bannerzajecia.jpg

Zajęcia fakultatywne / "Miłość a świat kultury" / dr Irena Hübner

Tytuł: Miłość a świat kultury

Osoba prowadząca: dr Irena Hübner

 

 

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą rozważaniom nad utrwalonymi w kulturze sposobami myślenia i mówienia o miłości łączącej kobietę i mężczyznę. Analizie i interpretacji poddane zostaną – pogrupowane w układzie problemowym – teksty zrealizowane w różnych epokach i w różnych dziedzinach sztuki (od mitów greckich przez inscenizacje dramatów, opery, liryczne wyznania, opowieści i ich ekranizacje, filmy, po malarstwo i rzeźbę). Celem zajęć będzie rekonstrukcja kulturowo utrwalonych wzorców miłości.

Dla studentów z twórczego pisania przewidziane są prace literackie (epickie, poetyckie, scenariuszowe itp.). Inni uczestnicy mogą albo włączyć się w realizację tego twórczego zadania, podejmując własne próby artystyczne, albo przygotować prezentację multimedialną jednego z przewidzianych do omówienia problemów.

 

Treści kształcenia:

 1. 1. Miłość zakazana.

 2. 2. Miłość pokonana.

 3. 3. Miłość zwycięska.

 4. 4. Miłość „czysta”.

 5. 5. Miłość w ogrodzie ziemskich rozkoszy.

 6. 6. Miłość sentymentalna (czułość serca).

 7. 7. Miłość i flirt (rokoko).

 8. 8. Miłość libertyńska.

 9. 9. Miłość nieszczęśliwa: niespełniona, nieodwzajemniona, niszcząca.

 

Literatura:

 1. 1. Waldemar Kuligowski, Siedem szkiców do antropologii miłości, Poznań 2002.

 2. 2. Waldemar Kuligowski, Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna, Poznań 2004.

 3. 3. Waldemar Kuligowski, Antropologia, miłość, badanie kultury: zapomniane związki, http://cyfrowaetnografia.pl/Content/4996/17_kuligowski.pdf [4. 07. 2016]

 4. 4. Niklas Luhmann, Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, przeł. J. Łoziński, Warszawa 2003.

 5. 5. Włodzimierz Pawluczuk, Miłość ponowoczesna, Oficyna Wydawnicza Stopka, Łomża 2006.

 6. 6. Denis de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej, wyd. I: 1968, wyd II: 1999, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.

 7. 7. Denis de Rougemont, Mity o miłości, Warszawa 2002, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik".

 8. 8. Pełna lista tekstów kultury przedstawiona zostanie na pierwszym spotkaniu podczas prezentacji szczegółowego programu zajęć.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.