Studia podyplomowe: Zarządzanie kulturą

 

Absolwent jednorocznych studiów podyplomowych Zarządzanie kulturą jest w pełni przygotowany do objęcia stanowiska menadżera odpowiedzialnego kierowanie instytucją artystyczną, instytucja kultury lub projektem z zakresu wydarzeń społeczno-kulturalnych np. o charakterze widowiskowym. Ma także kompetencje do kierowania zarówno instytucją artystyczną jak i instytucją kultury. Posiada także kwalifikacje przydatne w administracji sektora kultury. Otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – zarządzanie kulturą.

 

Składają się na to wypracowane w okresie studiów kompetencje uznawane przez ekspertów za najważniejsze dla menadżera kultury, w zakresie rynku instytucji kultury, metod i technik zarządzanie, organizacji pracy, motywowania i technik zarządzania zespołem, kosztorysowania i budżetowania, marketingu (w tym szczególnie promocji) przedsięwzięć o charakterze społeczno-kulturalnym, systemu prawnego związanego z zarządzaniem instytucją kultury, aktualnych tendencji w sferze kultury i sztuki, a także odmiennych metod pracy charakterystycznych dla różnych regionów świata. Poprzez różnorodne formy zaliczenia przedmiotów zyskuje także kompetencje interpersonalne i komunikacyjne.

 

Umiejętności te spełniają standardy europejskie oraz umożliwiają działanie w wymiarze międzynarodowym.

 

Ankietę zgłoszeniową należy przesłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Czas trwania studiów: 1 rok akademicki (semestr zimowy i letni)

Opłaty: 3600 zł + 30 zł za świadectwo ukończenia studiów.

Tryb zajęć zaoczny, zjazdy odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9:00-17:00

Studia prowadzi Katedra Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współczesnej WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 90-263 Łódź, ul. Pomorska 171/173, fax: 42/66 55 132, tel. 42/66 55 133 http://www.kulturoznawstwo.uni.lodz.pl; https://www.facebook.com/pages/Zarządzanie-Kulturą-UŁ/1417978418447639

link

 

 

NOWY PROGRAM STUDIÓW ZARZĄDZENIE KULTURĄ

EDYCJA 7. 2016/2017

Roczny plan studiów

 

 

Lp. Nazwa Modułu Nazwa przedmiotów w ramach modułów liczba godzin

Typ

zajęć

ECTS Liczba godzin  
  Sztuka współczesna Teatr Wykład monograficzny 4 30  
Film  
Plastyka  
  Nurty kultury współczesnej Sztuka miasta Ćwiczenia konwersatoryjne typ 3 6 30  
Fotografia współczesna  
Sztuka interaktywna  
  Zarządzanie kulturą Polityka kulturalna Ćwiczenia konwersatoryjne typ 3 6 30  
Zarządzanie teatrem  
Zarządzanie produkcją filmową  
  Ekonomika kultury Ekonomiczno-finansowe metody oceny instytucji kultury Ćwiczenia konwersatoryjne typ 3 6 30  
Strategiczne zarządzanie instytucjami kultury  
  Marketing i promocja Promocja twórczości polskiej z granicą Ćwiczenia konwersatoryjne typ 3 6 30  
Marketing i reklama  
Public Relations w sektorze kultury  
  Prawo autorskie Prawo autorskie Wykład  gościnny 1 7  
  Organizacja i zarządzanie wydarzeniami społeczno-kulturalnymi

Organizacja kulturalno-artystycznych

 imprez masowych

Ćwiczenia konwersatoryjne typ 3 6 30  
Impresariat artystyczny  
Finansowanie działalności kulturalnej  
  Seminarium dyplomowe Opracowanie projektu dyplomowego Seminarium dyplomowe 4 15  
  Praca własna słuchaczy opracowanie wniosku grantowego Praca własna słuchaczy 10 0  
opracowanie planu zarządzania i finansowania własnego przedsięwzięcia kulturalnego  
10  
  RAZEM     60 210  
 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.