Moduł: Kultury pozaeuropejskie / "Analiza współczesnego serialu amerykańskiego" / mgr Artur Borowiecki

Moduł: Kultury pozaeuropejskie

Tytuł: Analiza współczesnego serialu amerykańskiego
Osoba prowadząca: mgr Artur Borowiecki

Dla specjalności: filmoznawstwo, nowe media – zajęcia fakultatywne; kulturoznawstwo I rok – zajęcia modułowe

Poziom studiów: I

Punktacja: 4 ETSC

 

Skrócony opis:
Celem zajęć będzie analiza współczesnych seriali kontynuowanych pod kątem dyskursywnych strategii narracyjnych. Serial w dobie telewizji jakościowej zaczyna zdobywać dominację nad filmem telewizyjnym także kinowym poprzez elementy złożonej narracyjności, która jak twierdzi Jason Mittell „powinna być doceniona jako kluczowe osiągnięcie w historii rozwoju amerykańskich form narracyjnych”. W czasie zajęć studenci będą oglądać projekcje pojedynczych odcinków serialowych, zapoznawać się z oryginalnymi scenariuszami, oraz prowadzić analizy w grupach.

 

Wymagania wstępne:
brak.

 

Efekty kształcenia

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:

1. Zna historie serialu na świecie

2. Rozróżnia typy serialowe (epizodyczny, kontynuowany, dramedy itd.)

3. Operuje terminologią serialową (złożona narracyjność, dramat jakościowy, spin off itd.)

4. Potrafi dokonać analizy serialu pod kątem: wątków, relacji, bohaterów (POV) perspektywy opowiadania, dynamiki przebiegów, opowiadanie sekwencją, przeplotem itd.

5. Zna struktury dramaturgiczne obowiązujące w serialach.

6. Rozróżnia typy narracji w oparciu o linie akcji (story arc) oraz linie postaci (charakter arc)

7. Potrafi wyróżnić narzędzia dramaturgiczne stosowane w serialach (in media res, flashback, futurospekcja, solilokwium, elipsa, itd.)

8. Rozróżnia typy bohaterów serialowych z uwzględnieniem antybohatera

9. Posiada informacje dotyczące pracy scenariuszowej przy współczesnych serialach (writer’s room, showrunner, redaktor scenariusza, współpraca z producentem itd.)

 

Treści kształcenia:
Analiza fragmentów serialowych,  tekstów scenariuszowych, konserwatorium

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w dyskusji

Analiza pilotowego odcinka wybranego spośród współczesnych seriali

 

Metody kształcenia:

Konwersatorium, prezentacje, dyskusja 

 

Literatura:

1. Kozloff Sarah, 1998 Teoria narracji a telewizja tłum. Edyta Stawowczyk (w:) Robert C. Allen (red.), Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych.

2. Lewandowska Zuzanna, Narracyjna złożoność współczesnego serialu telewizyjnego na przykładzie Breaking Bad Vince’a Gilligana Images vol. XVI/no. 25 Poznań 2015

3. Mittell Jason, 2011, Złożoność narracyjna we współczesnej telewizji amerykańskiej, tłum. Dariusz Kuźma, w: Zmierzch telewizji. Przemiany medium, red. Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Warszawa,

4. Mittell Jason, 2015 Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling, NYU Press, New York

5. Linda Aronson 2000, Television Writing: The Ground Rules of Series, Serials and Sitcoms , Australian Film Television and Radio School, Sydney


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.