ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze zimowym 2015/2016

ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE

w semestrze zimowym 2015/2016

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego

w semestrze zimowym 2015/2016 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :

v  wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)

v  Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)

      

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr zimowy 2015/2016

trwa od 26 września do 11 października br.

 

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z15/16

UWAGA !!!

Przypominamy, że rejestracja na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej

Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia.

Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu jak dla studentów.

WAŻNE !!!

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11 lipca 2014 r.

od 1 października br. uchyla artykuł dotyczący korzystania z dodatkowego limitu punktów ECTS bez wnoszenia opłat.

W związku z tym studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.

Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 43 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora.

Nie zmienia się wysokość opłaty za zajęcia w ramach Akademii Polskiego Filmu organizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Szczegółowe informacje:

www.uni.lodz.pl/studia/zajeciaogolnouczelniane

Proszę o zwrócenie uwagi, ze wśród oferowanych zajęć ogólnouczelnianych są też zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Filologicznego.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.