Kierunek KULTUROZNAWSTWO - studia magisterskie

Studia kulturoznawcze prowadzone są przez Instytut Kultury Współczesnej (dawniej Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych) od 1976 r. W roku 2005 uzyskały certyfikat jakości kształcenia (tzw. akredytację) Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej, a w roku 2010 – Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Drugi stopień studiów – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

Przedmioty dzielą się na dwie grupy. Pierwszą stanowią zajęcia wspólne, drugą – zajęcia specjalnościowe. Wyboru specjalności w ramach kierunku kulturoznawstwo dokonuje się po pierwszym semestrze.

 

 

AKTUALNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Rozkład zajęć na semestr zimowy

  

  

PLANY STUDIÓW (SIATKI)

Plany studiów (w formacie xls) uporządkowane są wg przedmiotów wspólnych (arkusz główny) i specjalnościowych (arkusze ze skrótowymi nazwami specjalności) oraz w układzie semestralnym.

 

 


WYBÓR SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

 

Aktualne informacje zostaną podane wkrótce.

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Aktualne informacje zostaną podane wkrótce.

 


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.