bannerzajecia.jpg

Zajęcia fakultatywne / "Antropologie codzienności" / dr hab. Mariusz Gołąb

Temat: Antropologie codzienności

Prowadzący: dr hab. Mariusz Gołąb

 

Zajęcia poświęcone ikonicznym i tekstowym problemom kultury współczesnej, słownej i wizualnej symbolice przekazu obecnego w przestrzeni publicznej (moda, cytaty kultury, przestrzeń miejska jako formy kształtowania komunikatu społecznego), teoretycznym zagadnieniom antropologii wizualnej, autoetnografii, zmysłowej aktywności podmiotu inicjującej proces prywatnych narracji (sztuka patrzenia), tematowi podróży, estetycznym i semantycznym cechom kultury popularnej. Zajęcia łączą część teoretyczną i warsztatową, mają służyć wypracowaniu technik interpretacji oraz narracyjnym sposobom opisu własnych doświadczeń związanych z obrazami kultury codzienności.

 

Zajęcia w formie konwersatorium z elementami praktycznych badań terenowych.

Forma zaliczenia: aktywność na zajęciach, esej poświęcony twórczemu opracowaniu własnego doświadczenia wizualnego.

 

Bibliografia

1. M. Gołąb, N. Schiller (red.), Moda, model(ka) i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kulturze, Łódź 2015

2. Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet, nowe media, kultura 2.0, Lublin 2013.

3. M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Kraków 2012.

4. Michel De Certeau, Luce Giard, Pierre Mayol, Wynaleźć codzienność, T 2. Mieszkać, gotować, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2011.

5. Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki (red.), Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, Warszawa 2011.

6. Noël Caroll, Filozofia sztuki masowej, przeł. M. Przylipiak, Gdańsk 2011.

7. Janusz Barański, Świat rzeczy, Kraków 2007.

8. John Berger, Sposoby widzenia, przeł. M. Bryl, Warszawa 2008.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.