bannermain.jpg

Zmiana siedziby Wydziału Filologicznego

U W A G A:

 

W lipcu 2014r. Wydział Filologiczny opuszcza swoje dotychczasowe siedziby

i przeprowadza się do nowego gmachu

 

Nowy adres Wydziału Filologicznego to:

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

 

Terminy opuszczania poszczególnych budynków określa załączony harmonogram.

 

Dziekanat Wydziału Filologicznego przy al. Kościuszki 65

czynny jest do 4 lipca 2014r.

Data otwarcia dziekanatu w nowej siedzibie Wydziału przy ul. Pomorskiej 171/173 zostanie ogłoszona w drugiej połowie lipca 2014r.

  Sekretariat Instytutu Kultury Współczesnej będzie czynny od dnia 14.07.2014r.

 

Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ
prof.dr hab. Piotr Stalmaszczyk
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.