli Studi di Udine
 • Dialektyka nowoczesności w futuryzmie włoskim i w polskim / Dialectics of modernity in Italian and Polish Futurism
 • Dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Uniwersytet Wrocławski
 • Serbski zenityzm – czeski poetyzm: konwergencja czy… homologia? / Serbian Zenithism – Czech Poetism. Convergence or homology?
 • Dr Beata Śniecikowska, Instytut Badań Literackich PAN
 • Polish Futurism – an episode or significant chapter in the history of literature? / Polski futuryzm – epizod czy znaczący rozdział historii literatury?
 • Mgr Karolina Sidowska, Uniwersytet Łódzki
 • Futuryzm a ekspresjonizm. Postulaty Marinettiego w praktyce twórczej ekspresjonistów niemieckich / Futurism and Expressionism. Postulates of Marinetti in creation of German expressionists

21st of May, 3PM-7PM 
 • Prof. Danuta Ulicka, Uniwersytet Warszawski
 • Jak jest zrobiony termin „zrobiony”? Na marginesie malarstwa analitycznego Pawła Fiłonowa / How it is made the term ‘made’. On analytical paintings of Pavel Filonov
 • Dr Agnieszka Smaga, Uniwersytet Warszawski
 • Interaktywny model percepcji odbiorczej w poezji formistycznej oraz hipertekście leksyjnym / Interactive model of perception in the reception of Formist poetry and hypertext
 • Mgr Justyna Koszarska, Uniwersytet Warszawski
 • Dwa rozczarowania polskiego futuryzmu / Two disappointments of Polish Futurism
 • Dr Leszek Karczewski, Uniwersytet Łódzki
 • Słowo na wolności. O poezji konkretnej / Word in liberty. On concrete poetry
 • Dr Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer, Uniwersytet Jagielloński
 • Liberatura czyli książka na wolności?/ Liberature or books in freedom

22nd of May, 10AM-2PM
 • Tadeusz Barucki, Stowarzyszenie Architektów Polskich
 • Antonio Sant’  Elia i jego manifest architektury futurystycznej / Antonio Sant’ Elia and his manifesto of Futuristic architecture
 • Dr Dominika Buchowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Futurism and Vorticism: Bruno Jasieński, Wyndham Lewis and their manifestos / Futuryzm i wortycyzm: Bruno Jasieńki, Wyndham Lewis i ich  manifesty
 • Dr Izabela Curyllo-Klag, Uniwersytet Jagielloński
 • An insider's critique: Wyndham Lewis's problem with futurism / Krytyka od środka: Wyndhama Lewisa problem z futuryzmem
The meetings are held in ms2 – the Muzeum Sztuki, 19 Ogrodowa St.
All lectures are interpreted simultaneously.

Where is futurism placed a century after Filippo Tommaso Marinetti’s publication in the Parisian daily Le Figaro on 20th February 1909? In the annals of literary and cultural movements, where he was placed solely thanks to the expansive energy of protagonists that should be condemned? In the marble cannon of 20th century achievements, which futurists themselves rejected in their revolt against snobbishness? Or rather among the most influential movements not only in the history of 20th century avant-gardes, still inspiring theoreticians and practitioners? Are progressive artistic and technological practices, such as  concrete poetry and music, the art of multimedia, information technology, not a legacy of futurism? How to approach, a century later, the futurist ideology with its contempt for women and praise of war as world hygiene? How to approach futurism from the perspective of ‘todayness’ a century later? The discussions may concern the following suggested, yet not limiting, theme areas:
The avant-garde of avant-gardes: futurism as a paradigm of 20th century avant-garde
Civilised barbarians: futurist vitalism, sexualism and militarism
Futurism’s relations: between dada and fascism
A roaring car is more beautiful than the Victory of Samothrace: the aesthetics of futurism
The mortal leap, the punch and the slap: futurist marketing, from credo to scandal
Futurist fetishism: speed, todayness and revolt
Credo, revolt and explosion: pathos and platitude of futurist rhetoric
Futurist manias: leaflets, posters, manifestos
Paradoxical programmism: death to programmisms
Maxim Gorkys lack only a villa on a river bank: futurist hatred of the past
We have nothing in common with Marinetti: a postulate of permanent revolution
Futurism in art: architecture, film, painting, music, sculpture, theatre…
Futurism and literature: words at liberty, neologism, onomatopoeia, punctuation and typography
Futurism and national cultures
Aesthetic, social and ideological legacy of futurism 

Organising Committee:
prof. Grzegorz Gazda, head of the Institute of the Theory of Literature, Theatre and Audiovisual Arts of the University of Łódź
Marja Härmänmaa, Clare Hall, Cambridge and University of Helsinki
prof. Jarosław Płuciennik, the University of Łódź
Jarosław Suchan, director of the Muzeum Sztuki In Łódź 

Further information can be obtained from the secretary of the conference dr Leszek Karczewski ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.