bannerkonferencje.jpg

Archiwum konferencji

Felix Austria - dekonstrukcja mitu?

Lodz, 15.-17. November 2007
Katedra Dramatu i Teatru UŁ
Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ
Instytut Kultury Austriackiej w Warszawie

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji

Felix Austria – dekonstrukcja mitu?
Dramat i teatr austriacki od początku XX wieku


Konferencja odbędzie się w Pałacu Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5 w Łodzi
w dniach 15-17 listopada 2007Rosnące w ostatnich latach w Polsce zainteresowanie najnowszymi sztukami austriackimi uświadamia, że nasz obraz dramaturgii i teatru w Austrii jest w dużym stopniu niepełny i fragmentaryczny. Twórczość coraz lepiej znanych u nas autorów, takich jak Thomas Bernhard, Werner Schwab, Elfriede Jelinek, Felix Mitterer czy Wolfgang Bauer, traktowana jest często jako zjawisko historycznie izolowane, jako przejaw zindywidualizowanej postawy autorów wobec rzeczywistości. Tymczasem bliższe przyjrzenie się dramatowi i teatrowi austriackiemu w ujęciu procesualnym ujawnić może wewnętrzny dyskurs międzypokoleniowy, przejawiający się nie tylko na płaszczyźnie demitologizacji rzeczywistości i obnażania społecznych stygmatów, ale także w sferze ewolucji form i konwencji gatunkowych, środków i technik wyrazu artystycznego, czy wreszcie na poziomie nowych rodzajów komunikacji z odbiorcą, prowadzących do redefinicji funkcji teatru.

Organizatorzy konferencji zapraszają do wspólnego rekonesansu obejmującego obszar dramatu i teatru w Austrii od początku XX wieku. Okres ten, znaczony doniosłymi przełomami historycznymi – rozpad wielonarodowościowej monarchii Habsburgów, kryzys wywołany przez II wojnę światową i restytucja suwerennego państwa w roku 1955 – znalazł swoją ważną wykładnię w teatrze, który stopniowo przestawał służyć produkowaniu iluzji, aspirując do rangi instytucji kształtującej świadomość społeczną. Krytyczną refleksją chcielibyśmy objąć zarówno dramat pierwszych dekad minionego wieku (sztuki impresjonistyczne Arthura Schnitzlera, dramat poetycki Hugo von Hofmannsthala, dramat ekspresjonistyczny Oskara Kokoschki czy Arnolta Bronnena), międzywojenną twórczość Franza Theodora Csokora, Karla Krausa i Eliasa Canettiego, a także rozwijający się w opozycji do „austriakische Renaissance” dramat drugiej połowy wieku. Kierunek rozważań mogłyby wyznaczyć z jednej strony zagadnienia takie, jak – wskazana w tytule konferencji – dekonstrukcja mitu Austrii jako państwa wolnego od podziałów wewnętrznych, sposoby radzenia sobie z negatywnymi aspektami własnej historii, krytyka systemu społecznego jako archaicznych relacji między grupami czy demitologizacja ideologii (religijnych, politycznych) oraz wartości mieszczańskich. Z drugiej strony, chcielibyśmy się przyjrzeć przetwarzaniu gatunków dramatycznych właściwych teatrowi austriackiemu, ewolucji form teatru ludowego i rozrywkowego, a także próbom ucieczki od rodzimych konwencji i tradycji. W rozważaniach tych nie powinno zabraknąć także spojrzenia na teatr wyłamujący się z roli „świątyni sztuki” i podejmujący próby nawiązania intelektualnego i emocjonalnego kontaktu z widzem.

Licząc na zainteresowanie Państwa proponowanymi zagadnieniami, prosimy o nadsyłanie tematów wystąpień (max. 30 minut) wraz ze streszczeniem o objętości 500-1000 znaków do 30 czerwca 2007. Zgłoszenia prosimy kierować do dr. Artura Pełki na adres:
Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii,
Uniwersytet Łódzki, 90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 21

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje materiały konferencyjne oraz koszty organizacyjne. Organizatorzy zapewniają trzy noclegi oraz wyżywienie w czasie trwania konferencji. Konto, na jakie należy wpłacić wpisowe, zostanie podane po nadesłaniu zgłoszenia udziału w konferencji.


Z wyrazami szacunku

Dr hab. prof. UŁ Małgorzata Leyko                                   Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
Felix Austria – Dekonstruktion eines Mythos?
Das österreichische Drama und Theater seit Beginn des 20. Jahrhunderts


14.11.2007 Anreise

15.11.2007 (Donnerstag)

9.30-11.00 Sektion I:
9.30-10.00 Walter Maria Stojan (Warszawa): Das österreichische Volks-kunst-stück. Von Anzengruber bis O.P. Zier
10.00-10.30 Lorenzo Bellettini (Cambridge): Wessen Felix Austria? Österreich, Theater und Identität am Anfang des 20. Jahrhunderts
10.30-11.00 Hans-Peter Bayerdörfer (München): Es muss, es kann nicht immer Wien sein. – Zur Bühnengeschichte von Schnitzlers Werken
11.00-11.30 Kaffeepause

11.30-13.30 Sektion II:
11.30.-12.00 Barbara Surowska (Warszawa): Durch Reduktion zum modernen Theater in Hofmannsthals Dramen
12.00-12.30 Antonia Eder (Schwäbisch Hall): Body of Evidence. Hofmannsthals Elektra
12.30-13.00 Michael Haase (Kraków): „Daß alles schon längst irgendwo fertig dasteht und nur auf einmal erst sichtbar ist“ – Zum Verhältnis von Sprache und Offenbarung in Hugo von Hofmannsthals Lustspiel „Der Schwierige“
13.00-13.30 Włodzimierz Wiśniewski (Łódź): Antropologie und Ästhetik. Zur archaischen Dimension der „Elektra” von Hugo von Hofmannsthal
13.30-14.30 Mittagessen

