bannerzajecia.jpg

Zapisy na bloki specjalizacyjne, moduły oraz zajęcia fakultatywne

WYBÓR SPECJALIZACJI (sem. zimowy 2017/2018)

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wybrane specjalizacje odbywać się będą przez Internet w ramach rejestracji żetonowej poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl

 

Kierunek: Filmoznawstwo, studia I stopnia, II rok

Termin:   01.10.2017 godz. 09:00 do 03.10.2017 godz. 23:59  

Kod rejestracji: 01-FILM-Z-17/18-S

Opis rejestracji: Wydz. Filologiczny. Filmoznawstwo, II rok, rejestracja na specjalizacje, Z-17/18

 

Specjalizacja do wyboru jedna z dwóch:

  1. 1. Scenariopisarstwo poprzez wybór przedmiotu: "Reportaż w warsztacie scenarzysty", mgr A. Gajewski
  2. 2. Krytyka filmowa i promocja filmu poprzez wybór przedmiotu "Programowanie wydarzeń filmowych", dr E. Ciszewska
  3. Limit: 25 miejsc 

 

 

Kierunek: Nowe media i kultura cyfrowa, studia I stopnia, II rok

Termin:   01.10.2017 godz. 12:00 do 03.10.2017 godz. 23:59  

Kod rejestracji: 01-MEDIA-Z-17/18-S

Opis rejestracji: Wydz. Filologiczny. Nowe media i kultura cyfrowa, II rok, rejestracja na specjalizacje, Z-17/18

 

Specjalizacja do wyboru, jedna z trzech:

  1. 1. Gry wideo, poprzez wybór przedmiotu: "Poetyka gier wideo", mgr Kamil Jędrasik
  2. 2. Sztuka nowych mediów, poprzez wybór przedmiotu: "Nowe media w sztukach performatywnych", dr Monika Wąsik
  3. 3. Media społeczne, poprzez wybór przedmiotu: "Reklama i marketing cyfrowy", dr Blanka Brzozowska
  4. Limit: 25 miejsc

 

Każdy student dysponuje jednym żetonem. PROSIMY O DOKONYWANIE PRZEMYŚLANYCH DECYZJI PODCZAS ZAPISÓW.

W sytuacji, gdy Państwa żeton nie jest aktywny proszę kontaktować się z Panem Sebastianem Mikołajczykiem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

WYBÓR MODUŁU (sem. zimowy 2017/2018)

Kierunek: Kulturoznawstwo, studia I stopnia, II rok

Informujemy, że zapisy na moduły odbywać się będą przez Internet w ramach rejestracji żetonowej, poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl.

 

Termin:   01.10.2017 godz. 11:00 do 03.10.2017 godz. 23:59  

Kod rejestracji: 01-KULT-Z-17/18-2L

Opis rejestracji: Wydz. Filologiczny. Kulturoznawstwo, II rok (I stopień) – rejestracja na zajęcia modułowe, Z-17/18

 

Studenci mogą wybrać jeden z trzech modułów:

1. Modernizm/Postmodernizm poprzez wybór zajęć: "Opowiadać dalej", prof. dr hab. Agnieszka Izdebska,

2. Przestrzenie kultury poprzez wybór zajęć: "Znaki w przestrzeniach kultury", dr I. Hübner,

3. Sztuka i polityka poprzez wybór zajęć: "Polityczność sztuki", dr Piotr Olkusz.

 

Należy zdecydować się na jeden moduł i w jego ramach należy zaliczyć wszystkie przewidziane w programie przedmioty. Wybór wskazanego przedmiotu wiąże się z wyborem całego modułu.

 

Informacje dotyczące modułów znajdują się na stronie https://kulturoznawstwo.uni.lodz.pl w zakładce "Dla Studentów/Zajęcia fakultatywne i modułowe/Sylabusy proponowanych zajęć" W zapisach na bloki zajęć modułowych obowiązują limity – 15 miejsc. Każdy student dysponuje jednym żetonem.

 

PROSIMY O DOKONYWANIE PRZEMYŚLANYCH DECYZJI PODCZAS ZAPISÓW. W sytuacji, gdy Państwa żeton nie jest aktywny proszę kontaktować się z Panem Sebastianem Mikołajczykiem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI ŻETONOWEJ NA SPECJALIZACJE BĄDŹ MODUŁY DYREKTOR IKW PODEJMUJE OSTATECZNĄ DECYZJĘ I ZATWIERDZA LISTY PRZYJĘTYCH OSÓB. WSZELKIE ODWOŁANIA NALEŻY KIEROWAĆ DO DYREKTORA IKW prof. dr hab. Piotra Sitarskiego.

 

 

 

WYBÓR SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

 

Podczas pierwszych dwóch tygodni semestru letniego student kulturoznawstwa magisterskiego powinien korzystać z konsultacji oraz zajęć seminaryjnych, aby ustalić promotora i zakres tematyczny pracy magisterskiej. Po tym terminie zostanie ogłoszona rejestracja żetonowa i zapisy na konkretne seminaria.  Termin rejestracji zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres mailowy roku.

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Informacje dotyczące oferty zajęć fakultatywnych znajdują się na stronie https://kulturoznawstwo.uni.lodz.pl w zakładce: Dla Studentów/Zajęcia fakultatywne i modułowe/Sylabusy proponowanych zajęć.

 

Zapisy na zajęcia fakultatywne z oferty IKW odbywają się podczas pierwszych zajęć u prowadzącego.

 

Oddzielne fakultety przewidziano dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.

 

Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę przygotowuje prowadzący i przesyła do sekretariatu do 15 października.

 

W przypadku zajęć fakultatywnych studenci mogą także wybierać poszczególne przedmioty z zajęć modułowych. Na przykład jeden przedmiot z modułu "Modernizm/Postmodernizm". Rejestracja następuje w tym przypadku podczas pierwszych zajęć, bezpośrednio u wykładowcy prowadzącego dany przedmiot.

 

W przypadku, gdy wybrany przez studenta fakultet zostanie odwołany student ma możliwość zapisania się na inny fakultet. Po drugim tygodniu semestru zostanie ogłoszona lista fakultetów odwołanych z powodu zbyt małej ilości uczestników. Po korektach, liczba uczestników zajęć fakultatywnych nie powinna liczyć więcej, niż 30 uczestników.

 

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

 

Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu, prowadzący wpisuje w USOSie formułę „n/zal". Student zobowiązany jest w takim przypadku do płatnego powtarzania przedmiotu.

 

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile: a) otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW, b) dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru, c) zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną zajęciom fakultatywnym na kulturoznawstwie (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

a) otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,

b) dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,

c) zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną zajęciom fakultatywnym na kulturoznawstwie (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

  

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.