bannerzajecia.jpg

Zajęcia fakultatywne / "Narracje mitologiczne" / mgr Edyta Janiak, mgr Maria Pawlicka

Temat: Narracje mitologiczne

Prowadzące: mgr Edyta Janiak, mgr Maria Pawlicka

 

 

Ogólny opis przedmiotu:

Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom antropologii kulturowej, narratologii i mitologii oraz ich związkom z tematycznymi i strukturalnymi aspektami współczesnej kultury Zachodu i Wschodu. Wskazując relacje współczesności z tradycją oraz przemiany kulturowe z tym związane poruszają problem kształtowania ogólnoludzkiej oraz jednostkowej świadomości poprzez wpływ historycznie zmiennych czynników społeczno-kulturowych.

 

Treści kształcenia:

Blok: Grecja, kobiety, feministki: mit, literatura i kultura, wstęp do teorii mitu , struktury narracyjne, narratologia, narratywizm, Grecja, kobiety, feministki, mity kobiecości, kobieta w micie; mity a feminizm, mitologia feminizmu?; Fedra i Sarah Kane ; Penelopa i Margaret Atwood; Ifigenia i Izabela Filipiak

Blok: Japonia, mitologia, popkultura: Ludzie i bogowie. Mitologia japońska w anime; Opowieści o duchach i demonach. Znaczenie demonów i duchów w kulturze japońskiej; Kult animistyczny i święte zwierzęta w anime; Religia i mitologia a japońska codzienność; Pod wpływem innych religii i kultur – Zachód i jego wierzenia w oczach popkultury japońskiej

 

Zaliczenie:

aktywność na zajęciach, dwie prace pisemne

 

Literatura:

Burzyńska A., Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce, „Teksty Drugie” 2004,1-2.

Frye N., Mit, fikcja i przemieszczenie, przeł. E. Muskat-Tabakowska, „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 2.

Greimas A., Elementy gramatyki narracyjnej, przeł. Z. Kruszyński, „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 4.

Lévi-Strauss C., Struktura mitów, [w:] Tenże, Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Warszawa 2000.

Mieletinski E., Mit, bajka, epos, [w:] Tenże, Poetyka mitu, Warszawa 1981.

Trocha B., Konsekwencje interpretacyjne obecności mitu w „świecie tekstu”, [w:] Mityczne scenariusze. Od mitu do fikcji – od fikcji do mitu. Tom I, pod red. T. Ratajczaka, B. Trochy, Zielona Góra 2011.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.