Studia podyplomowe: Zarządzanie kulturą

 


Absolwent jednorocznych studiów podyplomowych zarządzanie kulturą jest w pełni przygotowany do objęcia stanowiska menadżera odpowiedzialnego kierowanie instytucją artystyczną, instytucja kultury lub projektem z zakresu wydarzeń społeczno-kulturalnych np. o charakterze widowiskowym. Ma także kompetencje do kierowania zarówno instytucją artystyczną jak i instytucją kultury. Posiada także kwalifikacje przydatne w administracji sektora kultury.

 

Otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – zarządzanie kulturą.

Składają się na to wypracowane w okresie studiów kompetencje uznawane przez ekspertów za najważniejsze dla menadżera kultury, w zakresie rynku instytucji kultury, metod i technik zarządzanie, organizacji pracy, motywowania i technik zarządzania zespołem, kosztorysowania i budżetowania, marketingu (w tym szczególnie promocji) przedsięwzięć o charakterze społeczno-kulturalnym, systemu prawnego związanego z zarządzaniem instytucją kultury, aktualnych tendencji w sferze kultury i sztuki, a także odmiennych metod pracy charakterystycznych dla różnych regionów świata. Poprzez różnorodne formy zaliczenia przedmiotów zyskuje także kompetencje interpersonalne i komunikacyjne.

 

Umiejętności te spełniają standardy europejskie oraz umożliwiają działanie w wymiarze międzynarodowym.

 

Ankietę zgłoszeniową należy przesłać na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Czas trwania studiów: 1 rok akademicki (semestr zimowy i letni) 
Opłaty: 3970 zł + 30 zł za świadectwo ukończenia studiów.

Tryb zajęć zaoczny, zjazdy odbywają się w soboty i niedziele 
w godz. 9:00-17:00
studia prowadzi 
Katedra Dramatu i Teatru
Instytutu Kultury Współczesnej
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
90-263 Łódź, 
ul. Pomorska 171/173, fax: 42/66 55 132, tel. 42/66 55 133
http://www.kulturoznawstwo.uni.lodz.pl; 
https://www.facebook.com/pages/Zarządzanie-Kulturą-UŁ/1417978418447639

 

 

 


 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.