Kulturoznawstwo

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Studia I stopnia (licencjackie)

 

Od roku akademickiego 2019/2020 kierunek kulturoznawstwo funkcjonuje w nowej, międzykierunkowej formule.Program studiów obejmuje blok ogólnych zagadnień kulturoznawczych oraz bloki zajęciowe związane z różnymi praktykami kultury symbolicznej: filmem, literaturą, teatrem i sztuką nowych mediów. Kulturoznawstwo traktujemy jako studia elitarne, wymagające interdyscyplinarnych ambicji oraz ciągłego doskonalenia kompetencji teoretycznych i analitycznych z zakresu nauk o kulturze i sztuce.

 

Co proponujemy?

 

Studia obejmują obowiązkowe przedmioty teoretyczne (m.in. Wprowadznie do antropologii kultury, Wprowadzenie do filmoznawstwa, Przemiany praktyk artystycznych XX i XXI wieku), konwersatoryjne (np. Kultura popularna, Praktyki kuratorskie w sztuce współczesnej, Telewizja w systemie komunikowania masowego) oraz warsztowe (jak Stylistyka praktyczna czy Edukacja kulturowa).

W programie student/studentka znajdzie zarówno kursy oferujące wiedzę w zakresie kanonu kultury i sztuki XX i XXI wieku (np. Analiza i krytyka sztuki nowych mediów, Teatr najnowszy, Kanon literacki - od Flauberta do Becketta, Filmowe środki stylistyczne), jak również przedmioty związane z problematyką organizacji i finansowania działalności kulturalnej czy ochroną własności intelektualnej. Na zajęciach warsztatowych i konwersatoryjnych nacisk kładziony jest na umiejętność analitycznej i krytycznej oceny zjawisk kulturowych, a także samodzielne planowanie pracy, wyszukiwanie informacji oraz wysokie kompetencje w zakresie komunikacji społecznej i medialnej.

 

W odpowiedzi na potrzeby studentów oraz sygnały płynące od pracodawców obecny program uelastycznie ofertę zajęć fakultatywnych. Od II do VI semestru studenci/studentki mają możliwości wyboru 3 kursów w semestrze (samodzielnie lub w porozumieniu z opiekunem naukowym), co pozwala im podążać za własnymi zainteresowaniami oraz samodzielnie kształtować ścieżkę rozwoju naukowego.

Oferujemy możliwość zagranicznych wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus oraz wymiany międzyuczelnianej w ramach prgramu MOST.

Zajęcia prowadzone są m. in. przez pracowników najważniejszych instytucji kulturalnych w Łodzi i regionie (Muzeum Sztuki, Centrum Dialogu im. M. Edelmana, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Muzeum Kinematografii, Gazeta Wyborcza, Miejska Galeria Sztuki i in.).

 

 Co po studiach?

 

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach kultury, mediach, agencjach reklamowych i artystycznych oraz przemysłach kreatywnych. Mają wysoko rozwinięte kompetencje miękkie. Potrafią myśleć kreatywnie, działać elastycznie, krytycznie i analitycznie, poprawnie komunikować się w mowie i w piśmie w róznych sytuacjach profesjonalnych, samodzielnie organizować swój czas pracy i współpracować w grupie.

 

Dla kogo studia?

 

Studia adresowane są do kandydatów o szerokich humanistycznych zainteresowaniach, którzy chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i regionu, interesują się literaturą, teatrem, sztukami plastycznymi, filmem lub nowymi mediami. Szczególnie oczekiwanymi kandydatami są osoby, które wciąż poszukują swojej drogi. Szeroko zakrojone studia I stopnia stanowią doskonałą podstawę do bardziej specjalistycznych studiów kulturoznawczych II stopnia (z podziałem na specjalizacje). 

Limit przyjęć w rok 2019/20 - 25 osób

 

 

Plan studiów - do pobrania

 

Wymagania rekrutacyjne

 

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.