bannermain.jpg

Twórcze pisanie - innowacyjny kierunek studiów na UŁ

Katedra Teorii Literatury otwiera nowatorski kierunek studiów pierwszego stopnia (licencjackich): Twórcze pisanie.

 

Co jest nowe w programie kierunku Twórcze pisanie? 

 

  • Twórcze pisanie innowacyjnie integruje wiedzę z zakresu literatury pięknej i tekstów użytkowych, form „zmąconych” (jak np. komiks), nieautotelicznych (jak choćby scenariusz), nowych form istnienia literatury (by wymienić liberaturę, literaturę internetową, grywalną, itd.)
  • Twórcze pisanie wzmacnia nowoczesną perspektywę trans-medialną, w której tradycyjne kategoryzacje literatury (chronologia, genologia…) ustępują miejsca zagadnieniom procesu twórczego. Dowodzą tego tytuły zajęć: Kreacja bohatera, Storytelling, Fakt i fikcja…
  • Twórcze pisanie rewolucyjnie łączy teorię z praktyką pisarską, transformując poetykę teoretyczną w poetykę stosowaną. Szereg zajęć to spotkania, na których studenci „używają” literaturoznawstwa do ćwiczeń warsztatowych
  • Twórcze pisanie nowatorsko wprowadza do dydaktyki pozaliterackie konteksty funkcjonowania literatury: kontekst ekonomiczny (Finansowanie kultury, Praktyczna humanistyka cyfrowa), prawny (Zagadnienia prawne w instytucjach kultury), ideologiczny (przedmioty filozoficzne, estetyczne, antropologiczne), czy społeczny (Perswazja w tekstach kultury, Tekst użytkowy, Edukacja kulturowa, Tekst w działaniu społecznym).

 

Innowacyjny program Twórczego pisania podsumowuje wieloletnie doświadczenia zdobyte na specjalności Twórcze pisanie. Wydobywa w pełni potencjał kadry dydaktycznej, która składa się z praktyków (poeci, dziennikarze, tłumacze, scenarzyści, edukatorzy kulturowi), poddających teoretycznej refleksji cudze i własne praktyki twórcze. 

 

Twórcze pisanie to kierunek, który kształci osoby biegle władające słowem niezależnie od szczegółowych zainteresowań pisarskich (liryka, epika, dramaty, scenariusz, copywriting itd.). Służą temu specjalnie zaprojektowane bloki zajęć, jak cykl przedmiotów Estetyka literatury czy Projekt literacki. Program zajęć ponadto wzmacnia istotne nie tylko pisarzy umiejętności miękkie, takie jak praca metodą projektu, selfpublishing czy kreatywność.

 

Kierunek Twórcze pisanie rusza 1 października 2019, w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Teatr w kulturze – specjalizacja ogólnowydziałowa

 

Katedra Dramatu i Teatru (Instytut Kultury Współczesnej) proponuje studentom wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego zainteresowanym poszerzeniem wiedzy specjalizację „Teatr w kulturze”, dostępną jako dodatkowa specjalizacja na studiach drugiego stopnia.


Teatr to najbardziej interdyscyplinarna ze sztuk, w ostatnim okresie bardzo często wiązana także z działaniami o charakterze edukacyjnym, społecznotwórczym, terapeutycznym. Jest także sztuką najmocniej złączoną z codziennością – najszybciej komentuje to, co się dzieje wokół nas, nieustannie odnawia wspólny kanon kulturowy, nadaje nowe znaczenia i aktualizuje klasykę literatury, definiuje i redefiniuje pojęcie wspólnoty. Specjalizacja „Teatr w kulturze” jest skierowana do wszystkich, których interesują zagadnienia związane z odbiorem kultury i sposobem wykorzystywania tekstów literackich w sytuacjach społecznych. Studentom kierunków filologicznych pozwala na włączenie w obszar zainteresowań refleksji bardziej interdyscyplinarnej, zaś studentom kierunków neofilologicznych daje szansę na poznanie nowych przestrzeni, w których można badać sztukę i kulturowe wzorce. Zajęcia poświęcone analizie teatrów spoza europejskiego kręgu oraz zjawisk artystycznych oraz spoza kulturowego mainstreamu dają szansę na lepsze zrozumienie wielobiegunowości dzisiejszego świata.


