Kulturoznawstwo

Studia I stopnia (licencjackie)

 

Od roku akademickiego 2016/2017 kierunek kulturoznawstwo (I stopień) funkcjonuje w nowej formule. Ponieważ wiele instytucji kultury działa na styku różnych mediów, obecny program studiów obejmuje ogólne zagadnienia kulturoznawcze, problematykę związaną z literaturą, teatrem, filmem i elementami nowych mediów. Studia oferują szeroką wiedzę, pozwalającą na orientację we współczesnych praktykach kulturowych.

 

Co proponujemy?

 

Studia obejmują obowiązkowe przedmioty teoretyczne (m.in. antropologia kultury, historia kultury) oraz praktyczne (m.in. stylistyka, edukacja kulturowa, finansowanie kultury).

Program kształci także w zakresie kanonu kultury i sztuki XX i XXI wieku. Na zajęciach warsztatowych i konwersatoryjnych nacisk kładziony jest na umiejętność analitycznej i krytycznej analizy zjawisk kulturowych, a także samodzielne planowanie i wyszukiwanie informacji oraz wysokie kompetencje w zakresie komunikacji społecznej i medialnej.

 

Moduły

W aktualnym programie istotny element kształcenia stanowią moduły wybierane w każdym semestrze. W ten sposób można elastycznie dostosowywać zajęcia do dynamicznych zmian zachodzących w sferze kultury. Studenci otrzymują możliwość samodzielnego konstruowania ścieżek kształcenia.

 

Przykładowe moduły, na które składają się po trzy kursy, aktualizowane w każdym semestrze to:

– sztuka i polityka

– kultura pamięci

– laboratorium działań twórczych

– humanistyka cyfrowa

– warsztat krytyka kultury

– kultury pozaeuropejskie

 

Co po studiach?

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach kultury, mediach, agencjach reklamowych i artystycznych oraz przemysłach kreatywnych. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój tzw. kompetencji miękkich. Absolwenci kulturoznawstwa potrafią: myśleć kreatywnie, działać elastycznie, krytycznie i analitycznie, poprawnie komunikować się ustnie i pisemnie, samodzielnie organizować swój czas pracy.

 

Dla kogo studia?

Studia adresowane są do kandydatów o szerokich humanistycznych zainteresowaniach, którzy chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i regionu, interesują się literaturą, teatrem, sztukami plastycznymi czy filmem i nowymi mediami. Szczególnie oczekiwanymi kandydatami są osoby, które wciąż poszukują swojej drogi. Szeroko zakrojone studia I stopnia stanowią doskonałą podstawę do bardziej specjalistycznych studiów kulturoznawczych II stopnia (z podziałem na specjalizacje).

 

 

Plan studiów - do pobrania

 

Wymagania rekrutacyjne

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.