bannerkonferencje.jpg

Archiwum konferencji

Ślady Brechta w najnowszym teatrze i dramacie

24 - 25 maja 2007
Ślady Brechta w najnowszym teatrze i dramacie


Studencka Konferencja Naukowa

Studenckie Koło Naukowe Teatrologów / Katedra Dramatu i Teatru UŁ
  24-25 maja 2007
Serdecznie zapraszamy na konferencję Ślady Brechta w najnowszym teatrze i dramacie. Referaty wygłoszą studenci i doktoranci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalnym gościem konferencji będzie prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa.

Miejscem obrad jest Sala Kolebkowa Pałacu Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5, Łódź

' ); document.write( addy14510 ); document.write( '<\/a>' ); //-->Wszelkie pytania prosimy kierować na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę Javascript w przeglądarce, by go zobaczyć


Program konferencji (może ulec drobnym zmianom):


DZIEŃ I. 24.05.2007 czwartek

10.00 – 12.00

1. Monika Roszak – UAM
Bausch powtarza Brechta. Co Bertolt Brecht dał w spadku Tanztheater Wuppertal.

2. Martyna Fołta – UŚ
Antyiluzyjny teatr Rene Pollescha na przykładzie „Seksu“.

DYSKUSJA: Teatr niemiecki wobec Brechta.
- prowadzenie -  prof.dr hab. Dobrochna Ratajczak - UAM

12.00 – 14.00  - przerwa obiadowa

14.00 – 16.00

3. Agata Dąbek – UJ
Śladem śladów Brechta. Post-wariacje brechtowskie na wybranych przykładach dramaturgii niemieckojęzycznej ostatniej dekady

4. Monika Wąsik – UŁ
Teatr w centrum społeczeństwa – dramaturgia zaangażowana Petera Turriniego

DYSKUSJA:
- prowadzenie -  dr hab. prof. UŁ Małgorzata Leyko - UŁ

16.00 – 16.30 – przerwa na kawę

16.30 – 18.00

5. Szymon Kostek – UŚ
Janusz Głowacki: społeczno – polityczny teatr między Shawem a Brechtem.

6. Gabriela Żuk – UMCS
Efekt obcości we współczesnym dramacie. Na podstawie dwóch tomów antologii najnowszego dramatu polskiego pt.: „Pokolenie Porno” i  „Made in Poland” pod red. Romana Pawłowskiego.

Anita Naumiec – UŁ
Ślady teatru epickiego w twórczości Briana Friela.

DYSKUSJA:
- prowadzenie – mgr Katarzyna Wielechowska

18.30 – kolacja i rozrywki konferencyjne wszelakieDZIEŃ II. 25.05.2007 piątek

9.00 – śniadanie w Pałacu Biedermanna

10.00 – 12.00

1. Paulina Ratkowska - UAM
Miejsce i rola festiwalu w życiu teatralnym kraju. Specyfika publiczności festiwalowej.

2.Tomasz Kireńczuk  - UJ
Dramat przepisywanej tradycji. Elementy epickie w teatrze Pier Paolo Pasoliniego.

3.Dorota Mieszek – UŁ
Małe Organon dla teatru polskiego.

DYSKUSJA:
- prowadzenie -  prof. dr hab. Małgorzata Leyko
 
12.00 – 13.30 – przerwa obiadowa

13.30 – 16.00

4.Ewa Janicka – UAM
Dogma’ty Bertolta Be i Larsa von Te.

5.Daniel Ciepielewski – UŁ
Szukając Brechta w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej.

6.Anna Perek – UŁ
Wokół Komuny Otwock.

DYSKUSJAARCHIWUM INFORMACJI
Ślady Brechta w najnowszym teatrze i dramacie


Studencka Konferencja Naukowa

Studenckie Koło Naukowe Teatrologów / Katedra Dramatu i Teatru UŁ
  24-25 maja 2007


