bannermain.jpg

ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze zimowym 2015/2016

ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE

w semestrze zimowym 2015/2016

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego

w semestrze zimowym 2015/2016 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :

v  wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)

v  Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)

      

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr zimowy 2015/2016

trwa od 26 września do 11 października br.

 

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z15/16

UWAGA !!!

Przypominamy, że rejestracja na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej

Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia.

Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu jak dla studentów.

WAŻNE !!!

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11 lipca 2014 r.

od 1 października br. uchyla artykuł dotyczący korzystania z dodatkowego limitu punktów ECTS bez wnoszenia opłat.

W związku z tym studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.

Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 43 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora.

Nie zmienia się wysokość opłaty za zajęcia w ramach Akademii Polskiego Filmu organizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Szczegółowe informacje:

www.uni.lodz.pl/studia/zajeciaogolnouczelniane

Proszę o zwrócenie uwagi, ze wśród oferowanych zajęć ogólnouczelnianych są też zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Filologicznego.

Cykl wykładów w klubokawaiarni Niebostan pt. „Literatura nowsza- dla średnio zaawansowanych”

Pierwszy wykład odbędzie się 30 września o godz. 19 i dotyczył będzie powieści Eleanor Catton, "Wszystko, co lśni".

Oto linka do strony tego wydarzenia na FB. https://www.facebook.com/events/979012822145446/

Zapisy na zajęcia modułowe na semestr zimowy rok akademicki 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia modułowe na semestr zimowy rok akademicki 2015/2016 dla I i III roku st. licencjackich, I i II roku st. magisterskich odbędą się przez internet od dnia 26.09.2015 godz. 9.00 do dnia 03.10.2015 godz. 23.59. Limit zapisów na każdy moduł jest ustalony na 20 osób.

Rejestracja na zajęcia modułowe będzie odbywała się poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl

Kody rejestracji:

dla I roku I stopnia: 01-KULTUR-Z-15/16-1L

dla III roku I stopnia: 01-KULTUR-Z-15/16-3L

dla I roku II stopnia: 01-KULTUR-Z-15/16-1M

dla II roku II stopnia: 01-KULTUR-Z-15/16-2M

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.