bannerkonferencje.jpg

Archiwum konferencji

Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: "Rodzaje i style krytycyzmu"

Łódź, 16-18 maja 2011
ZAGADNIENIA RODZAJÓW LITERACKICH           
LES PROBLÈMES DES GENRES LITTÉRAIRES         
THE PROBLEMS OF LITERARY GENRES                   
Redaktor naczelny Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik 

Instytut Teorii Literatury,
Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ
ul. Franciszkańska 1/5
tel./fax (42) 665 51 33     
Pałac Biedermanna, 91-431 Łódź

 

 


 

Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

 

Rodzaje i style krytycyzmu

 

W dniach 16-18 maja 2011 roku odbędzie się w Łodzi Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Rodzaje i style krytycyzmu, organizowana przez Katedrę Teorii Literatury, Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz czasopismo „Zagadnienia Rodzajów Literackich”.

Głównym przedmiotem namysłu i dyskusji pragniemy uczynić wpisany w literackie gatunki i style krytycyzm wobec praxis i tradycji.

Wielu teoretyków literatury i kultury wskazuje na krytyczną rolę niektórych gatunków i stylów literackich wobec tradycji i status quo społecznych dyskursów. Część upatruje źródeł tak rozumianego krytycyzmu w buncie autora. Jednak już od Immanuela Kanta można definiować nowoczesność jako krytycyzm względem mitów i symboli tradycji. W tym kontekście pojawiać się mogą m.in. takie pojęcia, jak krytycyzm (Michel Foucault), analityczność (Stanley Fish), racjonalność (Richard Rorty), sekularyzacja (Charles Taylor) czy odczarowanie (Max Weber). Interesuje nas krytycyzm i sceptycyzm, niekoniecznie prowadzący do gwałtownych wystąpień rewolucyjnych.

Wspólnie z Państwem chcielibyśmy przyjrzeć się stylom, gatunkom i dyskursom, które wyraźnie niosą w sobie ładunek krytycyzmu i wątpienia, a także – autosceptycyzmu. Wśród nich najczęściej wymienia się np. powieść i esej – a to tylko niektóre najbardziej typowe w swej nietypowości przykłady.

Czekamy także na propozycje omawiające gatunki i style literackie na tle innych dyskursów kultury.

Wybrane artykuły zostaną opublikowane w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”. Myślimy także o publikacji tomu pokonferencyjnego.

 


Organizatorzy konferencji:

 

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Grzegorz Gazda,

Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik,

mgr Magdalena Drabikowska (sekretarz konferencji,  tel. (0) 503 837 631, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 30 XI na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Języki konferencji: polski i angielski

 

Przewidywana ilość referentów: 80 osób

 

Przewidywany czas trwania konferencji: 3 dni

 

Opłata konferencyjna wyniesie:  300 zł

W ramach opłaty organizatorzy konferencji zapewniają serwis kawowy oraz publikację tomu pokonferencyjnego.

 

Każdego dnia konferencji na miejscu obrad zostanie podany obiad. Koszt jednego posiłku wynosi 30 zł. Prosimy o doliczenie ceny obiadów do opłaty konferencyjnej i uiszczenie całej kwoty jednym przelewem

 

Dla uczestników konferencji przeznaczyliśmy pokoje w budynkach Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ na ulicy Rogowskiej 7 (w miejscu obrad) oraz na ulicy Kopcińskiego 26 (w centrum Łodzi, gdzie każdego dnia obrad będzie czekał na Państwa uniwersytecki transport).

 

Prosimy o dokonywanie rezerwacji oraz opłacenia noclegów we własnym zakresie:

 

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ

http://www.csk.uni.lodz.pl/

 

ul. Kopcińskiego 16/18
90-232 Łódź
Recepcja / Rezerwacja:
tel. (48 42) 635-54-90
fax (48 42) 635-54-60
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ul. Rogowska 26
91-529 £ódź
tel / fax (48 42) 659-82-11
(48 42) 659-87-51
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nasza strona na Facebook
http://www.tinyurl.pl?aTW1aVJZ,


	

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.