Pięćdziesiąta rocznica śmierci Bertolta Brechta sprzyja rozważaniom o żywotności jego torii, a także o obecności „estetyki Brechta” we współczesnej sztuce teatralnej i dramaturgiczej. Czy można jednak zdefiniować „brechtowską estetykę”? Czy pod tym pojęciem faktycznie kryje się pewien model twórczości, którego autorem byłby założyciel Berliner Ensemble?Znalezienie odpowiedzi na te pytania przysparza wielu problemów. Wydaje się oczywiste, że nawet bez przełomu zapoczątkowanego przez spektakle niemieckiego artysty, rozwinąłby się pewien rodzaj dramatu epickiego (za jego ojca być może uznano by Claudela), powstałaby nowa teoria gry z dystansem (wywodząca się być może z teatru absurdu lat pięćdziesiątych), zaistniałby teatr walczący z banalnym iluzjonizmem sztuki sceny (przecież takie postulaty głoszone były choćby na początku dwudziestego wieku). Czy przypadkiem to, co zwykliśmy nazywać „stylem Brechta” nie jest często rodzajem estetyki powoływanej dziś do życia bez świadomości związków z niemieckim artystą? Czy faktycznie zawsze chodzi o bezpośrednią inspirację Brechtem?„Ślady Brechta” w najnowszym teatrze i dramacie, nie zawsze są śladami jego autorstwa. Zarówno w Europie, jak i w Ameryce, kontrowersje wokół Berliner Ensemble i jego założyciela sprawiły, iż poznawanie teorii niemieckiego artysty przez wiele lat nie miało charakteru rzetelnych studiów. Bardzo często pojęcie „stylu Brechta” niosło za sobą autorskie koncepcje teatralne propagowane przez jakiegoś twórcę bądź badacza, odczytującego Brechta w sposób wielce subiektywny. Przykładem takiej postawy może być działalność Rolanda Barthes’a: jego lektura Brechta, choć przez wielu uznana za modelową, nie jest przecież analizą obiektywną, na co zwrócono uwagę już w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. A jednak nawet dziś teatralne sugestie Barthes’a uznawane są za wyznaczniki „brechtowskiego stylu” – czy jest to jednak „styl Brechta”?Proponujemy zatem, aby konferencja „Ślady Brechta w najnowszym teatrze i dramacie” poświęcona była analizie przede wszystkim tych zjawisk ostatnich piętnastu lat, które można wpisać w ramy „brechtowskiego stylu” nawet, jeśli nie wiązały się one z bezpośrednią inspiracją niemieckim artystą. Wydaje się bowiem oczywiste, iż wielu współczesnych twórców sięga po metody twórcze wykorzystywane i postulowane przez Brechta, choć nie czyni tego w ramach celowego kontynuowania i pielęgnowania jego spuścizny. Niech więc pojęcia wiązane z określeniem „stylu brechtowskiego” staną się przede wszystkim pewnym sposobem na opisanie zjawisk we współczesnym teatrze i dramacie – niech będą to raczej pojęcia teoretyczne, nie historyczne (choć oczywiście nie zamykamy przestrzeni naszych rozważań dla bezpośrednich i świadomych kontynuatorów Brechta).Poza opisanymi powyżej problemami, chcielibyśmy podyskutować
o następujących zagadnieniach.


- „Mistrz Brecht” – twórczość reżyserów i dramaturgów wykazująca wpływy koncepcji Brechta.
- „Brecht bez Brechta” – teatr, który nieświadomie sięga po brechtowską estetykę.

- Koncepcja gry z dystansem we współczesnym teatrze.

- Czym jest „dramat epicki”?

- Czy teatr epicki może istnieć dzisiaj?

- Od widza pasywnego do widza krytycznego: zmiany koncepcji odbiorcy
we współczesnej praktyce teatralnej, organizacji życia teatralnego, teorii teatru.

- W jakim stopniu koncepcje Artauda i koncepcje Brechta są sprzeczne / podobne?

- Dramat współczesny: dziedzictwo Brechta, czy Arystotelesa?

- Problemy na jakie napotyka teoria teatru chcąc opisać spuściznę Brechta.

- Teatr postdramatyczny a świadoma i nieświadoma spuścizna Brechta.Konferencja adresowana jest do studentów

III, IV i V roku studiów oraz do doktorantów

trzech pierwszych lat.


Zgłoszenia wraz z tematem referatu i krótkim streszczeniem prosimy przesyłać do 15 marca 2007 na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , bądź na adres: Studenckie Koło Naukowe Teatrologów UŁ, Katedra Dramatu i Teatru UŁ, Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5, 91-431 Łódź.


Opłata konferencyjna obejmująca wyżywienie w trakcie trwania konferencji, materiały konferencyjne i koszty organizacyjne wynosi 100 zł. Organizatorzy planują druk najlepszych referatów w „Zeszytach Naukowych Kulturoznawców”.


Organizatorzy mogą pomóc w rezerwacji noclegu w Łodzi, w Hotelu Uniwersyteckim (pokój jednoosobowy – ok. 120 zł, pokój dwuosobowy – ok. 180 zł.), bądź w schronisku młodzieżowym (pokój jednoosobowy – ok. 50 zł, pokój dwuosobowy – ok. 80 zł.).


<!--[if !vml]-->Opiekunem naukowym konferencji jest prof. Małgorzata Leyko.<!--[endif]-->

Sekretarzami są Katarzyna Seweryniak oraz Anita Naumiec.

W organizacji pomaga mgr Piotr Olkusz (opiekun Koła).

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.