Kulturoznawstwo - nowy program kształcenia
Filmoznawstwo - nowy kierunek studiów
Nowe media i kultura cyfrowa - nowy kierunek studiów
Dowiedz się więcej...

Kulturoznawstwo

Studia I stopnia (licencjackie)

 

Kierunek kulturoznawstwo należy do obszaru nauk humanistycznych (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: kulturoznawstwo). Obok zasadniczego trzonu kulturoznawczego, studia obejmują także wiedzę z zakresu literaturoznawstwa oraz nauk o sztuce. Studenci kształceni są w zakresie teoretycznych podstaw badań kulturowych, literatury, filmu i teatru, a także kanonu sztuki i kultury w XX i XXI wieku. Nowy program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo nie przewiduje podziału na specjalizacje, natomiast w ramach wybieranych modułów studenci zapoznają się m.in. z podstawowymi paradygmatami współczesnego kulturoznawstwa, otrzymają także wiedzę z zakresu organizacji i finansowania działalności kulturalnej oraz podstawowych pojęć i problemów prawa ochrony własności intelektualnej.

 

Celem kulturoznawstwa jest wykształcenie kompetentnych pracowników mediów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, którzy będą posiadali zarówno umiejętności i narzędzia do pracy w sektorze kultury, jak również podstawową wiedzę o kulturze w XX i XXI wieku. U źródeł takiej konstrukcji studiów stoi przekonanie, że wszelka działalność zawodowa związana z kulturą wymaga nie tylko umiejętności organizacyjnych czy kompetencji pisania i dyskutowania, ale także szczegółowej wiedzy o współczesnych przemianach kultury i sztuki. Studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo trwają trzy lata (sześć semestrów) i kończą się przyznaniem tytułu licencjata.

 

Plan studiów - do pobrania

 

Zasady przyjęć:

Orientacyjny limit miejsc: 60

Profil ogólnoakademicki Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.


 

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia
 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.