bannermain.jpg

Ogłoszenie dla studentów i studentek I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego

 

Studenci i studentki I roku studiów stacjonarnych I niestacjonarnych Wydziału Filologicznego

Dnia 2.04.2012 r. weszła w życiu uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie:

Zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego w dniu :

18 listopada 2017r. ( sobota) studenci studiów niestacjonarnych dziennikarstwa i komunikacji społecznej sala 2,33 godzina 11.30;

24 listopada 2017r. ( piątek) studenci studiów stacjonarnych, których programy studiów przewidują lektorat języka obcego, aula A2 godzina 13.30;

Spotkania odbędą się na Wydziale Filologicznym ul. Pomorska 171/173.

Tematem spotkania będą zasady organizacji lektoratów języków obcych na Państwa Wydziale oraz omówienie obowiązkowego testu określającego poziom znajomości wskazanego języka nowożytnego.

 

Dyrektor

Studium Języków Obcych UŁ

Mgr Wojciech Bachliński

ul. Pomorska 161 , 90-236 Łódź

tel. 42 66 55 129 lub 42 635 52 72

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.