Egzamin licencjacki i magisterski. Prace dyplomowe

 PRACE DYPLOMOWE

 

Do pobrania:

 

 

EGZAMINY DYPLOMOWE

 

Egzamin licencjacki

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Wydziału Filologicznego UŁ (Uchwała nr 68, p.9), podczas egzaminu promotor i recenzent zadają studentowi po jednym pytaniu z podanego uprzednio wykazu. Pytania egzaminatorów mogą mieć charakter bardziej szczegółowy, ale nie mogą wykraczać poza zakres wiedzy ujętej w przedstawionym wykazie.

 

Do pobrania:

 

Egzamin magisterski

Przebiega zgodnie z zasadami określonymi przez regulamin studiów.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.