Moduł: Kultury pozaeuropejskie / "Po co stać na głowie? Joga jako filozofowanie w pierwszej osobie" / dr Leszek Karczewski

Moduł: Kultury pozaeuropejskie

Tytuł: Po co stać na głowie? Joga jako filozofowanie w pierwszej osobie

Prowadzący: dr Leszek Karczewski

Dla kierunku: kulturoznawstwo I rok w ramach zajęć modułowych, dla pozostałych kierunków IKW – zajęcia fakultatywne

Poziom studiów: I st.

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

Dziś zajęcia „jogi” prowadzi każdy fitness klub. Czy zatem joga to metoda na schudnięcie? A może to rozwój duchowy – według jednej z wielu ścieżek? Która „joga” jest tą właściwą? Kurs wprowadza studentów w podstawy jogi, rozumianej jako jedna z ortodoksyjnych filozofii starożytnych Indii. Demonstruje odmienność indyjskiej tradycji filozoficznej w różnorodnych tekstach źródłowych i kreśli rozwój jogi od starożytnego psychologicznego wademekum po współczesną praktykę asan. Prowadzący od 15 lat praktykuje jogę wg metody B.K.S. Iyengara i jest autoryzowanym nauczycielem stopnia Introductory II.

 

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student:

1. Zna elementarną terminologię dla religijnych i filozoficznych tradycji dharmicznych (K1A_W02);

2. Dysponuje podstawową wiedzą o głównych kierunkach rozwoju kultury starożytnych Indii (K1A_W10);

3. Analizuje i interpretuje wybrane teksty źródłowe dla filozofii starożytnych Indii (K1A_U05);

4. Szczegółowo wyjaśnia najistotniejsze pojęcia filozofii starożytnych Indii (K1A_U15);

5. Świadomie wyznacza kierunki dalszych poszukiwań w dziedzinie filozofii starożytnych Indii (K1A_K01, K1A_K08).


Treści kształcenia:

1) Filozof, czyli jogin

a) M. Kudelska, Filozofia Indii – kilka uwag wstępnych. W: Filozofia Wschodu. Pod redakcją B. Szymańskiej. Kraków 2001, s. 11-35.

2) Bhagawatgita, czyli filozofia powinności

a) Bhagawatgita, czyli Pieśń Pana. Przekład z sanskrytu i przypisy J. Sachse. Wstęp H. Wałkówska. Wrocław 1988. Tu: Lekcja III-V, s. 37-67.

b) H. Wałkówska, Wstęp. W.: Bhagawatgita, op. cit., s. LV-LXXI

3) Upaniszady, czyli ty jesteś tym

a) Upaniszady. Tłumaczenie, wstęp i komentarz M. Kudelska. Kraków2004. Tu: Iśa, s. 57-58; Brihadharanjaka, s. 59-141 (I.2.1-I.4.17; II.4.1-II.4.14; III.2.2-III.2.13; III.9.26, IV.2.4); Czhandogja, s. 143-220 (VI.1.1-VI.16.3); Katha, s. 273-286.

4) Sankhja, czyli bierny podmiot i czynna materia

a) Iśwarakriszna, Sankhjakarika. Przekład z sanskrytu i opracowanie słownika M. Jakubczak. W: Filozofia Wschodu. Wybór tekstów. Pod redakcją M. Kudelskiej. Kraków 2002, s. 81-98.

b) M. Jakubczak. Podstawy filozofii sankhji. W: Filozofia Wschodu, op. cit., s. 39-57

5) Buddyzm i dźinizm, czyli nonteistyczna droga oświecenia

a) I. Kania, Muttãvali. Wypisy z ksiąg starobuddyjskich. Warszawa 2007

6) Joga, czyli droga środka

a) M. Jakubczak. Podstawy filozofii jogi. W: Filozofia Wschodu, op. cit., s. 59-81.

b) M. Eliade, Joga. Nieśmiertelność i wolność. Przełożył B. Baranowski. Opracował T. Ruciński. Warszawa 1997. Tu: Rozdział I. Doktryna jogi, s. 19-61. Ewentualnie M. Eliade, Techniki jogi. Przełożyła Beata Biały. Warszawa 2009. Tu: Rozdział I. Doktryny, s. 15-62.

7) Astanga yoga, czyli ośmiostopniowa ścieżka

a) Patańdżali, Jogasutry, II.29, II.28. W.: Klasyczna joga indyjska. Jogasutry przypisywane Patańdżalemu i Johabhaszja, czyli komentarz do Jogasutr przypisywany Wjasie. Przełożył z sanskrytu, opatrzył przypisami, napisał wstęp i i posłowie oraz ułożył słownik terminów L. Cyboran. Warszawa 1986

b) L. Cyboran, Przedmowa. W.: Klasyczna joga indyjska, op. cit., s. XLIV-LI.

c) B.K.S. Iyengar, Światło jogi. Yoga Dipika. Tłumaczenie i redakcja S. Bubicz. Warszawa b.d., s. 19-33.

d) B.K.S. Iyengar, Drzewo jogi. Yoga Vrksa. Przekład S. Bubicz. Warszawa b.d., s. 41-65

e) B.K.S. Iyengar, The Art of Yoga. New Delhi 1993, 2005, s. 3-22.

8) Jogasutry, czyli psychologia jogi

a) Patańdżali, Jogasutry, I.1-3, II.20-21. W.: Klasyczna joga indyjska, op. cit.

9) Świadek, czyli zjawiska i uciążliwości świadomości

a) Patańdżali, Jogasutry, I.5-11. W.: Klasyczna joga indyjska, op. cit.

b) L. Cyboran, Przedmowa. W.: W.: Klasyczna joga indyjska, op. cit., s. XXIII-XLIII

c) M. Eliade, Joga. Nieśmiertelność i wolność, op. cit., tu: Rozdział II. Techniki autonomii, s. 62-115. Ewentualnie M. Eliade, Techniki jogi, op. cit., tu: Rozdział II. Techniki, s. 63-137

d) Patańdżali, Jogasutry, II.3-9. W.: Klasyczna joga indyjska, op. cit.

10) Etyka jogi, czyli yama i niyama

a) Patańdżali, Jogasutry, II.30, II.32. W.: Klasyczna joga indyjska, op. cit.

11) Pragmatyzm jogi, czyli kriya yoga

a) Patańdżali, Jogasutry, I.12-16, I.33, II.1-2. W.: Klasyczna joga indyjska, op. cit.

12) Asany, czyli od tantryzmu do Sri Tirumalaia Krishnamacharyi

a) T. Krishnamacharya, Yoga Makaranda, Kannada-Tamil 1934-38.

 

Sposoby i kryteria oceny:

Zaliczenia na podstawie prezentacji posterowej wybranego pojęcia. 

 

Metody kształcenia:

Ćwiczenia konwersatoryjne.

 

Literatura:

Wskazana w treściach kształcenia.

 


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.