bannerzajecia.jpg

Plany studiów stacjonarnych

I.

Przedmioty dzielą się na dwie grupy: wspólne i specjalnościowe. 
Wśród przedmiotów wspólnych znajdują się tzw. przedmioty modułowe (M):
na studiach I o  „Praktyki kulturowe” (sem. 4) oraz „Kultury współczesności” (sem. 5);
na studiach II o  „Dyskursy kultury” (sem. 3).
Przedmioty te realizowane są w formie kilku zajęć o zmieniającej się co roku tematyce, z których student ma obowiązek wybrać tylko jeden (28 godz./3 ECTS). Zapisy na zajęcia z przedmiotów modułowych (tematy i terminy podane są w tygodniowym rozkładzie zajęć – z adnotacją: M; sylabusy – na stronie) odbywają się przez USOS.
Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdują się:
  • przedmioty fakultatywne (opis zasad zapisów i uczestnictwa w zakładce „Zajęcia fakultatywne”);
  • praktyki zawodowe (informacje w zakładce „Praktyki zawodowe”). 
 

II.

Plany studiów (w formacie xls) uporządkowane są wg przedmiotów wspólnych (arkusz główny) i specjalnościowych (arkusze ze skrótowymi nazwami specjalności) oraz w układzie semestralnym.
 
Aktualne plany studiów - do pobrania:
 
Kulturoznawstwo:

 

Nowe media i kultura cyfrowa

 

Filmoznawstwo

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.