bannerzajecia.jpg

Moduł: Dyskursy kultury / "Kulturowy topos bohatera" / prof. dr hab. Bogdan Banasiak

Moduł: Dyskursy kultury

Tytuł: Miłość a świat kultury

Osoba prowadząca: prof. dr hab. Bogdan Banasiak

Poziom studiów: studia magisterskie

 

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uwrażliwienie studentów na historyczne oraz kulturowe zróżnicowanie występowania figur herosów oraz ogromne nasycenie tym toposem mitów, religii, literatury oraz kultury masowej; w miarę możliwości zasadna jest też próba kategoryzowania i klasyfikowania typów bohaterów; istotne jest też historyczne osadzenie rozmaitych bohaterów oraz ich niezmienna popularności, co z kultury zachodniej czyni wręcz kulturę heroiczną.

 

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie kultury i historii.

 

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student:

1. przywołuje podstawowe informacje z zakresu toposu bohatera;

2. definiuje pojęcia i elementy składowe tradycji zagadnienia bohatera;

3. opisuje główne tendencje w ujmowaniu figur herosów;

4. rozumie specyfikę poszczególnych koncepcji i nurtów w rozważanej przestrzeni;

5. rozumie historyczny charakter problemu toposu bohatera;

6. potrafi odnieść wiedzę historyczną do analiz współczesności;

7. refleksyjnie i krytycznie odnosi się do uzyskanej wiedzy.

 

Treści kształcenia:

 1. Studenci w konsultacji z prowadzącym zajęcia wybierają określony topos bohatera (np. superbohater, antybohater, prywatny detektyw, mściciel, wędrowiec, czarodziej, rycerz, kobieta-wamp itp., itd.). Ich zadaniem jest wskazanie źródeł figury, odgrywanych przez nią ról i pełnionych funkcji, określenie zakresu jej występowania w różnych dziedzinach sztuki, scharakteryzowanie najbardziej typowych jej odmian, a wreszcie próba dokonania typologii danej figury.

 2. Sposoby i kryteria oceniania:

 3. Porównawcze oceny prezentacji multimedialnych. Na ocenę dostateczną należy wykazać się wiedzą (zrealizować efekty kształcenia 1 – 3). Na ocenę dobrą należy wykazać się umiejętnościami (zrealizować efekty kształcenia 4-6). Na ocenę bardzo dobrą należy zaprezentować postawę (zrealizować efekt kształcenia 7).

 4. Metody kształcenia:

 5. Prezentacje słowne lub multimedialne.

 

Literatura:

 1. K. Kwaśniewski, Społeczne rodowody bohaterów, Warszawa 1977

 2. Słownik etnologiczny: terminy ogólne, Pożnań 1987 [bohater kulturowy]

 3. J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, Warszawa 1997

 4. Th. Carlyle, Bohaterowie, Kraków 2006

 5. B. Bednarek, Epos europejski, Wrocław 2001

 6. A. Makowiecki, Słownik postaci literackich. Literatura polska, 2004

 7. A. Makowiecki, Słownik postaci literackich. Literatura powszechna, 2004

 8. D. Stopka, A. Popławska i inni..., Słownik bohaterów literackich, 2004

 9. Słownik bohaterów literackich online: http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/11_slownik_bohaterow_literackich.html

 10. Ł. Trzciński, Mit bohaterski w perspektywie antropologii filozoficznej i kulturowej, Kraków 2006

 11. R. Kaczmarek, Kazimierz Miroszewski, Bohaterowie historii świata, 2007

 12. T. Kłak, Bohater w kulturze współczesnej. Wybrane problemy, Katowice 1990

 13. P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, 2008

 14. A. Wrześniak, Bogowie i bohaterowie mitologiczni, 2001

 15. B. Tylicka, Bohaterowie naszych książek. Leksykon, 2005

 16. U. Eco, Superman w literaturze masowej: powieść popularna – między retoryką a ideologią, Warszawa 1996

 17. J. Le Goff, Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza, 3011

 18. B. Darska, Śledztwo i płeć. O bohaterkach powieści kryminalnych, 2013

 19. C. Peter, Kto jest kim w Biblii, Łódź 1987

 20. G. Stachówna, Władcy wyobraźni. Sławni bohaterowie filmowi, 2006

 21. praca zbior., Kieszonkowa encyklopedia literatury i sztuki. Bohaterowie literatury polskiej, 1993

 22. praca zbior., Moja pierwsza encyklopedia bohaterów, 2006

 23. Cz. Michalski, Western i jego bohaterowie, 1972

 24. W. Krzemińska, Idee i bohaterowie. Lektury młodego czytelnika, 1969

 25. C. Pearson, Nasz wewnętrzny bohater, czyli Sześć archetypów, według których żyjemy, 1995

 26. E. Mieletinski, Pochodzenie eposu bohaterskiego, 2009 – zadaniem studentów jest znalezienie jej samodzielnie w odniesieniu do wybranego przez siebie toposu i na tej podstawie przygotowanie wystąpienia.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.