bannermain.jpg

Katedra Dramatu i Teatru UŁ zaprasza na spotkanie z wybitną badaczką teatru prof. dr hab. Dobrochną Ratajczakową

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 17 grudnia br. o godz. 13.30 w sali 2.56 w budynku Wydziału Filologicznego. Okazją do spotkania jest ukazanie się nowej książki prof. Ratajczakowej pt. „Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych" (Poznań 2015). Egzemplarz książki dostępny jest w bibliotece Wydziału Filologicznego.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Performowanie metapolis. Strategie (auto)kreacyjne w ponowoczesnym mieście" - Łódź, 7-8 grudnia 2015

Katedra Dramatu i Teatru Instytut Kultury Współczesnej Wydział Filologiczny 

 

 

Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja wokół zagadnień ponowoczesnego miasta. Zagadnienia te obejmują antropologię doświadczenia i performatykę tożsamości, zgodnie z sugerowaną przez Ewę Rewers formułą metapolis jako „heterogennej, myślowej przestrzeni miejskiej”. Przestrzeń tę kształtuje „subiektywne i intersubiektywne doświadczanie miasta”, nieustannie poddawane „tektonice i dynamice tożsamości”. Kluczową w tym kontekście interakcję „rzeczywistości” i jej doświadczania, można uzupełnić (zgodnie z postulatem Edwarda W. Brunera) o trzeci wymiar — akty ekspresji, czyli o to, „jak pojedyncze przeżycie jest formułowane i wyrażane”, pamiętając, że te trzy „światy” wchodzą ze sobą w dynamiczną interakcję. Powtórzenie, intensyfikacja i komplementacja tej interakcji, wspomagana przez wewnętrzne akty komunikacyjno-poznawcze (Jacek Wachowski), układa się w „akty dramatyzacji i przedstawiania” (Dariusz Kosiński) i stanowi w efekcie „performans tożsamościowy”. Korelacja podmiotowej świadomości i przestrzeni miejskiej odbywa się nie tylko w ramach wyróżnionych czasoprzestrzennie ceremonii, świąt i festiwali, ale — jak twierdzi Michel de Certeau — przede wszystkim poprzez „praktyki codzienności”, znacznie silniej nacechowane podmiotowymi wyborami i strategiami egzystencjalnymi. 

 

W tak zarysowanym, złożonym polu badawczym wyłania się szereg bardziej szczegółowych, choć nadal otwartych dla głębszego namysłu zagadnień: 

  • czy miasto zawsze wchłania swoje peryferie, czy to, co nie-miejskie (np. podmiejskie, wiejskie, plenerowe, leśne, górskie) również może sobie pozwolić na antropologiczną autonomię? 
  • udział niezamierzonych jako społecznie zaangażowane praktyk w przestrzeni publicznej w kształtowaniu wizerunku i doświadczenia miasta (wsi, lasu, szlaku turystycznego itp.) 
  • wpływ codziennych praktyk (indywidualnych, zbiorowych, społecznych) na kształtowanie wizerunku i doświadczenia przestrzeni publicznej; 
  • zarządzanie doświadczaniem miejsca – indywidualne, zbiorowe, społeczne; 
  • wzajemne relacje między racjami egzystencjalnymi, estetycznymi, ekonomicznymi, politycznymi (innymi? – jakimi?) w kształtowaniu doświadczenia miejsca; 
  • jakie kompetencje dominują w doświadczaniu i kształtowaniu wizerunku przestrzeni publicznej: sensorium, imaginarium, ratio? 
  • dynamika między tym, co indywidualne (podmiotowe), a tym, co zbiorowe (społeczne) w aktywacji i utrwalaniu wyobrażenia i wizerunku przestrzeni publicznej; 
  • dynamizacja względnie trwałych elementów artystycznych i społecznych interwencji w przestrzeń publiczną (mała architektura, rzeźby, murale, grafiti) a reifikacja efektów i relikty działań performatywnych (celowych i mniej lub bardziej przypadkowych). 
  • odkrywanie, przypominanie i performowanie historii miejsc i przestrzeni oraz wzorców ich doświadczania; 
  • czy możliwe i konieczne jest podporządkowywanie podmiotowych trajektorii doświadczania oraz indywidualnych wyobrażeń przestrzeni ich zbiorowym czy polityczno-gospodarczym korelatom? 

 

Sformułowana lista problemów jest oczywiście otwarta i mamy nadzieję, że wystąpienia i obrady konferencyjne pozwolą na uszczegółowienie i rozszerzenie proponowanej tematyki. Liczymy również na dalszą współpracę uczestników w przygotowaniu monografii naukowej. 

 

Prosimy o zgłaszanie tematów referatów (20 minut) wraz z afiliacją i streszczeniem (600-900 znaków) do dnia 15 listopada 2015 na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

 

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 złotych, obejmującą materiały konferencyjne, poczęstunek na przerwach w trakcie obrad oraz druk artykułów w recenzowanej monografii, należy wpłacić do 30 listopada 2015 na konto nr 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767; w tytule wpłaty proszę wpisać „Performowanie metapolis” oraz swoje imię i nazwisko. 

 

Obrady odbywać się będą w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Pomorskiej 171/173. 

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia. Zachęcamy do skorzystania w tym zakresie z usług Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 16/18): http://csk.uni.lodz.pl/ 

 

Kierownik naukowy konferencji dr hab. Mariusz Bartosiak 

Sekretarz konferencji mgr Tomasz Ciesielski 

 

Patronat Polskie Stowarzyszenie Strategii Twórczych http://www.psst.edu.pl/ 

„Łódzkie teatry za kurtyną historii“ – zapraszamy na spacer, którego trasę wyznaczą istniejące i nieistniejące łódzkie teatry. Miejsce spotkania: Brama główna Manufaktury przy ul. Ogrodowej Termin: 11 października 2015 (niedziela), godz. 11.00

Spacerownik COVER FOTO7

 

 

„Łódzkie teatry za kurtyną historii“ – zapraszamy na spacer, którego trasę wyznaczą istniejące i nieistniejące łódzkie teatry.

Miejsce spotkania: Brama główna Manufaktury przy ul. Ogrodowej

Termin: 11 października 2015 (niedziela), godz. 11.00

Dystans: ok. 3 km

Czas trwania spaceru: ok. 2 godz.

Spacer poprowadzą i za kurtynę historii zajrzą: Małgorzata Leyko i Monika Wąsik

Organizatorzy: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Katedra Dramatu i Teatru UŁ, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.

 

Spacerownik COVER FOTO8

PRZEDŁUŻONA REJESTRACJA NA ZAJĘCIA MODUŁOWE

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA MODUŁOWE

W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.