bannermain.jpg

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2016/2017.

 

 

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2016/2017 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :

 • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
 • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)

 

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów. Przedmiot realizowany

poza programem studiów (§ 43 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ. Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim. Szczegółowe informacje: http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

 

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr zimowy 2016/2017 trwa od 24 września do 6 października br. Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z16/17

 

UWAGA !!! Zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 20 października br.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot. Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

Wśród zajęć ogólnouczelnianych znajdują się wykłady oferowane przez Wydział Filologiczny

Godziny otwarcia sekretariatu

W dniach 01.08.2016r. - 02.09.2016r.

 

SEKRETARIAT IKW

 

JEST CZYNNY W GODZINACH

 

PN,WT,ŚR 9.00-14.00

 

CZW 9.00-12.30

 

PT - NIECZYNNE

Odeszła prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 kwietnia 2016 roku zmarła Profesor Ewelina Nurczyńska-Fidelska, współtwórczyni i wieloletni kierownik łódzkiego ośrodka badań i studiów filmoznawczych.
Pogrzeb odbędzie się w piątek 6 maja 2016 o godz. 12.00 na Cmentarzu Wojskowym na Dołach w Łodzi (uwaga, od ul. Wojska Polskiego są również dwa inne wejścia, na cmentarze katolicki i mariawicki; należy wybrać wejście na Cmentarz Wojskowy).

 

Zdjecie ENF

 

Prof. zw. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska była autorką wielu ważnych książek i rozpraw poświęconych przede wszystkim historii filmu polskiego (m.in. "Czas i przesłona. O Filipie Bajonie i jego twórczości" - 2003, "Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy" - 1998, "Andrzej Munk" - 1982) oraz edukacji filmowej ("Edukacja filmowa na tle kultury literackiej - 1989). Była także współautorem i współredaktorem wielu cennych tomów zbiorowych poświęconych tej problematyce (m.in. „Kino bez tajemnic" – 2009; "Kino polskie - historia, ideologia, polityka" - 2008; "Kino polskie w trzynastu sekwencjach" - 2005; "Filmowy świat Andrzeja Wajdy" - 2003; "Szkoła polska - powroty" - 1998; "Film w szkolnej edukacji humanistycznej" - 1993).

Ewelina Nurczyńska-Fidelska (de domo Rupf) urodziła się w 1938 roku w Łodzi w rodzinie polsko-niemieckiej. Jej droga akademicka rozpoczęła się na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie w 1960 roku ukończyła filologię polską. W latach 1960-1966 pracowała jako nauczyciel-polonista w szkole średniej; kontakt ze swoimi ówczesnymi maturzystami utrzymywała do ostatnich lat życia. W latach 1966-1969 była asystentem w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie (u prof. Jerzego Toeplitza, a następnie prof. Aleksandra Jackiewicza). W 1969 r. podjęła pracę w Zakładzie Wiedzy o Filmie UŁ, pierwszej w Polsce uniwersyteckiej jednostce badań filmoznawczych (założonej w 1960 r. przez prof. Bolesława Lewickiego). Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie Śląskim w 1975 r., a tytuł doktora habilitowanego w 1989 r. na Uniwersytecie Wrocławskim.
W 1981 r. po raz pierwszy obejmuje stanowisko kierownika Zakładu Wiedzy o Filmie UŁ; ponownie pełni tę funkcję w latach 1991 – 2006 (w 1998 r. Zakład przekształca się w Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej). W całym okresie pracy zawodowej pod jej opieką promotorską powstało ponad 200 prac magisterskich i 11 doktorskich; była recenzentką wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.
W latach 1960-1981 Ewelina Nurczyńska-Fidelska była stałą publicystką i recenzentką tygodnika „Odgłosy". Była też twórczynią Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej (1985 r.), a do ostatnich swych dni – konsultantką działań podejmowanych przez Gabinet oraz Stowarzyszenie Venae Artis. Spośród wielu ważnych przedsięwzięć tych instytucji za szczególnie cenne uznawała Konferencje Filmoznawcze dla Nauczycieli, odbywające się corocznie od 25 lat (najpierw w Borkach, ostatnio w Radziejowicach). Za działalność popularyzatorską i edukacyjną została dwukrotnie nagrodzona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej; włączyła się także – jako przewodnicząca zespołu programowego – w prace Filmoteki Szkolnej. Była członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Polskiego Towarzystwa Filmu Naukowego, Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.
W pamięci swych podopiecznych i wychowanków pozostanie jako osoba szczególnie życzliwa młodym ludziom stojącym u progu życia zawodowego. Jej wiedzy, ciepła i spokoju będzie nam bardzo brakować.

W dniach 18-20 kwietnia br. w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ w ramach programu Erasmus+ gościć będzie dr hab. Martin Štoll, wykładowca Uniwersytecie Karola w Pradze

Martin Štoll to czeski reżyser, scenarzysta, operator, dramaturg filmów dokumentalnych, teoretyk filmu i mediów, wykładowca i wydawca. Spotkania będą się odbywać w języku angielskim.

