bannerzajecia.jpg

Moduł: Narracje kulturowe / "Narracje tożsamościowe" / dr Agnieszka Gawron

Moduł: Narracje kulturowe

Tytuł: Narracje tożsamościowe

Osoba prowadząca: dr Agnieszka Gawron

 

 

 

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć będzie analiza tzw. narracji tożsamościowych, a więc tekstów kultury, których istotą jest budowanie  i kształtowanie tożsamości indywidualnej i/lub zbiorowej poprzez narrację. Narracje kultury są tym ujęciu zarówno prymarną strukturą rozumienia, w którą ujmujemy zdarzenia z naszego życia (Rosner), jak i częścią refleksyjnego projektu tożsamościowego (Giddens), który pozwala opisać i zrozumieć człowieka w jego zmienności. W trakcie zajęć w ujęciu problemowym przyjrzymy się najbardziej żywotnym, a jednocześnie reprezentatywnym przykładom narracji tożsamościowych (literackich, filmowych, fotograficznych) z uwzględnieniem ich kontekstów społecznych, historycznych i politycznych.

 

Wybrane treści kształcenia:

Teoretyczne problemy tożsamości narracyjnej; narracja – mit, reprezentacja, fabuła, świadectwo; narracje męskości i kobiecości, narracje inicjacyjne (edukacyjne, antyedukacyjne, w cieniu wielkiej historii), narracje rodzinne, narracje migracyjne, tożsamość a pamięć, narracje pokolenia Ikea, narracje Inności, narracje utraty, narracje mortalne, narracje terapeutyczne, blogosfera, tożsamość narracyjna w perspektywie genologicznej

 

Warunki zaliczenia:

na podstawie aktywności na zajęciach (ocenie podlega jej forma i zakres) oraz krótkiego eseju końcowego.

 

Wybrana bibliografia przedmiotowa:

  1. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006.

  2. Rosner K, Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003.

  3. Trzebiński J. (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańsk 2000.

  4. Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Kraków 2007.

  5. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum różni, Warszawa 200.

  6. Burszta W., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.

  7. Pęknięcia, granice, przemiany. Tożsamościowe transgresje w literaturze XX i XXI wieku, red. J. Wróbel, Kraków 2013.

  8. Narracja i tożsamość, t.1-2, red. W. Bolecki, R. Nycz.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.