14.30-16.00 Sektion III:
14.30-15.00 Carola Hilmes (Frankfurt/Main): Mörderhoffnung – Oskar Kokoschkas expressionistisches Drama
15.00-15.30 Christian Schulte (Mainz): Erledigungen auf dem Theater - Karl Kraus' Kritik des österreichischen Zustands
15.30.-16.00 Dorota Szczęśniak (Kraków): Ziele und Form der Gesellschaftskritik in den „Letzten Tagen der Menschheit“ von Karl Kraus
16.00-16.30 Kaffeepause

16.30-18.00 Sektion IV:
16.30.-17.00 Peter Langkammer (Kraków): Vorbild und Ärgernis: Fritz von Herzmanovsky-Orlando: Kaiser Joseph II. und die Bahnwärterstochter
17.00-17.30 Paweł Zarychta (Kraków): Die komische Tragik der Weltgeschichte. Franz Werfels „Jacobowsky und der Oberst”
17.30-18.00 Sigurd. P. Scheichl (Innsbruck): Vom „Heiligen Expirement“ zum „Befehl“ – Fritz Hochwälders Entwicklung als Dramatiker
18.00-18.30 Kleiner Imbiss
18.30 Lesung von Gert Jonke mit musikalischer Begleitung
20.30 Empfang

16.11.2007 (Freitag)

9.30-11.00 Sektion V:
9.30.-10.00 Bettina Galvagni (Paris): Hermann Broch als Dramatiker
10.00-10.30 Iris Hermann (Siegen): Medialität, Sprachkritik und Gender in Elias Canettis Drama „Komödie der Eitelkeit”
10.30-11.00 Marek Przybecki (Poznań): Zur Publikumsdramaturgie der frühen Dramen von Elias Canetti
11.00-11.30 Kaffeepause

11.30- 13.00 Sektion VI
11.30-12.00 Brigitte Dalinger (Wien): „Mein Vaterland ist das Volk“. Zur Darstellung des Österreichischen in Ödön von Horváths Theaterstücken
12.00-12.30 Janusz Golec (Lublin): Die Entlarvung der „Wiener Gemütlichkeit“ bei Ödön von Horváth
12.30-13.00 Marek Rajch (Poznań): Ödon von Horvath und die Zensur in der DDR
13.00-14.00 Mittagessen

14.00-15.30 Sektion VIIa:
14.00-14.30 Nina Birkner (Marburg): Wolfgang Bauers „Change“ (1969) als Manifestation eines Bruchs mit der Wiener Gruppe
14.30-15.00 Andrzej Denka (Poznań): Mythos, Geschichte, Tragik... Tendenzen im dramatischen Werk von Peter Handke nach 1989
15.00-15.30 Alfred Strasser (Lille): Der Anfang einer Verdrängung – die Geburt des österreichischen Opfermythos in Heinz R. Ungers Volksstücktrilogie „Die Republik des Vergessens”

14.30-15.30 Sektion VIIb:
14.30-15.00 Roman Taborski (Warszawa): Repertuar austriacki na scenach polskich
15.00-15.30 Karol Franczak (Łódź): Między publiczną „użytecznością” a „użyciem” austriackich obrazoburców. Polityczne konteksty powojennego dramatu austriackiego
15.30-16.00 Kaffepause

16.00-17.30 Sektion VIIIa:
16.00-16.30 Rüdiger Singer (Göttingen): „Bernhardi“ und Bernhard: Politikverweigerer als Bühnenhelden
16.30-17.00 Marek Podlasiak (Toruń): „Weltkomödie Österreich“ – Thomas Bernhards Dramolette
17.00-17.30 Maciej Łyk (Poznań): „Übungsstücke für das Theater am Fleischmarkt“ als Ergänzung des Schaffens Thomas Bernhards

16.00-17.00 Sektion VIIIa
16.00-16.30 Karolina Prykowska-Michalak (Łódź):
16.30-17.00 Karolina Szymańska (Warszawa): Elfriede Jelinek wariacyjna krytyka autokulturowa
20.00 Gespräch mit Krystian Lupa
21.30 Kleiner Stehempfang

17.11.2007 (Samstag)

9.30-11.00 Sektion IX:
9.30-10.00 Christian Schenkermayr (Wien): Ende des Mythos? – Beginn der Burleske?
10.00-10.30 Joanna Drynda (Poznań): „Amatorki“. Emilia Sadowskas Bühnenadaptation des Romans „Die Liebhaberinnen“ von E. Jelinek.
10.30-11.00 Artur Pełka (Łódź): Elfriede Jelineks „Ulrike Maria Stewart” in der Inszenierung von Nicolas Stemann
11.00-11.30 Kaffeepause

11.30-12.30 Sektion X
11.30-12.00 Stefan Tigges (Rouen): Dramatische Lebenseinbrüche jenseits von „Sprachflächen“. Die Theatertexte Johannes Schrettles
12.00-12.30 Helmut Hofbauer (Wrocław): „Die neue Selbständigkeit“ (von Thomas Maurer) und „Freundschaft“ (von Rupert Henning und Florian Scheuba) – die Aufarbeitung der aktuellen politischen Wirklichkeit durch das österreichische Kabarett-Theater

12.30-13.00 Abschlussdiskussion
13.00 Mittagessen
Abreise

15 - 17 listopada 2007

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.