bannerkonferencje.jpg

Archiwum konferencji

million different loves?! O polityce ciała i pożądania w kulturze audiowizualnej

19-21 października 2006, Łódź, Polska
2-4 listopada 2006, Lipsk, Niemcy
„million different loves?!
O polityce ciała i pożądania w kulturze audiowizualnej”

  
Czas: 19-21 października 2006         Czas: 2-4 listopada 2006
   Miejsce: Łódź, Polska                         Miejsce: Lipsk, Niemcy


Wejdź na stronę internetową konferencjiKonferencja „million different loves?! o polityce ciała i pożądania w kulturze audiowizualnej” odbywająca się w Łodzi i Lipsku jest jedną z dwóch części polsko-niemieckiego projektu o tej samej nazwie. Aby połączyć uniwersytecką teorię z praktyką artystyczną, integralną część będzie stanowić odbywający się w obu miastach Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Filmu Queer.
Przedmiotem konferencji będą zarówno audiowizualne strategie przedstawiania stałych, a przez to wykluczających, układów binarnych, jak męskość/kobiecość, hetero/homo, biały/czarny, pełno/niepełnosprawny, etc. jak również kwestionowanie i negowanie klasyfikacji grupowych, nadawanie nowych znaczeń i odniesień obowiązującym wzorom, a także wprowadzanie alternatyw w konstruowaniu tożsamości. Interesują nas głównie teksty obracające się wokół tematyki gender, filmoznawstwa, teatrologii, filozofii oraz historii sztuki; również nauk politycznych czy socjologii, jednak w odniesieniu do kultury audiowizualnej. Nie chcąc ograniczać problematyki sesji jedynie do wymienionych zagadnień zachęcamy do nadsyłania własnych propozycji tematów. Konferencja jest w założeniu adresowana do studentów oraz młodych pracowników naukowych.

Propozycje tematów:
-    teoria queer zarówno w szeroko pojętych sztukach audiowizualnych jak i w dyskursie interdyscyplinarnym;
-    strategie wykluczenia i marginalizacji tzw. seksualności nienormatywnych na poziomie przedstawień audiowizualnych;
-    [de-]konstrukcja męskości/kobiecości/transseksualnosci/transgenderowości;
-    mechanizmy hetero- i homonormatywizmu a kultura audiowizualnego mainstreamu;
-    przedstawianie ciała i spojrzenia „Innego”;
-    rasa, klasa społeczna i gender w kontekście „new queer cinema”;
-    pozycja współczesnej sztuki wideo w kontekście queer;
-    obecność tematyki queer w dyskursie publicznym.
Prosimy o przesyłanie własnych propozycji.

Cele
1. umożliwienie uczestnikom podzielenia się wiedzą na temat teorii queer w odniesieniu do szeroko pojętej kultury audiowizualnej;
2. przyczynienie się do rozwoju dyskursu zajmującego się problemami seksualności w  kontekście gender, ras, klasy społecznej, itp. Są to zagadnienia wprowadzone swego czasu przez studia gender i teorię queer, jednak, zarówno przez polskie jak i niemieckie dyskursy naukowe, często spychane na margines;
3. porównanie i przedyskutowanie polskich oraz niemieckich perspektyw w tematyce queer w celu lepszego ich poznania, a także zbudowania sieci współpracy badawczej oraz skonfrontowania doświadczeń.

Konferencja
Z naszym zaproszeniem zwracamy się do młodych badaczy i badaczek, którzy/które są w trakcie pisania pracy magisterskiej, bądź obronili ją w ciągu kilku ostatnich lat, jak również do młodych pracowników naukowych.
Jeśli wyrażają Państwo chęć wygłoszenia referatu [a także udostępnienia swego tekstu w celu publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym], prosimy o przesłanie abstraktów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2006 [termin został przedłużony] na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  Do krótkiego streszczenia [ok. 500 słów] prosimy dołączyć tytuł pracy. Cały referat powinien odpowiadać 20-30-minutowemu wystąpieniu.
Prosimy o podanie nazwy uczelni bądź instytucji oraz danych kontaktowych [telefon, email]. Prosimy również o zaznaczenie, gdzie chcieliby Państwo wystąpić z referatem – w Lipsku czy w Łodzi. W przypadku Lipska prosimy o przesłanie abstraktu zarówno w języku polskim jak i angielskim, w przeciwnym razie jedynie w polskim.
Opłata konferencyjna wynosić będzie 120 złotych. O wszelkich szczegółach powiadomimy Państwa po zapoznaniu się z abstraktami.
Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź.


Kontakt

Łódź
Paweł Sołodki
Koło Naukowe Filmoznawców UŁ
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Łódzki
Sekretarz konferencji oraz dyrektor festiwalu filmowego w Łodzi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Łódzki
Opiekun naukowy konferencji w Łodzi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lipsk
Mirko Gust
Institute of Cultural Sciences, Science of Communication and the Media, History of the Arts, University of Leipzig
Sekretarz konferencji oraz dyrektor festiwalu filmowego w Lipsku
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    or   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Rebecca Pates
Institute of Political Science, University of Leipzig
Opiekun naukowy konferencji w Lipsku
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.