W programie znajdują się, między innymi, takie przedmioty, jak:
 „Dramat i teksty dla teatru”
„Ciało w teatrze”
„Współczesna inscenizacja”
„Teatr w kulturach pozaeuropejskich”
„Teatr mniejszości kulturowych i społecznych”

Zapisy prowadzone są w systemie USOS w dniach 26.01.2018 godz. 21:00 – 28.01.2018 godz. 23:59
Kod rejestracji: 01-FILOLOG-L-17/18-M
Opis rejestracji: Wydział Filologiczny - rejestracja na specjalizację ogólnowydziałową dla studentów I roku (II stopnia), L-17/18
Rejestracja odbędzie się przez stronę https://usosweb.uni.lodz.pl
 
Rejestracja na specjalizację odbywa się poprzez zapisanie się na przedmiot „Dramat i teksty dla teatru”.
Koszt specjalizacji (realizowanej w ramach zajęć nieobjętych planem studiów): 400 PLN.

Twórcze pisanie – specjalizacja ogólnowydziałowa

Katedra Teorii Literatury w Instytucie Kultury Współczesnej zaprasza studentów wszystkich kierunków na Wydziale Filologicznym do studiowania – od semestru letniego 2017/2018 – twórczego pisania jako dodatkowej specjalizacji na studiach drugiego stopnia.

 

Studia twórczego pisania w formie specjalizacji otwartej dla wszystkich studentów drugiego stopnia Wydziału Filologicznego UŁ tworzą unikatową szansę na darmowy trening kreatywności i warsztatu pracy z tekstem. Przeznaczone są nie tylko dla tych studentów, którzy przyszłość wiążą z pisarstwem. Świetnie uzupełnią umiejętności przyszłych blogerów i dziennikarzy, nauczycieli i animatorów kultury, specjalistów od marketingu i copywriterów, twórców i krytyków. Pomogą także każdemu, kto chce skutecznie napisać dobrą pracę magisterską. Niezależnie od języka, którym się posługuje. Bo twórcze pisanie to zajęcia o skutecznej perswazji, mitach pop-kultury, modelach narracji, formach self-publishingu, retoryce reklamy – o wszystkim, co jest ważne w każdym języku. W programie znajdują się, między innymi, takie przedmioty, jak:

  • „Pisarstwo artystyczne i użytkowe”
  • „Kreacja przekazu wielotworzywowego”
  • „Ponowoczesne praktyki artystyczne i użytkowe”
  • „Praktyka i teoria przekładu artystycznego”

 

Zajęcia prowadzą specjaliści z Katedry Teorii Literatury – czynni dziennikarze, tłumacze, scenarzyści, animatorzy kultury.

 

Zapisy prowadzone są w systemie USOS w dniach 26.01.2018 godz. 21:00 – 28.01.2018 godz. 23:59

Kod rejestracji: 01-FILOLOG-L-17/18-M

Opis rejestracji: Wydział Filologiczny - rejestracja na specjalizację ogólnowydziałową dla studentów I roku (II stopnia), L-17/18
Rejestracja odbędzie się przez stronę https://usosweb.uni.lodz.pl

 

Rejestracja na specjalizacje odbywa się poprzez zapisanie się na przedmiot „Pisarstwo artystyczne i użytkowe”.

Koszt specjalizacji ( realizowanej w ramach zajęć nieobjętych planem studiów ): 400 PLN.

 

 

 

Z żalem zawiadamiamy, że 3 listopada br. zmarł pracownik Katedry Dramatu i Teatru UŁ dr Marek Bielacki, badacz teatru muzycznego i oddany studentom wykładowca.

***

 

Uroczystosci pożegnania śp. dra Marka Bielackiego odbędą się w dniu 9 listopada, w czwartek. O godz. 13.10 w Parafii Matki Boskiej Różańcowej przy ul. Janosika 110 w Łodzi odprawiona zostanie msza św., po której nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Rzymskokatolicki św. Wincentego przy ul. Smutnej 9 w Łodzi.


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.