bannermain.jpg

Warsztaty redagowania tekstów: edycja tekstów naukowych

Koło Naukowe Filmoznawców UŁ zaprasza na drugie spotkanie z cyklu poświęconego redagowaniu tekstów. Zagadnieniem, które zostanie omówione podczas warsztatów, jest redakcja tekstów naukowych. Uczestnicy spotkania poznają najważniejsze zasady edycji tekstów oraz zdobędą umiejętność prawidłowego zamieszczania w pracy cytatów i przypisów.

Kiedy: 22.02.2017 r. (środa), godz. 17:00, sala 2.03

Gdzie: budynek Wydziału Filologicznego, ul. Pomorska 171/173

Wstęp wolny

 

 

 

ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze letnim 2016/2017

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2016/2017 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :

  • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
  • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)

 

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów. Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 43 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ. Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

 

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr letni 2016/2017

trwa od 11 do 23 lutego 2017 r.

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L16/17

 

UWAGA !!!

Zarejestrowanie się  na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 3 marca br.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej

Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot.

Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

Wśród zajęć ogólnouczelnianych znajdują się wykłady oferowane  przez Wydział Filologiczny

Rejestracja na moduły dla I roku st. licencjackich

Nazwa rejestracji:

Rejestracja na moduły dla I roku (I stopień) – Kulturoznawstwo L-16/17

 

Kod rejestracji:

01-KULT-L-16/17-1L

 

Termin rejestracji:

03.02.2017 godz. 20:00 – 06.02.2017 godz. 23:59

 

Rejestracje żetonowe odbywają się przez stronę https://ul.uni.lodz.pl

Rejestracja na specjalności dla I roku st. magisterskich

Nazwa rejestracji:

Rejestracja na specjalności dla I roku (II stopień) – Kulturoznawstwo L-16/17

 

Kod rejestracji:

01-KULT-L-16/17-1M-S

 

Termin rejestracji:

27.01.2017 godz. 20:00 – 30.01.2017 godz. 23:59

 

Rejestracje żetonowe odbywają się przez stronę https://ul.uni.lodz.pl

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.