Moduł: Korespondencja sztuk / "Nowe media w sztukach performatywnych" / dr Joanna Szymajda

Moduł: Korespondencja sztuk

Tytuł: Nowe media w sztukach performatywnych

Prowadzący: dr Joanna Szymajda

Dla kierunku: III rok kulturoznawstwa I stopnia – zajęcia modułowe;

Poziom studiów: I st.

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

znajomość problematyki przemian sztuki współczesnej i roli, jaką odgrywają w nich nowe media.

 

Efekty kształcenia:

– Performatywność i sztuki performatywne.

– Przegląd technologii cyfrowych używanych w sztukach performatywnych.

– Kontekst historyczny – od spektakli multimedialnych do performensu wideo.

– Teatr – poszerzenie i wirtualizacja przestrzeni scenicznej.

– Teatr – aktorstwo post-organiczne.

– Teatr – widz jako interaktor.

– Performens – między ucieleśnieniem a wirtualnością: hybrydyzacja, rozszerzenie, wirtualizacja ciała.

– Performens interaktywny. – Performens w przestrzeni wirtualnej i rozszerzonej (Internet, Second Life, media mobilne i lokacyjne).

– Zmiany praktyki wykonawczej w muzyce w kontekście technologii interaktywnych.

– Interaktywne instrumenty i systemy dźwiękowe.

– Generatywne systemy dźwiękowe.

– Muzyka sieciowa / muzyka w sieci.

– Instalacje dźwiękowe.


Treści kształcenia:

– Performatywność i sztuki performatywne.

– Przegląd technologii cyfrowych używanych w sztukach performatywnych.

– Kontekst historyczny – od spektakli multimedialnych do performensu wideo.

– Teatr – poszerzenie i wirtualizacja przestrzeni scenicznej.

– Teatr – aktorstwo post-organiczne.

– Teatr – widz jako interaktor.

– Performens – między ucieleśnieniem a wirtualnością: hybrydyzacja, rozszerzenie, wirtualizacja ciała.

– Performens interaktywny. 

– Performens w przestrzeni wirtualnej i rozszerzonej (Internet, Second Life, media mobilne i lokacyjne).

– Zmiany praktyki wykonawczej w muzyce w kontekście technologii interaktywnych.

– Interaktywne instrumenty i systemy dźwiękowe.

– Generatywne systemy dźwiękowe.

– Muzyka sieciowa / muzyka w sieci.

– Instalacje dźwiękowe.

 

Sposoby i kryteria oceny:

ocena przygotowanych wystąpień ustnych i udziału w dyskusji – 30%, 2 krótkie teksty przygotowywane w trakcie semestru (do 3 stron) – 30% , prezentacja multimedialna dotycząca jednego projektu artystycznego – 40%.

 

Metody kształcenia:

dyskusja dydaktyczna, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny.

 

Literatura:

Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2010.

P. Auslander, Liveness: Performance in a MediatizedCulture, London and New York 1999.

C. Carr, On Edge: Performance at the End of the Twentieth Century, WesleyanUniversity Press 1993.

M. Caussey, Theatre and Performance in Digital Culture. From simulation to embeddedness, London 2006.

S. Dixon, Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, Cambridge 2007.

E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, Kraków 2008.

G. Giannchi, Virtual Theatres: AnIntroduction, London 2004.

R. Goldberg, Performance Art: From Futurism to the Present (World of Art), Thames& Hudson 2001.

R.W. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999.

B. Laurel, Computers as Theatre, Reading 1993.

Multimedia: From Wagner to Virtual Reality, eds. K. Jordan, R. Packer, New York / London 2001.

E. Scheer, R. Klich, Multimedia Performance, New York 2010.

Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, red. P. Zawojski, Katowice 2015.

 


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.