bannermain.jpg

Podział na grupy na kierunkach: kulturoznawstwo, filmoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa

Szanowni Studenci I roku,

uprzejmie informujemy, iż podział na grupy na kierunku:

kulturoznawstwo,

filmoznawstwo,

nowe media i kultura cyfrowa

jest dostępny w systemie USOS po zalogowaniu na indywidualne konto.

Wszelkie dane do logowania są takie same jak podczas procesu rekrutacyjnego, gdzie login to PESEL, a hasło nadane przez użytkownika.

Zebranie informacyjne dla I roku NOWYCH MEDIÓW I KULTURY CYFROWEJ oraz FILMOZNAWSTWA

Uprzejmie informujemy studentów NOWYCH MEDIÓW I KULTURY CYFROWEJ oraz FILMOZNAWSTWA, że zebranie informacyjne dla I roku studiów I-go stopnia odbędzie się w dniu 30 września 2016 w godz. 12.00 – 13.00:

 

filmoznawstwo – sala 0.01,

nowe media i kultura cyfrowa – aula A3.

 

Serdecznie zapraszamy.

Zebrania informacyjne dla I roku KULTUROZNAWSTWA

Uprzejmie informujemy studentów kulturoznawstwa, że zebrania informacyjne dla I roku odbędą się w następujących terminach:

 

Studia licencjackie dnia 30 września 2016 w sali 2.03 w godz. 12.00 – 13.00,

Studia magisterskie dnia 30 września 2016 w sali 2.03 w godz. 13.00 – 14.00.

 

Serdecznie zapraszamy.

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2016/2017.

 

 

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2016/2017 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :

  • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
  • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)

 

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów. Przedmiot realizowany

poza programem studiów (§ 43 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ. Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim. Szczegółowe informacje: http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

 

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr zimowy 2016/2017 trwa od 24 września do 6 października br. Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z16/17

 

UWAGA !!! Zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 20 października br.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot. Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

Wśród zajęć ogólnouczelnianych znajdują się wykłady oferowane przez Wydział Filologiczny

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.