bannerzajecia.jpg

Zajęcia fakultatywne / "Od Machulskiego do Vegi. Debiuty polskiego kina w kontekście badań kultury produkcji" / mgr Emil Sowiński

Tytuł: Od Machulskiego do Vegi. Debiuty polskiego kina w kontekście badań kultury produkcji.

Osoba prowadząca: mgr Emil Sowiński

Poziom studiów: studia magisterskie

 

 

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą debiutom polskiego kina z lat 1980-2005.Podczas zajęć nacisk zostanie położony na działania twórcze oraz warunkujące je konteksty społeczne, które poprzedzają  wyświetlenie dzieła na wielkim ekranie oraz następują po nim. Przedmiotem analizy będzie więc: powstawanie scenariusza i jego kolejnych wersji, problemy produkcyjne w okresie zdjęciowym, strategie państwowych studiów produkcyjnych i prywatnych producentów, decyzje cenzorskie oraz kolaudacyjne, a także  dystrybucja filmów oraz ich recepcja.

 

Wymagania wstępne:

Znajomość historii kina polskiego

 

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu student/ka:

1. Ma podstawową wiedzę o badaniach kultury produkcji.

2. Posiada wiedzę o uwarunkowaniach instytucjonalnych kina polskiego.

3. Rozpoznaje i krytycznie analizuje teksty dyskursu około filmowego.

4. Przygotowuje wystąpienia ustne na temat recepcji filmowej oraz realiów produkcyjnych poszczególnych filmów.

5. Jest otwarty/a na różne rodzaje argumentów w zakresie dyskursu okołofilmowego

 

Treści kształcenia:

1-2. Debiut w państwowym studiu filmowym. Przypadek „Vabanku” i „Zrób to sam” Juliusza Machulskiego.

3-5. Studio dla młodych. Powstanie i działalność Studia im. Karola Irzykowskiego.

6-7. Debiut przełomu. „Kroll” Władysława Pasikowskiego.

8-9. „Debiut prywatny”. „Tato” Macieja Ślesickiego i działalność producencka Lwa Rywina.

10-11. Zrób to sam. „Sztos” Olafa Lubaszenki.

11-12. Nowi gracze na polskim rynku produkcyjnym. Działalność grupy Opus Film i „Edi” Piotra Trzaskalskiego.

13-14. Drogi niezależnych filmowców. Kariera Patryka Vegi i jego „Pitbull”.

15. Debiut w epoce PISF-u. Podsumowanie zagadnień.

 

Sposoby i kryteria oceniania: 

Prezentacja na zajęciach dotycząca recepcji i rekonstrukcji realiów produkcyjnych filmu powiązanego z tematem zajęć. Ocenie podlega zarówno treść prezentacji (zawartość slajdów), jak i komentarz do nich.

 

Metody kształcenia:

Dyskusja, prezentacja multimedialna, elementy wykładu.

 

Literatura:

  1. 1. Adamczak M., Co znaczy „885 DJU”? O badaniach produkcyjnych, „Ekrany” 2016, nr 2.

  2. 2. Adamczak M., Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Poznań 2015.

  3. 3. Adamczak M., Strategie i przypadki. Działalność firmy Opus Film w latach 1991-2012 [w:] Kultura filmowa współczesnej Łodzi, K. Klejsa, E. Ciszewska (red.), Łódź 2015.

  4. 4. Gębicka E., Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej, Katowice 2006.

  5. 5. Zajiček E., Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896-2005, Warszawa 2009.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.