 

Zapraszamy na otwarte spotkania w następujących terminach:

 • poniedziałek 18.04, godz. 13.30, sala 1.20 Największy Czech – aplikacja brytyjskiego formatu w Telewizji Czeskiej
 • wtorek 19.04, godz. 17.00, sala 1.20 klasyk czeskiego dokumentu Jan Špáta (prezentacja z fragmentami filmów)
 • wtorek 19.04, godz. 19.00, sala 1.20 projekcja filmu M. Štolla Cesta na Vostok (Droga na Vostok, 26 min., z angielskimi napisami) i dyskusja z autorem
 • środa 20.04, godz. 17.00, s. 0.38 projekcja filmu René Heleny Třeštíkovej, przy którym M. Štoll pracował jako dramaturg; 83 min., angielskie napisy

 

Miejsce: Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, Łódź

 

Martin Štoll
jest absolwentem FAMU (magisterium w 1997, doktorat w 2001 r.), uczniem klasyka filmu dokumentalnego, Jana Špáty. Uczył na FAMU w latach (1997-2003), następnie pracował jako dramaturg i główny dramaturg Centrum publicystyki i dokumentalistyki Telewizji Czeskiej (1999-2008). Związał się z Literární akademie w Pradze, prywatną uczelnią wyższą założoną przez Josefa Škvoreckiego, gdzie pełnił różne funkcje (prorektor w latach 2006-2010, rektor 2010-2013). Tutuł dr habilitowanego otrzymał w 2007 na słowackiej VŠMU, gdzie prowadził zajęcia z twórczości dokumentalnej. Od 2014 roku pracuje w Instytucie Studiów Komunikacyjnych i Dziennikarstwa Wydziału Socjologicznego na Uniwersytecie Karola w Pradze.
Dla Telewizji Czeskiej nakręcił 53 dokumenty o tematyce socjalnej, ze świata architektury, sztuki i literatury, szereg portretów oraz esejów dokumentalnych. Zrealizował kilka filmów podróżniczych, przy realizacji serii o republikach bałtyckich współpracował ze swoim bratem, bałtologiem Pavlem Štollem. Oprócz tego zrealizował filmy popularyzyjące naukę i poświęcone osobom z nią związanym. Jego najrozleglejszym projektem był dwunastoodcinkowy serial Praha jeviště vědy (2000), który stworzył ze swoim ojcem, fizykiem i popularyzatorem nauki Ivanem Štollem.
Współpracował przy filmach kolegów jako asystent, współautor scenariuszy albo operator. Jako dramaturg pracował przy 150 filmach (współpracując z reżyserami takimi jak: Rudolf Adler, Petr Bok, Alena Činčerová, Petr Kaňka, Pavel Koutecký, Jiří Krejčík, Tomáš Kudrna, Ladislav Moulis, Marián Polák, Petr Slavík, Olga Sommerová, Jan Šikl, Jaromír Štětina, Pavel Štingl, Helena Třeštíková).
Jest autorem szeregu artykułów naukowych oraz publikacji książkowych dotyczących filmu dokumentalnego (Okamžiky radosti, razem z Janem Špátom, 2002; Praha dokumentární, razem z Martinem Matějů, 2006; monografia Jan Špáta, 2007; encyklopedia Český film: Režiséři - dokumentaristé, 2009) oraz historii mediów, zwłaszcza telewizji (1. 5. 1953 – Zahájení televizního vysílání. Zrození televizního národa, 2011). We własnym wydawnictwie Malá Skála od roku 1999 wydaje tzw. literaturę dokumentalną.

More Articles...

 1. Festiwal filmowy dla studentów - Praga, 13-14.05.2016
 2. Egzamin poprawkowy z "Teatru i widowisk kulturowych" dla studentów I roku studiów licencjackich
 3. ZAPISY ZAJĘCIA MODUŁOWE - II ROK STUDIA LICENCJACKIE
 4. WYBÓR SPECJALNOŚCI - ZAPISY !!!
 5. Katedra Dramatu i Teatru UŁ zaprasza na spotkanie z wybitną badaczką teatru prof. dr hab. Dobrochną Ratajczakową
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Performowanie metapolis. Strategie (auto)kreacyjne w ponowoczesnym mieście" - Łódź, 7-8 grudnia 2015
 7. „Łódzkie teatry za kurtyną historii“ – zapraszamy na spacer, którego trasę wyznaczą istniejące i nieistniejące łódzkie teatry. Miejsce spotkania: Brama główna Manufaktury przy ul. Ogrodowej Termin: 11 października 2015 (niedziela), godz. 11.00
 8. PRZEDŁUŻONA REJESTRACJA NA ZAJĘCIA MODUŁOWE
 9. OPIEKUNOWIE I ROKU STUDIÓW I st. LICENCJACKICH i I ROKU STUDIÓW II st. MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016:
 10. ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze zimowym 2015/2016
 11. Cykl wykładów w klubokawaiarni Niebostan pt. „Literatura nowsza- dla średnio zaawansowanych”
 12. Spotkaniu z Łukaszem Orbitowskim - 7 października, Poleski Ośrodek Sztuki
 13. Zapisy na zajęcia modułowe na semestr zimowy rok akademicki 2015/2016
 14. Konferencja "Literatura prze-pisana 2" organizowana przez Katedrę Teorii Literatury w dniach 18-19 maja 2015r.
 15. UWAGA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 lutego br (czwartek) zajęcia dla studentów II roku studiów licencjackich Analiza spektaklu z dr Moniką Wąsik, zostają odwołane z powodu choroby.
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.