Spotkania dydaktyczne

Instytut Kultury Współczesnej
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
zaprasza w roku szkolnym 2014/2015

NAUCZYCIELI POLONISTÓW

do udziału w następujących spotkaniach dydaktycznych, których współorganizatorami są
mgr Emilia Lipiec-Kuzańska, polonistka z I LO im. S. Żeromskiego w Ozorkowie
 oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego:


 1. 4 października Fachowa analiza i interpretacja dzieła filmowego (dr M. Pabiś-Orzeszyna).
 2. 18 października Fachowa analiza i interpretacja dramatu (dr P. Olkusz).
 3. 8 listopada Analiza i interpretacja dzieła malarskiego, rzeźby, komiksu. (dr T. Załuski).
 4. 22 listopada Obecność toposu w różnych tekstach (zwłaszcza werbalnych i ikonicznych) jako świadectwo ciągłości kultury (dr Irena Hübner).
 5. 13 grudnia Plakat teatralny jako interpretacja dramatu (dr L. Karczewski).
 6. 17 stycznia Umiejętność odbioru, analizy i interpretacji tekstu krytycznoliterackiego lub teoretycznoliterackiego [matura na poziomie rozszerzonym] (dr hab. prof. UŁ A. Izdebska).
 7. 28 lutego Interpretacja porównawcza dwóch dramatów jako wypowiedź argumentacyjna (mgr K. Wielechowska). 
 8. 14 marca Nowości teatralne – prezentacja tendencji i wybranych zjawisk (dr P. Olkusz).
Zajęcia w formie wykładów i warsztatów prowadzone będą w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173 w sali 1.04 (zawsze w godz. 10.00 – 12.00). Spotkania są nieodpłatne i mają charakter otwarty. 
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
zaprasza w roku szkolnym 2014/2015
MŁODZIEŻ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I NAUCZYCIELI
do udziału w następujących warsztatach otwartych:

 1. Analiza i interpretacja (też interpretacja porównawcza) utworu literackiego w praktyce: narzędzia, sposoby, różnice między analizą i interpretacją (dr hab. prof. UŁ Agnieszka Izdebska).
 2. Analiza i interpretacja dzieła filmowego (dr Ewa Ciszewska, dr Michał Pabiś-Orzeszyna).
 3. Analiza i interpretacja dramatu (dr Piotr Olkusz).
 4. Analiza i interpretacja dramatów wybranych z lektur* (mgr Katarzyna Wielechowska). * Tytuły do uzgodnienia z prowadzącą.
 5. Plakat teatralny jako interpretacja dramatu (dr L. Karczewski).
 6. Interpretacja porównawcza dwóch dramatów jako wypowiedź argumentacyjna (mgr Katarzyna Wielechowska).
 7. Recenzja, szkic, artykuł, esej – formy pisania o nowościach teatralnych, filmowych, literackich (dr Izabela Adamczewska) [od marca 2015].
 8. Obecność toposu w różnych tekstach (zwłaszcza werbalnych i ikonicznych) jako świadectwo ciągłości kultury (dr Irena Hübner).
 9. Analiza i interpretacja dzieła malarskiego, rzeźby, komiksu (dr Tomasz Załuski).

Zajęcia warsztatowe prowadzone są w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173 wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu na formularzu dostępnym na stronie www.filolog.uni.lodz.pl/start-wspolpraca.htm (w zakładce: Oferty współpracy/Dla szkół). 
Zaletami tej formy spotkań pracowników Wydziału Filologicznego UŁ z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych są: 
 • zastosowanie metod aktywizujących,
 • bezpośredni, czynny kontakt uczestników z wykładowcami,
 • dostosowanie programu do szczególnych oczekiwań uczniów,
 • możliwość kilkukrotnego powtórzenia każdego z warsztatów, 
 • uzgadnianie terminu zajęć (zajęcia nie mają stałych terminów, lecz, o ile to możliwe, realizowane są w dniach i godzinach zaproponowanych przez zgłaszających; bierzemy pod uwagę także godziny popołudniowe).  
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.