bannerzajecia.jpg

Moduł: Narracje kulturowe / "Opowieści o miłości" / dr Irena Hübner

Moduł: Narracje kulturowe

Tytuł: Opowieści o miłości

Osoba prowadząca: dr Irena Hübner

 

 

Skrócony opis: 

Najważniejszym celem zajęć będzie dostrzeżenie i scharakteryzowanie różnorodnych sposobów opowiadania o miłości – rozumianej w wąskim, typowym znaczeniu słowa, tj. jako uczucie łączące mężczyznę i kobietę. Teksty kultury wybrane do analizy podporządkowane zostały temu zadaniu, co nie oznacza pominięcia ich problematyki. Przeciwnie, często właśnie to, co jest historycznie zmienną „ideą” miłości domaga się wyrażenia w odpowiedniej formie (literackiej, teatralnej, filmowej, malarskiej czy rzeźbiarskiej). Rozważania prowadzone więc będą z zachowaniem jednocześnie chronologii (od starożytności po wiek XXI, od tekstów „pierwszych” po nowsze) oraz układu problemowego (uwzględniającego przede wszystkim wielość form miłosnych narracji).

 

Treści kształcenia: 

  1. 1. Jak mówić o miłości? Artystyczne formy opowiadania o uczuciu.

  2. 2. „Dichtung und Wahrkeit” – zmyślenia i świadectwa.

  3. 3. Początki narracji o miłości. Mitologia i filozofia grecka i rzymska.

  4. 4. Legendarni kochankowie i ich rozmowy.

  5. 5. „Amor vincit omnia” i inne aforystyczne opowieści o miłości.

  6. 6. „Cierpienia młodych Werterów”. Listy – spowiedzi – dzienniki intymne.

  7. 7. Miłość w kilku tomach – wielkie historie epickie.

  8. 8. Francuskie modele miłości: sentymentalny (czułość serca), rokokowy (flirt), libertyński (seks) i ich artystyczne reprezentacje.

  9. 9. „Trudne” miłości – „łatwe” narracje. Miłość w kulturze popularnej.

  10. 10. Poetyckie opowieści o miłości (liryczne narracje, dialogi, cykle).

 

Literatura: 

1. Waldemar Kuligowski, Siedem szkiców do antropologii miłości, Poznań 2002.

2. Waldemar Kuligowski, Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna, Poznań 2004.

3. Waldemar Kuligowski, Antropologia, miłość, badanie kultury: zapomniane związki, http://cyfrowaetnografia.pl/Content/4996/17_kuligowski.pdf [dostęp: 4. 07. 2016].

4. Niklas Luhmann, Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, przeł. J. Łoziński, Warszawa 2003.

5. Włodzimierz Pawluczuk, Miłość ponowoczesna, Oficyna Wydawnicza Stopka, Łomża 2006.

6. Denis de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej, wyd. I: 1968, wyd II: 1999, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.

7. Denis de Rougemont, Mity o miłości, Warszawa 2002, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik".

8. Pełna lista tekstów kultury przedstawiona zostanie na pierwszym spotkaniu podczas prezentacji szczegółowego programu zajęć.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.