Informacja o zasadach przyjęć na kierunki prowadzone w Instytucie

Instytut Kultury Współczesnej prowadzi studia o profilu ogólnoakademickim na poziomie licencjackim (studia pierwszego stopnia) i magisterskim (studia drugiego stopnia). Studia licencjackie trwają trzy lata (sześć semestrów) i kończą się przyznaniem tytułu licencjata, zaś studia magisterskie trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się przyznaniem tytułu zawodowego magistra.

 

O przyjęcie na studia licencjackie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo maturalne, a także osoby studiujące już na innym kierunku / w innej uczelni.

 

O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej tytuł licencjata (dowolnej uczelni i kierunku studiów).

 

W roku akademickim 2019/2020 Instytut Kultury Współczesnej oferuje następujące poziomy i kierunki studiów:

 

Studia licencjackie (stacjonarne)

Zasady przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń obowiązuje konkurs świadectw.

 

Kulturoznawstwo

Orientacyjny limit miejsc: 25

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się przynajmniej 20 osób

 

Filmoznawstwo

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się przynajmniej 25 osób

 

Nowe media i kultura cyfrowa

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się przynajmniej 25 osób

 

Produkcja teatralna i organizacja widowisk 

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się przynajmniej 20 osób

 

Twórcze pisanie

Orientacyjny limit miejsc: 30

 Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zglosi się przynajmniej 25 osób

 

Studia magisterskie (stacjonarne)

Zasady przyjęć: dyplom licencjacki lub magisterski wszystkich kierunków. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń obowiązuje konkurs dyplomów.

 

Kulturoznawstwo

Orientacyjny limit miejsc: 125

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się przynajmniej 30 osób

 

Od drugiego semestru studenci wybierają jedną z pięciu specjalizacji:

 

Informacje szczegółowe i terminarz rekrutacji znajduje się na stronie https://rekrutacja.uni.lodz.pl/


 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.