Moduł: Kultury pozaeuropejskie / "Człowiek i świat pismach wybranych myślicieli indyjskich: Aurobindo Ghose, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda." / dr Elżbieta Kołdrzak

Moduł: Kultury pozaeuropejskie

Tytuł: Człowiek i świat pismach wybranych myślicieli indyjskich: Aurobindo Ghose, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda.
Osoba prowadząca: dr Elżbieta Kołdrzak

Dla kierunku: kulturoznawstwo I rok w ramach zajęć modułowych, dla pozostałych kierunków IKW – zajęcia fakultatywne

Poziom studiów: I st.

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

Na konwersatorium studenci zapoznają się z wizjami człowieka i świata reprezentatywnymi dla myśli indyjskiej XX wieku. Na podstawie pism oraz biografii wielkich postaci kultury indyjskiej, takich jak: Aurobindo Ghose, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore czy Swami Vivekananda, uczestnicy zajęć analizują zarówno złożoność treści poszczególnych koncepcji w ich społeczno-politycznym- kulturowym i etycznym aspekcie, jak i podejmują refleksję nad uniwersalizmem proponowanych ujęć w perspektywie zachodniej.

 

Treści kształcenia:

Rabindranath Tagore – pisarz i noblista

Rabindranath Tagore – teoria wychowania przez sztukę, Śantiniketan

Rabindranath Tagore – wizjoner przyjaźni między narodami świata

Vivekananda Swami – uczestnik Parlamentu Religii

Aurobindo Ghose – uniwersalizm religijny, Auroville

Mohandas Karamchand Gandhi [Mahatma] - droga do niepodległości Indii

Mohandas Karamchand Gandhi [Mahatma] – etyka jako droga działania (ahimsa)

 

Sposoby i kryteria oceniania:

EK1: aktywność na zajęciach i sprawność referowania (wypowiedzi ustne i/lub pisemne – na zajęciach mogą odbywać się krótkie kartkówki) treści rozpraw naukowych (40%).

EK2: udział w dyskusji na zajęciach (30%).

EK3: rozmowa końcowa (30%).

 

Metody kształcenia:

Dyskusja. Elementy wykładu informacyjnego i problemowego.

 

Literatura:

Gandhi M.K., Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy, Książka i Wiedza, Warszawa 1958.

Lazari-Pawłowska Ija, Auroville : (z badań nad kulturą Indii), PWN, Warszawa 1974.

Krawczyk Zofia, Rabindranath Tagore - poszukiwanie prawdy i piękna w teorii i praktyce wychowania, PWN, Warszawa 1990.

Sosnowski, Mirosław, Rabindranath Tagore : osoba i znaczenie, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga 2007.

Lazari-Pawłowska Ija, Społeczna rola indyjskiego mędrca, Studia Filozoficzne 1971, nr 5.

Lazari-Pawłowska Ija, Zasada życzliwości (ahimsy) w etyce Gandhiego, Studia Filozoficzne 1962, nr 1.

Schweitzer Albert, Wielcy myśliciele Indii, Cyklady, Warszawa 1993.

Swami Vivekananda, Chicago Addresses, Advaita Ashrama, Kalkata 2001.


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.